Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2001-12-06]

Brottsligheten i Göteborg har fördubblats

I Göteborg och i Bohuslän har brottsligheten i grova drag fördubblats under perioden 1975-2000. Men det gäller inte alla brott och under 1990-talet har antalet brott planat ut, om än på en hög nivå.

Det visar statistik som Sven-Åke Lindgren, sociolog och docent vid Göteborgs universitet, presenterar idag vid en konferens om brottsförebyggande arbete som Tryggare och Mänskligare Göteborg anordnat i samarbete med universitetets och Chalmers Forum för Trygg och Säker Stad. Även om antalet anmälda brott i Göteborg och Bohuslän sammantaget visar en markant ökning de senaste 25 åren så finns klara skillnader mellan olika typer av brott.

Fler misshandelsfall

Från början av 1990-talen har exempelvis inbrott, stölder och snatteri minskat medan antalet misshandelsfall ökat kraftigt under samma period. Det gäller då främst det som betecknas som lindriga misshandelsbrott. Antalet anmälningar om kvinnomisshandel har fördubblats under 1990-talet.

Omkring 3-4 procent av göteborgarna uppger att de under det senaste året utsatts för någon form av våld och det gäller män i högre grad än kvinnor. Statistiken för 1990-talet visar att i genomsnitt 26 000 göteborgare varje år uppgett att de utsatts för våldsbrott. Statistik över anmälda brott bygger på hur benägna människor verkligen är att anmäla brott och lider därför av olika systematiska skevheter, enligt Sven-Åke Lindgren.

Offerundersökningar

Därför kompletterar man ofta med andra undersökningar, exempelvis så kallade offerundersökningar och uppgifter från sjukvårdsregister.

– Offerundersökningar indikerar att de faktiska våldsincidenterna i Göteborgsområdet under de senaste 20 åren är fyra-sju gånger fler än vad statistiken över anmälda brott visar.

– Men det faktiska antalet fall av dödligt våld är relativt litet och det finns ingen tendens till ökning de senaste åren, snarare tvärtom, säger Sven-Åke Lindgren.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Göteborgs Stads kalendarium

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Genomgång av totalekonomin för Projekt Skeppsbron, utredning av hur av hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas och central samordningsfunktion för omplacering och omställning var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 19 juni. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling