Fler lägenheter och fler utryckningar. Störningsjouren i Göteborg får allt mer att göra, men vill ändå ta ett större ansvar för de utsatta i samhället. I år ska man ägna särskild tid och kraft åt de hemlösa i samarbete med Stadsmissionen, Räddningsmissionen och social resursförvaltnings mobila team.

– Ingen ska behöva bo ute i kylan eller i ett p-hus. Vi kan inte bara köra ut en hemlös från trappuppgången, utan att tänka på fortsättningen och försöka ta tag i orsakerna, säger Bo Strandberg, vd för Störningsjouren.

5100 rapporterade störningar i fjol

Störningsjourens patruller åker på larm om störningar på kvällar och helger. På dagtid jobbar bolagets trygghetskonsulenter förebyggande i bostadsområdena.

Bolaget, som startade för sex år sedan, tillhör den kommunala Framtidenkoncernen. Nu har så många privata hyresvärdar anslutit sig att bolaget täcker mer än två tredjedelar av hyreslägenheterna i Göteborg. Och dessutom ett par bostadsrättsföreningar.

Förra året ökade antalet anmälningar om störningar från 4300 till 5100. Om det beror på att antalet anslutna lägenheter har ökat, från 75.000 till 85.000, eller att folk har blivit mer störiga är svårt att veta.

”Vi vill att alla ska bo lugnt och tryggt”

– Främsta orsaken är nog att vi och vårt sätt att arbeta har blivit mer känt och accepterat, säger Bo Strandberg.

– Hyresvärdarna informerar mer om oss, hyresgästerna ser att vi är värdens förlängda arm. Och de märker att vi lyssnar.

– Vi vill ju att alla ska bo lugnt och tryggt, inte att det ska starta ett mindre krig för att nån har en fest för mycket. Vi arbetar både med den akuta situationen, med bakomliggande orsaker och förebyggande – det är vårt helhetstänk.

”Vore fel om inte vi också hjälpte till”

Störningsjourens trygghetskonsulenter förebygger störningar genom att på ett tidigt stadium ta tag i tvister mellan grannar. Och de upptäcker ofta sociala problem tidigt.

Förra året fokuserade Störningsjouren på två områden: Kvinnofridsbrott och psykisk ohälsa. Samtliga anställda gick till exempel en kurs i hur man kan förebygga våld mot kvinnor. I år utvidgar man alltså med ännu ett socialt område, de hemlösa.

– Vi stöter på dem ofta, i p-hus och i trappuppgångar. Ibland är de orsaken till larmet, ibland finns de bara där. Men det vore fel om inte vi också hjälpte till så att de här människorna kan hitta ett så bra liv som möjligt, säger Bo Strandberg.

”Det är ju vi som rör oss ute på nätterna”

– Och då tänker vi ta hjälp av dem som kan det här bäst, nämligen Stadsmissionen, Räddningsmissionen och social resursförvaltnings mobila team.

Starten för samarbetet blir en konferens som Störningsjouren ordnar 23–24 februari, med cirka 25 personer från de fyra verksamheterna.

– Det är ju vi fyra som rör oss ute på nätterna. Nu tänker vi sätta oss ner och starta med en liten ”verkstad” för att se hur vi bäst kan hjälpa och stötta dem som är kanske mest utsatta av alla, säger Bo Strandberg.