Liljewall arkitekter, Radar arkitektur och White arkitekter har nu lämnat sina förslag till stadsbyggnadskontoret på hur Angereds centrum skulle kunna se ut i framtiden. I planerna finns bland annat närsjukhus och en bad- och ishall. En bedömningsgrupp ska nu ta ställning till förslagen innan planerna går ut på samråd.

De tre arkitektkontoren har fått så kallade parallella uppdrag att ta fram sina förslag till utveckling och förnyelse av Angered centrum och dess närmaste omgivningar. Visionen är att skapa ett centrum som välkomnar verksamma, boende, besökare och kunder.

Boende och verksamma får lämna synpunkter

En bedömningsgrupp ska nu ta ställning till arkitekternas förslag som finns utlagda på stadsbyggnadskontorets webbplats (se länk nedan). Dessutom kommer referensgrupper för brukarfrågor, samhällsfrågor och för boende och verksamma att få lämna synpunkter.

När bedömningen är klar presenterar stadsbyggnadskontoret inriktningen för det fortsatta arbetet för byggnadsnämnden och arbetar sedan fram ett samrådsförslag. Detta skickas ut på samråd där alla medborgare är välkomna att lämna synpunkter.

Fotnot:
Bedömningsgruppen består av representanter Omniagruppen Fastighetsförvaltning, Angereds Närsjukhus, idrotts- och föreningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret.

Parallella uppdrag innebär att de deltagande arkitektkontoren, mot en ersättning, arbetar fram förslag som sedan kan användas helt eller delvis