Tynneredsborna har blivit tryggare i sitt bostadsområde, det visar en ny kartläggning som Bostadsbolaget gjort. Kartläggningen som blev klar vid årsskiftet visar också att andelen anmälda brott har minskat i Tynnered. Men en stor del av den vuxna befolkningen tycker fortfarande att polisen patrullerar för sällan i området.

-Vi har gjort i ordning den stora gården vid Briljantgatan/Topasgatan där 400 hyresgäster bor kring eller alldeles i närheten av. Den är nu uppdelad i fyra delar med en stor nybyggd aktivitetsplan som innehåller flera mötesplatser som vänder sig åt fyra väderstreck. Vi har också fräschat upp lekplatserna, berättar Agneta Marklund, boendeutvecklare på Bostadsbolaget.

Portlås och säkerhetsdörrar

Efter den kartläggning över brottsligheten och hur hyresgästerna upplever trygghet och säkerhet som Bostadsbolaget gjorde i Tynnered för fyra år sedan har alla hus har fått nya entréer med portlås och säkerhetsdörrar till lägenheter och källarutrymmen, och porttelefoner har installerats i många fastigheter.

Bostadsbolaget har också ordnat bättre belysning, tagit bort skymmande buskage och planterat nya växter.

-Vi även satt upp bänkar och bord, och hyresgästerna har varit med och föreslagit var de kan stå.

Bostadsbolagets gjorde i höstas en ny kartläggning som gick ut till drygt 587 hyresgäster till Topasgatan, Briljantgatan och en liten del av Safirgatan. Av dessa svarade 58 procent, 338 stycken.

40 procent av dessa svarade ett säkert ja på frågan om de känner sig trygga att gå ut ensam på kvällen. För fyra år sedan var motsvarande siffra 35 procent.

Hyresgäster kvällsvandrar

Drygt hälften av de svarande, 52 procent, känner sig i dag rädda för att gå ut ensamma på kvällen, år 2000 var siffran 66 procent.

– Hyresgästerna har på eget initiativ startat en kvällsgrupp som varit igång ett år. De är tio personer som vandrar i området tre kvällar i veckan för att skapa trivsel och trygghet. Vi har ordnat lokal, väl synliga jackor och mobiltelefoner.

– Kvällsgruppen har nu börjat göra sig känd i området, hyresgästerna kan ringa och till exempel bli mötta på spårvagnshållplatsen eller bara säga till att det är liv ute på gården.

Vill se mer av polisen

Men många Tynneredsbor saknar fortfarande polisens närvaro, 74 procent av dem som svarat i undersökningen anser att polisen patrullerar för sällan i deras bostadsområde.

1996 anmäldes 388 brott i Tynnered, 2002 anmäldes 275 stycken. I undersökningen jämförs också antalet anmälda brott per 1.000 invånare 2002. I Tynnered var siffran 96 stycken, för Göteborg totalt 215 och för hela Sverige 137.

Den största delen av de anmälda brotten i Tynnered är bilrelaterade, som bilstölder och inbrott.

Just nu gör Bostadsbolaget en förstudie om parkeringsdäcken för att se hur mycket det skulle kosta att öka ”skalskyddet” för enskilda bilar, till exempel genom att bygga burar eller carportar.

Farten ska begränsas

– Vi tittar också på om det går att förbättra belysningen, släppa in mer ljus och måla.

– I vår planerar vi att sätta upp farthinder på den värsta gatusträckan i området, och där ska hyresgästerna vara med och bestämma var hindren ska placeras.