Fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret utlyser en tävling för att utmana byggbranschen i Göteborg att bygga billiga hyreslägenheter. Tävlingen är en utmaning för byggherrar och entreprenörer att hitta kostnadseffektiva former för planering, byggande och förvaltning.

Byggtävlingen kommer att genomföras under året. Fastighetskontoret tar fram ett lämpligt markområde som kan rymma 50-100 lägenheter och ger förutsättningarna för vilken nivå hyrorna får ha och även vilka krav som ska ställas på boendets kvalitet. Fastighetsnämnden beslöt vid sitt senaste sammanträde att tävlingen skulle genomföras och gav fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret uppdraget.

Just nu pågår flera projekt i Sverige med syfte att pressa byggkostnaderna. I Malmö pågår byggnation med prefabricerade modulsystem för att få fram bra och billiga lägenheter och även i Stockholm pågår liknande projekt. Ett flertal småhusproducenter har också visat att det går att bygga billigt men ändå bibehålla kvaliteten.