När ett tomrättsavtal förnyas kan avgiften bli högre än väntat. Som första kommun i landet lanserar Göteborgs Stad därför en helt ny e-tjänst för beräkning av tomträttsavgifter. Dessutom kan man via nätet även beställa tomträttsavtal och anmäla överlåtelser.

− Dels handlar det om att öka servicen till tomträttsinnehavarna, dels om att öka medborgarnas kunskap om tomträtter, säger Eva Armus, handläggare på fastighetskontoret och projektledare för de nya e-tjänsterna.

Gör det lättare att se över sin ekonomi

Framför allt möjligheten att beräkna framtida tomträttsavgifter är en efterfrågad tjänst. Eftersom avtalen kan sträcka sig över långa tidsperioder och avgifterna baseras på dagens marktaxeringsvärde, kan de nya avgiftsnivåerna ibland bli en obehaglig överraskning.

− Om man ett par år innan avtalet går ut kan räkna ut på ett ungefär hur det kommer att bli framöver, finns större möjligheter att planera sin ekonomi, säger Eva Armus.

Intressant för den som planerar flytt

Även de som har planer på att flytta till Göteborg och är intresserade av tomträtt kan använda e-tjänsten för att bilda sig en uppfattning om avgifterna i olika delar av staden.

− Är man till exempel intresserad av att bo i Utby kan man med hjälp av e-tjänsten få veta vad tomträtterna ligger på just där, säger Eva Armus.

Andra frågor som fastighetskontoret ofta får svara på är vad ett avtal innehåller och vad det innebär att ha en tomträtt. Därför finns numer en e-tjänst för beställning av tomträttsavtal.

Förenklar för medborgarna

En tredje tjänst via nätet handlar om att lätt kunna anmäla när en tomträtt har överlåtits.

− Många vill göra sådana här saker på andra tider än på kontorstid. Vi vill öka tillgängligheten och förenkla för medborgarna, säger Eva Armus.

Fotnot:
I dag finns över 10.000 tomträtter i Göteborg. Merparten av dem gäller för småhus.