Prisar förtätning Ett stadsprojekt som kan bli inspiration för framtiden. Så skriver nätverket Yimby i sin motivering till varför de utnämnt Poseidons och Egnahemsbolagets byggplaner längs Litteraturgatan till mottagare av sitt årliga pris. Backa blir en del av staden Göteborg, konstaterar man.

”Genom att på ett smart sätt utnyttja de många ytor som finns längs gatan i form av impediment och parkeringsplatser har man lyckats åstadkomma en utmärkt förtätningsplan. Med variationsrik arkitektur och en klassisk kvartersstruktur sätter man stadsrummet i fokus och man kan tillföra stadsdelen kvaliteter som idag saknas.”

Nätverket Yimby, vars namn står för Yes, in my back yard, är till för personer som är intresserade av stadsutveckling och hellre säger ja till nytänkande projekt, till skillnad från skeptiker som ibland kallas för Nimby, Not in my back yard.

Fortsättning på moderniseringen av Selma Lagerlöfs torg
I Backa på Hisingen har nätverket funnit ett projekt som de anser vara så lovade och bra att de nu har utnämnt det till vinnare av priset ”Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne”.

Projektet går under beteckningen Backa Grön och beräknas komma igång under 2018. 700 nya bostäder med blandade upplåtelseformer, där Poseidon bygger hyresrätter och Egnahemsbolaget bostadsrätter, ska binda samman de tidigare bostadsområdena i Backa Röd till en helhet och bli en naturlig fortsättning på moderniseringen av Selma Lagerlöfs Torg.