Vinnaren koras i mars. Två av kommunala bostadbolaget Poseidons projekt finns bland fyra nominerade till Yimby-priset 2016. Nätverket Yimby, som verkar för en tätare blandstad, presenterar årets vinnare i början av mars.

Yimby är ett partipolitiskt obundet nätverk som står för Yes, In My BackYard. 2015 utsåg nätverkets medlemmar byggherren Ola Serneke till vinnare av Yimby-priset.

När nu bara några veckor återstår till årets offentliggörande finns två Poseidonprojekt bland de fyra nominerade.

# Litteraturgatan (ritat av Okidoki arkitekter)

Ur Yimbys motivering: ”[…] har med en variationsrik arkitektur och kvartersstruktur tagit vara på förutsättningarna på ett bra sätt och kommer tillföra Backa blandstadskvaliteter som tidigare saknats. Projektet kan bli ett bra exempel på hur man kan förädla liknande miljöer framöver.”

# Holländareplatsen (ritat av Semrén & Månsson)

Ur Yimbys motivering: ”Det nybyggda huset på Holländareplatsen i Gamlestaden har skapat liv i platsen och gjort den mer intim. […] Exemplet visar även på hur man på ett smart och enkelt sätt och med gott resultat kan förtäta i befintlig stadsmiljö.”