Antalet utannonserade lägenheter på Boplats Göteborg har hittills i år ökat med 25 procent. Fram till 31 augusti hade 5.572 lägenheter annonserats ut, mot 4.422 under samma period förra året.

Ökningen beror främst på att Chalmers Studentbostäder har anslutit sig till Boplats system och hittills i år annonserat ut 971 lägenheter.

Oförändrat antal sökande

– Det är också glädjande att se att flera mindre privata hyresvärdar har anslutit sig till Boplats under året, säger Maria Meyer-Martins, VD på Boplats Göteborg.

Antalet registrerade bostadssökande ligger på ungefär samma nivå som förra året, strax under 60.000.

– Det märks tydligt att de som har varit registrerade under 2006 har haft ett mer aktivt sökmönster jämfört med 2005, säger Maria Meyer-Martins.