Stor enkät om de lokala torgen. Boende inom allmännyttan har fått tycka till om sina lokala torg i en stor enkätundersökning. “Undersökningen visar att göteborgarna gillar sina lokala torg. Mest uppskattat är Tuve torg på Hisingen”, säger Pia Johnson på Göteborgslokaler.

Hyresgäster hos Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon får varje år svara på en enkät. I enkäten hösten 2021 fick frågorna om de lokala torgen en annan utformning. De som svarade på enkäten fick först kryssa i sitt lokala torg och sedan svara på frågor som handlar om torgets utbud, trygghet och skötsel.

– Vi ser att många har valt att handla lokalt i samband med pandemin och det är glädjande att se att de lokala torgen uppskattas så av göteborgarna, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på Göteborgslokaler.

Tuve torg i topp

Tuve torg ligger i topp när det gäller utbud och skötsel för torg som Göteborgslokaler äger. Axel Dahlströms torg ligger bäst till när det kommer till trygghet. Vad boende tycker om handel och service kommer hyresgästerna som driver handel och service på torgen att få ta del av.

Analyserar resultaten

Totalt svarade cirka 19 500 hyresgäster inom allmännyttans bostadsbolag i Göteborg på enkäten. De har fått svara utifrån betygen mycket bra, ganska bra, inte så bra eller dåligt. Betygen ligger på en mycket bra nivå enligt Göteborgslokaler (se faktaruta).

– Vi analyserar handelsplats för handelsplats och resultaten av enkätens svar är oerhört viktiga för oss för att se vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre, säger Pia Johnson.

Trygghet är viktigt

Trygghet är en av de större utmaningarna. Om besökare inte upplever att torget är tryggt spelar ett bra utbud av handel och service mindre roll. Trygghet är en prioriterad fråga. Målet inom Framtidenkoncernen och Göteborgs Stad är att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden i Göteborg år 2025.

Enkäten genomfördes 24 september-8 november 2021.