När störningsjouren rycker ut för att medla handlar det både om tillfälliga fester och långvarig grannosämja. Uppdraget är att skapa trygghet i bostadsområdena – dygnet runt. Under 2009 står kvinnofridsbrott och psykisk ohälsa särskilt i fokus.

Störningsjouren – som i år fyller fem år – arbetar på uppdrag av hyresvärdarna och stadsdelsförvaltningarna. 75.000 hyreslägenheter är anslutna till tjänsten, vilket innebär att mer än hälften av göteborgarna som bor i hyresrätt omfattas.

– Antalet hyresvärdar som ansluter sig blir fler varje år. Förra året utökades uppdraget med 8.000 nya lägenheter, säger Bo Strandberg , vd för Störningsjouren som är ett bolag inom kommunala Framtidenkoncernen.

Med fler lägenheter ökar antalet utryckningar. Förra året fick Störningjouren ta hand om 4.337 störningar, 527 fler än året innan.

Långsiktig konfliktmedling

– De allra flesta är störningar som löses på plats. En vanlig utryckning gäller fester som håller på lite för länge, säger Bo Strandberg.

Sedan ett år tillbaka pågår verksamheten också dagtid. Sex trygghetskonsulenter arbetar med långsiktig konfliktmedling för att skapa trygga bostadsområden. Hittills har de arbetat i bostadsområden som förvaltas av Bostadsbolaget och Familjebostäder. Men från och med i år utökas uppdraget.

– Vi kommer att erbjuda samtliga bostadsbolag den här tjänsten, säger Bo Strandberg.

Nära samarbete med socialtjänsten

Trygghetskonsulenterna förebygger störningar genom att ta tag i tvister som uppstår mellan grannar. Det kan handla om allt ifrån sanitära olägenheter till bristande hänsyn.

– Tillsammans med trygghetskonsulenterna kan hyresgästerna i lugn och ro komma fram till en lösning, säger Bo Strandberg.

Trygghetskonsulenterna har ett nära samarbete med socialtjänsten inom stadsdelsförvaltningarna. Eftersom de vistas ute i bostadsområdena har de möjlighet att upptäcka sociala problem i ett tidigt skede.

”Ofta kan flera signaler läggas ihop”

Under 2009 kommer Störningsjouren aktivt arbeta med två områden – kvinnofridsbrott och psykisk ohälsa.

I höstas gick samtliga anställda på Störningsjouren en utbildning för att lära sig hur man kan agera för att förebygga våld mot kvinnor.

– Det handlar om ett helhetstänk där både vi, socialtjänsten och polisen är involverade. Ofta kan flera signaler läggas ihop – grannar hör bråk från lägenheten och kvartersvärden träffar på kvinnan med solglasögon i tvättstugan. I sådana situationer måste vi våga fråga obekväma frågor, säger Bo Strandberg.