Bygglov nästa steg. Fridkullagatan, Lilla Glasmästargatan och Ånäsfältet. Dessa tre platser bedömer fastighetsnämnden som lämpliga för temporära bostäder. Nu går processen vidare mot bygglovsansökan.

Göteborgs Stad arbetar sedan hösten 2015 för att bygga tillfälliga modulboenden för att möta bristen på bostäder. Det första steget på vägen mot byggande är att hitta platser som är lämpliga. Den uppgiften ansvarar fastighetskontoret för.

I mars godkände fastighetsnämnden Askimsviken, Kärralundsvallen och området väster om Lemmingvallen. Nu har nämnden även gett klartecken till att gå vidare med områden vid Fridkullagatan, Lilla Glasmästargatan och Ånäsfältet.
För Ånäsfältet rekommenderar fastighetskontoret att man vid eventuell byggnation ska ta hänsyn till ytor för idrott och rekreation.

Bygglov återstår
Besluten innebär att kommunala bostadskoncernen Framtiden kan gå vidare med att planera byggnationer och ansöka om tillfälliga bygglov. Beslut om bygglov tas av byggnadsnämnden, något som troligen kan ske i augusti/september. Därefter är det möjligt att börja bygga, dock med risk att beslut om bygglov överklagas och godkänns. Då måste modulerna rivas.

Flera platser utreds
Fastighetskontoret fortsätter parallellt att leta fler lämpliga placeringar för temporära bostäder. Inriktningen är att hitta många olika platser, för att det inte ska bo så många människor på samma plats. Planen är också att undanta områden som sedan tidigare tagit emot många flyktingar.

Ett av de områden som just nu utreds är Björkekärrsplan. Där bedöms de tekniska förutsättningarna för byggnation vara goda. Men frågan om tillfart till området är ännu inte färdigutredd.