Stadsbyggnadskontoret ger råd. Går du i husdrömmar? Att bygga hus är något som de flesta inte gör mer än en gång i livet, om ens det. Det finns mycket att tänka på och när du söker på nätet hittar du hittar du en mängd råd och tips kring hur du ska tänka. När du sedan söker bygglov finns ändå risken att du stöter på patrull. Stadsbyggnadskontoret har därför tagit fram egna råd om vad du behöver tänka på.

Jessica Aunell, bygglovschef.

– Vi har sett i bygglovsansökningar som kommer in att det så finns vissa saker som brister i ansökningarna och som återkommer, framför allt handlar det om vikten att anpassa huset till tomten och till kringliggande bebyggelse, säger Jessica Aunell enhetschef byggavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg Stad

Att tidigt i processen fundera kring tomten och se till landskapet, naturen och kulturen runt om och anpassa huset därefter är viktigt för att få en smidig process.

Vanligt misstag att välja hus först

– Ett av de vanligaste misstaget är att man börjar med att välja hus innan man vet vilken tomt som man ska bygga på, då kan det bli besvärligt senare i processen och man kan behöva tänka om sent vilket oftast inte är så roligt, säger Jessica Aunell.

Genom att ta del av stadens råd kring husbygge följer du inte bara Plan- och bygglagen utan också hur lagstiftningen tillämpas gällande bygglov i Göteborgs Stad

– Vi har full förståelse att det är svårt att bygga hus och något de flesta inte gör så ofta. Jag hoppas att alla som planerar bygga hus i Göteborg läser och tar till sig råden, då kommer processen från tanke till byggstart gå smidigare, säger Jessica Aunell.