Göteborgs byggmarknad har återhämtat sig efter den lågkonjunktur som utlöstes av finanskrisen 2008. Nu ser det ut som att antalet färdigbyggda bostäder hamnar runt 1.650, vilket är mer än målet på 1.500.

Det är fastighetskontoret som noterar vändningen på byggmarknaden i sin senaste rapport om bostadsbyggandet, till och med tredje kvartalet.

Siste september pågick nyproduktion av drygt 2.700 bostäder, vilket är betydligt fler än för ett år sedan, (2 100). Av de 2 700 bostäderna har nästan 1 500 påbörjats i år, vilket är mer än vad som påbörjades under såväl 2008 som 2009.

”Vi toppade 2008”

Antalet färdigställda bostäder är hittills i år ca 830, vilket är lägre än de första tre kvartalen 2008 och 2009. Men det finns samtidigt ett antal pågående byggprojekt där fastighetskontoret bedömer att bostäderna kommer att vara inflyttningsklara under sista kvartalet 2010.

Sammantaget bedöms därför antalet färdigställda bostäder under hela 2010 ligga nära prognosen om 1.650 bostäder, vilket är högre än år 2009, (1 450) men betydligt lägre än år 2008 (2 400).

– Ja, vi toppade 2008 och dippade 2009, konstaterar Peter Junker, chef för exploateringsavdelningen på fastighetskontoret.

– Men för en rättvis bild måste man lyfta blicken och se över en längre period, eftersom ett enda stort projekt kan hamna på andra sidan årsskiftet och plötsligt ändra statistiken helt.

”Mer positiv hållning inom branschen”

Förra året var det politiska målet i Göteborg 2.000 färdiga bostäder. Det nåddes alltså inte. I år är målet anpassat till verkligheten, sänkt till 1.500. Och nu ser det alltså ut att uppnås.

– På det stora hela är det en mer positiv hållning inom branschen i år jämfört med föregående år, säger Peter Junker.

– Vi märker också att intresset för att bygga hyresrätter har ökat det senaste året. Vi räknar med att i år ha 800 hyresrätter klara för den öppna marknaden, vilket är högsta antalet hittills under 2000-talet.

5A64_4.jpg

Foto: Fastighetskontoret