Fastighetsnämnden bjuder nu in till markanvisningstävling för området kring gamla Munkebäcksgymnasiet i Kålltorp. Tanken är att riva den tomma skolan för att ge plats åt nya bostäder. Fram till 14 februari nästa år kan byggföretag anmäla sitt intresse att delta i tävlingen som startar i mars.

Markanvisningstävlingen Nya Munkebäck ska resultera i ett förslag på hur området kan omvandlas till ett attraktivt bostadsområde för alla generationer, unga såväl som gamla. Fastighetsnämnden vill se nytänkande idéer på hur man kan bygga en blandstad, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet vävs ihop.

Hälften hyresrätter

– Genom att ordna en tävling hoppas vi få in intressanta och spännande förslag från flera olika håll. Vi har ett särskilt fokus på att ta tillvara de sociala värdena i stadsbyggandet för att utmana marknaden att få med frågor som tyvärr ofta glöms bort i dagens planering, säger Lisa Häggdahl, projektledare på fastighetskontoret.

Att det redan finns väl utbyggd kollektivtrafik, att hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter, att det är nära till Munkebäckstorgets service och att det ska bli bostäder i alla olika storlekar är några av förutsättningarna inför tävlingen.

Vinnaren utses i juni

Tävlingen omfattar dels att lämna anbud på marken, dels att ta fram förslag på hur bebyggelsen och den fysiska miljön i området kan utformas. Byggföretagen ska också föreslå hur de hyresrätter som ingår ska förvaltas. I februari väljs de företag eller lag ut som kommer att bjudas in att tävla under våren och det vinnande förslaget presenteras i juni.

Tanken är att vinnaren ska genomföra sitt tävlingsbidrag. Efter tävlingen skrivs därför ett så kallat markanvisningsavtal och därefter börjar arbetet med att ta fram en detaljplan.

– Området har redan idag goda förutsättningar att bli ett attraktivt bostadsområde och det ska bli jättekul att se vilka kreativa lösningar som kan komma in genom tävlingen, säger Lisa Häggdahl.

Verksamheten på Munkebäcksgymnasiets flyttade förra sommaren in till Skånegatan och sedan dess har skolan stått tom. Göteborgs Stad planerar nu alltså att riva skolbyggnaderna.

5742.jpg

Ettans spårvagn går förbi Munkebäckstorget. Foto: Ia Gottberg