Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 25 september

klart.se

Bostadsbolaget firar 75 år

2021-06-22 Bostad

Tidsresa på film. Göteborgs äldsta kommunala bostadsbolag “Bostadsbolaget” har fyllt 75 år. Det firas med en film som är en tidsresa både i bolagets och stadens historia.

100 nyanlända familjer ska lämna sina tillfälliga bostäder

2021-04-21 Bostad

Får bo högst fem år. Nyanlända barnfamiljer med uppehållstillstånd som placeras i Göteborg får bo högst fem år i en så kallad genomgångslägenhet. I år ska de första 100 barnfamiljerna lämna sina bostäder med start i juni.

4 500 nya bostäder klara förra året

2021-04-13 Bostad

"Ligger i linje med prognosen". Bostadsbyggandet i Göteborg har inte påverkats negativt av covid-19-pandemin. Antalet nya bostäder ökade med nästan 4 500 förra året. Ungefär hälften var hyreslägenheter. Det visar årsrapporten från fastighetskontoret för 2020. “Bostadsbyggandet var i linje med prognosen vi hade”, säger Lukas Jonsson, utredningsledare på analys- och utredningsenheten.

Nya krav på mätning av värme och varmvatten i flerbostadshus

2021-03-23 Bostad

Debiteras för faktisk förbrukning. Från 1 juli gäller nya krav i Sverige på individuell mätning av värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Kraven riktas främst mot de byggnader som har sämst energiprestanda. Fastighetsägare i Göteborg som vill undantas måste motivera det i en ansökan till stadsbyggnadskontoret.

Ökad smittspridning på flera av Göteborgs Stads boenden

2021-03-10 Bostad

"Högsta siffran vi har haft sedan starten". På flera av Göteborgs Stads boenden har antalet brukare och personal som testat positivt för covid-19 ökat den senaste veckan. I verksamheter med funktionsstöd har antalet smittade nästan fördubblats och på sociala boenden, som tidigare varit relativt förskonade under pandemin, har man gått från noll till nio smittade på fem olika boenden.

Hyresgäster i Biskopsgården får en miljon till idéer för utemiljön

2021-02-12 Bostad

Bästa förslaget vinner. Bostadsbolaget låter hyresgästerna i Biskopsgården bestämma över en del av sin budget. En miljon ska gå till förbättringar av utemiljön och alla boende kan bidra med idéer. Det förslag som får mest röster blir verklighet. 

I snitt sex och ett halvt år för att få en lägenhet

2021-01-18 Bostad

Boplats Göteborg presenterar statistik för 2020. Antalet bostadssökande hos Boplats har ökat och kötiden har blivit längre. Förra året var den i genomsnitt 6 år och 9 månader. Det visar Boplats sammanställning av statistik för 2020.

Misstänkta fel i folkbokföringen ska anmälas

2020-11-27 Bostad

En skyldighet för Göteborgs Stad. Förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad är enligt lag skyldiga att anmäla till folkbokföringen om de misstänker att en privatperson är felaktigt bokförd. Långt ifrån alla känner till detta.

Thorbjörn Hammerth blir ny vd för Familjebostäder

2020-11-26 Bostad

Tillträder 1 maj nästa år. Thorbjörn Hammerth, för närvarande vd för Bostads AB Vätterhem i Jönköping, har utsetts till ny vd för det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder i Göteborg.

Ny taxa för byggärenden

2020-11-20 Bostad

Börjar gälla från årsskiftet. Från årsskiftet gäller nya priser för stadsbyggnadskontorets verksamhet, vilket innebär ändrade kostnader för dig som till exempel ska ansöka om bygglov eller förhandsbesked.