De ombyggda terasshusen i Östra Gårdsten är ett av 15 vinnande projekt i tidningen Byggindustrins tävling Årets Byggen 2005. "Vi är oerhört stolta. Det visar att det långsiktiga utvecklingsarbetet i Gårdsten som påbörjades för nio år sedan är helt rätt", säger Katarina Ahlqvist, vd för Gårdstensbostäder.

För att vinna Årets Byggen – ibland kallat ”Byggbranschens Oscar” – ska man på något avgörande sätt spegla och visa framkanten av svenskt byggande.

I juryns motivering heter det bland annat att Gårdstensbostäder prisas ”för den visionsstyrda processen att omvandla det tidigare förslummade och försummade, invandrartäta miljonprogramsområdet med hög arbetslöshet”.

Kandidat till samhällsbyggnadspris

Juryn är också imponerad över att ”de fysiska åtgärderna, nog så viktiga och definitivt ”lyftande”, går hand i hand med förbättrade bussförbindelser, skapandet av en lokal arbetsmarknad och föreningsliv”.

Ansvariga arkitekter för terasshusen i Östra Gårdsten har varit Liljewall arkitekter AB. I och med priset kandiderar området även till det nystartade Stora Samhällsbyggarpriset som ska delas ut under Samhällsbyggardagen den 30 maj i Stockholm.