Alla vet att det är hopplöst att hitta lägenhet i Stockholm, men hur ser det ut i Göteborg? Är ”pengar under bordet” vardagsmat även här? BoPlats Göteborg har genomfört en undersökning där både uthyrare och bostadssökande fick ge sin syn på saken. Svaret blev nej, svartmarknaden finns med det handlar om både mindre summor och omfattning.

Bland de knappt 900 bostadssökande som svarade på enkäten hade 20 procent personligen blivit erbjudna att köpa en hyresrätt, 40 procent känner någon som blivit det och knappt 50 procent har hört talas om någon som har fått ett erbjudande. De flesta lägenheterna som är till salu ligger i centrum. Johanneberg, Lorensberg och Vasastan hör till de populäraste och därmed ”dyraste” områdena.

Fast någon generell prislista verkar inte finnas i Göteborg, priserna varierar från 63 kr per kvadratmeter till nästan 14.000 kr. De dyraste priserna sprids via rykten, dem som själv varit i kontakt med säljaren talar om betydligt lägre priser – runt 1.000 kr kvadratmetern.

Andrahand=dyrt?

Många av de bostadssökande har antingen bott i eller sökt en andrahandslägenhet. Fastighetsägarna uppskattar att ungefär 4 procent av alla lägenheter är uthyrda godkända andrahandskontrakt. Hur många som hyrs ut utan värdens samtycke är svårt att mäta men hyresvärdarna själva misstänker att mörkertalet är ganska stort.

Att låta den som bor i andra hand ta över kontraktet är inte vanligt. Genom att alltid själv hitta nya hyresgäster vill hyresvärdarna förhindra att förstahandshyresgästen säljer lägenheten till den som hyr i andra hand.

Nästan en fjärdedel av dem som hyr i andra hand betalar betydligt högre hyra än förstahandshyresgästen. En del betalar till och med dubbla hyran och mellanskillnaden hamnar förstås i förstahandshyresgästens fickor. Oskäliga andrahandshyror utgör alltså en betydande del av svartmarknaden.

Bytt är bytt…

I bostadsbristens Göteborg är det få centrala lägenheter som sägs upp, istället har bytesmarknaden tagit ordentlig fart. Alla har rätt att byta sin förstahandslägenhet, men självklart får inga pengar byta ägare. Statistiken från hyresvärdarna visar att de flesta bytena sker mellan två centrala lägen. Ungefär 7 procent består dock av att någon lämnar centrum och flyttar ut i förorterna. Det är ungefär lika vanligt att man byter bort sin lägenhet mot en bostadsrätt, villa eller till och med fritidshus. Något som är helt lagligt så länge inte priset på villan eller liknande är under marknadspriset.

Fler bostäder i centrala Göteborg är på väg

Grogrunden för den svarta handeln med lägenheter är att det idag inte finns tillräckligt många bostäder där folk vill bo. Det behövs betydligt fler hyresrätter med rimliga hyror och i lägen som anses attraktiva.

Många bostäder är också på väg att byggas – det finns många utvecklingsbara områden även i de centrala delarna. Till nästa år kommer sammanlagt 1.500 lägenheter ut på marknaden och fram till 2006 kommer ytterligare 8.500 lägenheter att produceras.

Den stora utmaningen för framtiden blir att producera bostäder med tillräckligt stor variation och till priser som människor är beredda att betala. Nyckeln till framgång är att bostadsbyggarna lyssnar på kunden redan nu, så att de bostäder som byggs nu motsvarar framtidens krav på boende. Då kommer svartmarknaden att försvinna.