Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 5 mars

klart.se

Nya regionala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 ökar återigen i Västra Götaland. Från 17 februari till och med 14 mars gäller särskilda regionala rekommendationer för Västra Götaland. Utöver dessa gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. Göteborgs Stads verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker någon av stadens verksamheter. Läs mer: Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Läs mer Stäng

Boende i Biskopsgården vill ha matträffar och helgidrott

2020-05-27 Bostad

Boendebudgeten klar. Matträffar, helgidrott och en fotbollsturnering fick flest röster i Bostadsbolagets Norra Biskopsgårdens boendebudget för 2020. En halv miljon har de boende i området fått disponera genom att lägga förslag och rösta.

Färre hemlösa i Göteborg

2020-05-19 Bostad

Minskning med 26 procent. För andra året i rad minskar antalet hemlösa i Göteborg, från 5 016 till 3 733 personer. Bland de grupper som minskar mest finns barnfamiljer. Nya rutiner för nödbistånd och ökat bostadsbyggande är ett par av åtgärderna som tros ligga bakom den positiva utvecklingen.  

Tolv hyreshus i Bergsjön får konst på fasaderna

Tolv hyreshus i Bergsjön får konst på fasaderna

2020-04-23 Bostad

Första konstverket på plats. När Familjebostäder renoverar tolv hyreshus på Siriusgatan i Bergsjön får dessa inte bara nya fasader, miljöhus och fräschare gårdar. Varje husgavel kommer också att prydas av en stor fasadmålning. Det första konstverket är nu på plats, 17 meter högt och fyra meter brett. Det består av över 90 000 mosaikplattor och föreställer människor, djur och natur.

Bred information om covid-19 till 140 000 hyresgäster i allmännyttan

2020-03-13 Bostad

Framtidenkoncernen uppmanar alla att ta ansvar. Göteborgs allmännytta, Framtidenkoncernen, har gått ut brett med information till hyresgästerna om hur alla kan hjälpas åt för att minska smittspridningen av covid-19. De har också en plan för att kunna ha tillräckligt med personal vid ett eventuellt större utbrott.

Nya regler för Attefallsbostadshus

2020-02-24 Bostad

Fem kvadrat till och krav på tillgänglighet. Från och med den 1 mars i år får ett Attefallshus som ska användas för permanentboende vara fem kvadratmeter större. Den tidigare maximala ytan på 25 kvadratmeter utökas till 30 kvadratmeter.

Ljusdesign lyser upp nya höghuset vid Kortedala torg

2020-02-24 Bostad

Ändras med årstiderna. Ljuskonsten på Bostadsbolagets nya höghus på Tusenårsgatan 1 vid Kortedala torg ses på flera mils avstånd och är anpassad efter årstiderna. Huset är Kortedalas högsta och ger en stor bakgrund att projicera olika ljusmotiv på – som snöflingor eller bubblor med ögonblicksbilder ur livet.

Lättare söka bostad i Göteborg

2019-12-12 Bostad

Information, råd och tips på ny webbsida.  Nu kan den som söker bostad få massor av matnyttig information och registrera sig på olika bostadssajter på en och samma webbsida - Söka bostad på goteborg.se

Mobilt team vägleder nyanlända att hitta boende

2019-11-05 Bostad

”Vi hjälper dem från dag ett” Nyligen beslutade fastighetsnämnden att förlänga hyreskontrakten för nyanlända barnfamiljer som annars skulle bli utan bostad under 2020. För att på sikt hitta en ”vanlig” bostad får de – liksom alla nyanlända som har fått bostad genom kommunen – stöd av boendevägledarna i Göteborgs Stads mobila team för nyanlända.

Bostadsbyggandet fortsätter öka

2019-09-25 Bostad

4 300 nya bostäder kan bli klara i år. Bostadsbyggandet i Göteborg ökar – under årets första halva blev över 2000 nya bostäder klara. Och enligt fastighetskontorets prognos kan det fortsätta öka, förutsatt att inte en vikande efterfrågan eller andra osäkerhetsfaktorer sätter käppar i hjulet.   

Boplats har blivit bostadsförmedling

2019-09-02 Bostad

Tar över service till sökande. Från och med den 1 september tar Boplats Göteborg över förmedlingen av bostäder som annonseras på boplats.se. Förändringen innebär att Boplats står för en större del av servicen till de sökande och att alla ansökningar rangordnas efter kötid.