Göteborgs Stad satsar på en aktiv tomtkö till förmån för dem som verkligen planerar att bygga villa. Före jul skickade fastighetskontoret ut information om ett förslag på ändrade avgifter. Sedan dess har drygt 300 personer valt att lämna kön.

Förslaget om ändrade avgifter går ut på att avskaffa dagens system med en depositionsavgift på 2.000 kronor. I stället vill man införa en årlig avgift på 400 kronor som inte betalas tillbaka.

På så sätt hoppas Göteborgs Fastighetskontor på en aktiv kö för dem som fortfarande har planer på att köpa tomt.

– I samband med tidigare utskick om lediga tomter har vi sett att det bara är en liten andel av de som står i kön som faktiskt är intresserade. Många har stått länge i kön och kommit upp i den åldern då de inte längre planerar att bygga hus, säger Lars Johansson, chef för bostadsavdelningens exploateringsbyrå.

Har kvar sin plats i kön

I dag består kön av ungefär 2.000 personer.

– Troligen kommer ytterligare att falla ifrån under våren, säger Lars Johansson.

Naturligtvis får alla som betalar in den nya avgiften därmed behålla sin plats i kön. Både de som stannar kvar och de som väljer att lämna kön får tillbaka depositionsavgiften.

Förmedling på nätet

Ytterligare en förändring är att förmedlingen av tomter snart kommer att ske via webben. Fastighetskontoret räknar med att den nya webbplatsen ska vara färdig för användning i juni 2005.

– Dels känner vi att vi kan ge bättre information till de köande på det här sättet. Dels sparar vi administrationskostnader, säger Lars Johansson.

Kommunstyrelsen har redan tillstyrkt fastighetskontorets förslag om ändrade avgifter. Den 27 januari förväntas kommunfullmäktige ta ställning.