Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 23 oktober

klart.se

Seniorer får bostadstips i brevlådan

2020-10-14 Bostad

En hjälp att planera sitt boende. I slutet av oktober får 70 000 göteborgare i åldern 64 år och äldre hem broschyren ”Bo bra nu och i framtiden”. Satsningen ger seniorer corona-anpassad information om hyresmarknaden som ska hjälpa dem att planera och anpassa sitt boende.

Familjebostäders trygghetsvärdar tar nya grepp för att möta de äldre

2020-05-28 Bostad

De vanliga träffarna inställda. Trygghetsboende finns hos de kommunala bostadsbolagen och är till för personer över 70 år. På grund av covid-19 är det paus från de aktiviteter som vanligtvis anordnas i gemensamhetslokalerna. Trygghetsvärdarna inom Familjebostäder har därför hittat på nya sätt att möta de äldre.

Boende i Biskopsgården vill ha matträffar och helgidrott

2020-05-27 Bostad

Boendebudgeten klar. Matträffar, helgidrott och en fotbollsturnering fick flest röster i Bostadsbolagets Norra Biskopsgårdens boendebudget för 2020. En halv miljon har de boende i området fått disponera genom att lägga förslag och rösta.

Färre hemlösa i Göteborg

2020-05-19 Bostad

Minskning med 26 procent. För andra året i rad minskar antalet hemlösa i Göteborg, från 5 016 till 3 733 personer. Bland de grupper som minskar mest finns barnfamiljer. Nya rutiner för nödbistånd och ökat bostadsbyggande är ett par av åtgärderna som tros ligga bakom den positiva utvecklingen.  

Tolv hyreshus i Bergsjön får konst på fasaderna

Tolv hyreshus i Bergsjön får konst på fasaderna

2020-04-23 Bostad

Första konstverket på plats. När Familjebostäder renoverar tolv hyreshus på Siriusgatan i Bergsjön får dessa inte bara nya fasader, miljöhus och fräschare gårdar. Varje husgavel kommer också att prydas av en stor fasadmålning. Det första konstverket är nu på plats, 17 meter högt och fyra meter brett. Det består av över 90 000 mosaikplattor och föreställer människor, djur och natur.

Bred information om covid-19 till 140 000 hyresgäster i allmännyttan

2020-03-13 Bostad

Framtidenkoncernen uppmanar alla att ta ansvar. Göteborgs allmännytta, Framtidenkoncernen, har gått ut brett med information till hyresgästerna om hur alla kan hjälpas åt för att minska smittspridningen av covid-19. De har också en plan för att kunna ha tillräckligt med personal vid ett eventuellt större utbrott.

Nya regler för Attefallsbostadshus

2020-02-24 Bostad

Fem kvadrat till och krav på tillgänglighet. Från och med den 1 mars i år får ett Attefallshus som ska användas för permanentboende vara fem kvadratmeter större. Den tidigare maximala ytan på 25 kvadratmeter utökas till 30 kvadratmeter.

Ljusdesign lyser upp nya höghuset vid Kortedala torg

2020-02-24 Bostad

Ändras med årstiderna. Ljuskonsten på Bostadsbolagets nya höghus på Tusenårsgatan 1 vid Kortedala torg ses på flera mils avstånd och är anpassad efter årstiderna. Huset är Kortedalas högsta och ger en stor bakgrund att projicera olika ljusmotiv på – som snöflingor eller bubblor med ögonblicksbilder ur livet.

Lättare söka bostad i Göteborg

2019-12-12 Bostad

Information, råd och tips på ny webbsida.  Nu kan den som söker bostad få massor av matnyttig information och registrera sig på olika bostadssajter på en och samma webbsida - Söka bostad på goteborg.se

Mobilt team vägleder nyanlända att hitta boende

2019-11-05 Bostad

”Vi hjälper dem från dag ett” Nyligen beslutade fastighetsnämnden att förlänga hyreskontrakten för nyanlända barnfamiljer som annars skulle bli utan bostad under 2020. För att på sikt hitta en ”vanlig” bostad får de – liksom alla nyanlända som har fått bostad genom kommunen – stöd av boendevägledarna i Göteborgs Stads mobila team för nyanlända.