Ny boendeform för 70+. Majoriteten av de äldre i Göteborg trivs med sin nuvarande bostad. Men 69 procent är intresserade av att flytta till en trygghetsbostad – en ny boendeform med gemensamhetslokaler och en värd eller värdinna. Det visar en ny kartläggning.

Trygghetsbostäder är en ny boendeform på bostadsmarknaden. Grundtanken är att alla över 70 år ska ha möjlighet att bo tryggt med god fysisk tillgänglighet. Till skillnad från vanliga lägenheter finns tillgång till ett gemensamt utrymme och boendet bemannas av personal vissa tider varje dag.

”De flesta vill bo kvar så länge som möjligt”
– Den gemensamma lokalen är till för olika aktiviteter och där ska de boende också ha möjlighet att äta tillsammans. Värden eller värdinnan ska finnas till hands, vilken service som erbjuds beror på de lokala behoven, säger Lars-Gunnar Krantz på fastighetskontoret.

För att ta reda på intresset för den här typen av bostad har en kartläggning genomförts. Drygt 2.000 göteborgare mellan 70 och 90 år från samtliga tio stadsdelar har fått svara på enkätfrågor. Omkring 40 procent bor i hyresrätt, 30 procent i bostadsrätt och 26 procent i villa.

Det visar sig att de flesta har bott länge i sin bostad och trivs väldigt bra. Närmare 80 procent har inga planer alls på att flytta. Bara fyra procent uppger att de ska flytta eller att de aktivt letar efter ny bostad.

– Att äldre i så stor utsträckning är nöjda med sin boendesituation är väldigt positivt. De flesta vill bo kvar så länge som möjligt, säger Lars-Gunnar Krantz.

Bara var tionde vill flytta inom det närmsta året
Trots alla positiva omdömen om nuvarande bostad är 22 procent, eller 427 personer, mycket intresserade av en trygghetsbostad. 47 procent, eller 908 personer, är ganska intresserade. Skillnaderna mellan stadsdel och ålder är relativt små, men det finns ett något större intresse bland äldre som idag bor i bostadsrätt och villa.

– Beskrivningen av en trygghetsbostad väcker ett intresse, men det är först när det finns ett reellt erbjudande som man kan se hur stor efterfrågan är. Och bara var tionde av dem som är mycket intresserade av en trygghetsbostad vill flytta inom det närmsta året, säger Lars-Gunnar Krantz.

I första hand önskar man två rum och kök, i andra hand tre rum och kök. Knappt 60 procent vill bo i hyresrätt, 10 procent i kooperativ hyresrätt och drygt 30 procent i bostadsrätt.
De flesta, åtta av tio, kan tänka sig att betala 500 kronor mer per månad för de mervärden som trygghetsbostaden erbjuder – gemensam lokal och värd.

”Mellanboendeformer” ska öka
Omkring 70 procent är beredda att betala upp till 6.000 kronor per månad i hyra – en hyreskostnad som ligger en bra bit under vad nyproduktion och ombyggnation kan erbjuda.

– De flesta har sin nuvarande bostad som referens och anger en summa som ligger nära vad de betalar för boendet idag, säger Lars-Gunnar Krantz.

Kartläggningen är en del av Göteborgs Stads handlingsplan för uppdraget Äldres boende. Där finns målen om att öka kunskapen om äldres boendesituation och att skapa förutsättningar för en snabb ökning av så kallade mellanboendeformer.

Den innehåller också målformuleringar när det gäller trygghetsbostäder – tanken är att mellan 300 och 400 ska planeras de närmsta åren.

Subventioneras av kommunen
– Den här kartläggningen motsäger inte rimligheten i dessa planer. Intresse för trygghetsbostäder finns och genom ombyggnation inom det befintliga fastighetsbeståndet kan sådant boende erbjudas. Det finns också planer på nyproduktion, säger Lars-Gunnar Krantz.

Trygghetsbostäder är ett koncept som hämtats från statliga Äldreboendedelegationens slutbetänkande. I Göteborg får trygghetsbostäder kommunala subventioner till gemensamhetslokal och värd/värdinna. Men det finns även statligt investeringsstöd att söka.