Två av de äldre husen på Skeppsbron i Göteborg rivs. Det beslutade byggnadsnämnden på tisdagen. Ett tredje hus, en magasinsbyggnad från 1800-talet, kan komma att räddas. En utredning ska först göras för att avgöra om magasinet får bli kvar.

De två huset som fått rivningstillstånd ligger längs med Verkstadsgatan och ut mot Skeppsbron. De är i dåligt skick. Skanska, som äger byggnaderna, vill bygga nytt men det får vänta till dess att Götatunneln är klar. Fram till dess blir det parkeringsplatser när husen rivits.

Det var moderaterna, folkpartiet och socialdemokraterna i byggnadsnämnden som beslutade att godkänna rivningen. Vänsterpartiet, miljöpartiet och kristdemokraterna ville bevara alla tre husen.

Magasinet utreds ytterligare

Magasinsbyggnaden är det hus, av de tre, som har det högsta bevarandevärdet enligt Stadsmuseet. Enligt beräkningar kan det kosta omkring 30 miljoner kronor att bevara magasinet. Detta ska nu utredas ytterligare.

Ett problem med att spara magasinsbyggnaden är att den i så fall kommer att vara i vägen för den nya spårvagnslinjen som ska gå utefter älven när Götatunneln är färdigbyggd. Troligen måste spårvägen då dras om på något sätt.