Projekt Virveln i stadsdelen Lundby får 1,5 miljoner kronor ur EU:s Urban II-program för att minska antalet vräkningar i Brämaregården och Kvillebäcken bland boende med psykiska funktionshinder. ”Kan vi utveckla nya arbetssätt för att förhindra vräkningar, skulle det innebära stora mänskliga och samhällsekonomiska vinster”, säger Gita Olsson vid Lundby stadsdelsförvaltning.

– Det gäller att både upptäcka störningar för att det inte ska bli vräkningar, bekymmer och hemlöshet och att snabbt komma in med de insatser som behövs. Om någon till exempel inte betalt räkningen så kan man titta på vad som är orsaken. Skilsmässa, depression, behövs skuldsanering till exempel?, säger Gita Olsson som är projektsamordnare i Lundby.

Samarbetet ska bli bättre

Förutom snabba, tidiga insatser mot störningar ska projekt Virveln också utbilda miljövärdar som ser till att trivseln och tryggheten i hela området höjs.

– Vi ska med hjälp av den kanal som vi nu öppnar förbättra samarbetet mellan stadsdelsförvaltningen och Familjebostäder och de andra aktörerna som socialtjänsten, psykiatrin och hyresgästerna själva. Vi vill hitta nya vägar för att alla boende i området ska må bra, säger Gita Olsson

Projekt Virveln drar igång sin verksamhet den första april.

Urban II:

EU:s stadsutvecklingsprogram Urban II ska stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen mellan medlemsstaterna genom att minska regionala obalanser.

Urban II pågår parallellt i ett 70-tal städer runt om i Europa fram till år 2006. Göteborg deltar som enda kommun i Sverige.