Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2018-12-07]

Bostadsrättsföreningen Viva lagrar solel i gamla elbussbatterier

  • Riksbyggen bygger just nu bostadsrättsföreningen Viva i Guldheden med målet att det ska bli Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt.

  • Så här lagras och används elen från solcellerna på taket. Illustration: Volvo

  • Ylva Olofsson, Volvo, Anders Johansson, Riksbyggen, Helena Nordström, Göteborg Energi och Peter Selberg, Johanneberg Science Park samarbetar om att bland annat testa att lagra solel i begagnade batterier från elfordon. Foto: Göteborg Energi

Energieffektivisering i unikt samarbetsprojekt. I Riksbyggens bostadsrättsförening Viva testas nu för första gången att lagra solel från taket i begagnade batterier från elbusslinje 55. Energilagret ger möjlighet att kapa topparna i den egna förbrukningen, men elen kan också säljas vidare i Göteborgs elnät.

Bostadsrättsföreningen Viva som Riksbyggen nu bygger i Guldheden ska bli Sveriges mest innovativa och hållbara bostadsprojekt. Genom egen solcellsanläggning, energilagring, återvinning av värme från ventilation, bil- och elcykelpooler och resurssnålt byggande i klimatsmart betong vill man visa vägen mot framtidens hållbara boende.

Projektet drivs därför som ett forskningsprojekt inom hållbar bostads- och stadsutveckling. Bakom projektet står Riksbyggen, Volvo, Göteborg Energi och Johanneberg Science Park.

Kapa toppar
En del i projektet är att studera hur energin från takens solceller kan lagras i begagnade elbussbatterier för att kunna användas mer effektivt och när den behövs. Antingen förbrukas direkt eller lagras för att till exempel kapa toppar vid hög användning, men också säljas vidare till det omgivande elnätet.

– Med hjälp av energidata från bostadsrättsföreningen Viva och information från prognoser kommer vi att forska på och utveckla smart styrning och optimering av energisystemet, säger Helena Nordström, projektledare på Göteborg Energi.

– Optimeringen är både ur ett bostadsrättsperspektiv med fokus på kostnader och miljö, men också ur ett systemperspektiv så att Göteborgs energianvändning, på sikt, blir mer effektiv och med mindre miljöpåverkan, fortsätter hon.

Batterierna får ökad livslängd
Energilagret kan förutom att lagra elen från föreningens solceller även laddas med förnybar el från det omgivande nätet. Lagret består av 14 begagnade batterier som samtliga kommer från elbusslinje 55 i Göteborg. De använda batterierna har kvar cirka 80 procent av sin kapacitet.

– Vi vet att elbussbatterier har god prestanda för andra applikationer såsom energilagring när de har använts färdigt i bussen. Exakt hur bra ska vi nu undersöka. Genom att använda batterierna som energilager får de ökad livslängd och innebär bättre utnyttjande av resurser och mindre miljöpåverkan, säger Ylva Olofsson, projektkoordinator på Volvo.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för Vallgraven 12/kvarteret Härbärget vid Brunnsparken, redovisning av arbetet med åldersvänliga Göteborg och Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 12 juni. . Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling