Systembolagsbutiken som ligger mellan Torpavallen och Munkebäcksmotet har i väntan på ett permanent bygglov hållt till i baracker i flera år. Frågan om en lokalisering har dragit ut på tiden, bland annat på grund av närheten till E20 och järnvägen.

På onsdagen sa kommunstyrelsen ja till detaljplanen för systembolag vilket betyder att butiken kan få permanenta lokaler på samma plats. Detaljplanen stämmer inte överens med kommunens översiktplan. I den tidigare detaljplanen fannsendast en bensinstation på platsen. Naturskyddsföreningen har tidigare haft synpunkter och ville hellre ha butiken vid Munkebäckstorget.

Enligt Göran Bohman, regionchef på systembolaget, har det tagit lång tid att hitta en lösning och under en period diskuterades även att en livsmedelsbutik skulle byggas på samma plats.