Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Onsdag 8 juli

klart.se

Lillhagsparken får nytt liv

2002-02-09 Bostad

"Lillhagen". För många göteborgare är ordet fortfarande laddat – synonymt med mentalsjukhuset, som avvecklades och försvann under 90-talet. Idag har sjukhusområdet förvandlats till Lillhagsparken, som sjuder av nytt liv. 2 000 människor jobbar i en mängd olika verksamheter.

Bättre utemiljö när bergsjöborna får komma med förslag

2002-02-05 Bostad

Utemiljön i Bergsjön kan bli mycket bättre. Det är kommunala förvaltningar och fastighetsägare i stadsdelen överens om. Därför vill man nu ha idéer från boende i stadsdelen. Under hela februari månad tar Agenda 21 kontoret emot synpunkter och förslag.

Nytt ljus på Feskekörkan

2002-02-04 Bostad

Feskekörkan får nytt utseende från och med tisdag. Inom projektet ”Stad i ljus” ska Feskekörkans fasad ljussättas för att framhäva den kyrkliga byggnaden

Chalmersstudenter med visioner för Göteborg

2002-02-01 Bostad

Stadens utformning och funktion borde bli en angelägenhet för fler, tycker de arkitekt-studenter som nu går sitt fjärde och avslutande år på Chalmers. Därför ha de nu valt att visa sina skisser med idéer kring centrala Göteborg på Nordstadstorget. Och där vill de gärna ha synpunkter, men framför allt vill de uppmuntra göteborgarna att påverka utvecklingen av den egna staden.

Ny VD till BoPlats Göteborg

2002-02-01 Bostad

Maria Meyer-Martins är ny VD för BoPlats Göteborg AB från den 1 december. Maria arbetade tidigare som utredningschef på Sveriges Fastighetsägare GFR.

Torpa får permanent systembutik

2002-01-17 Bostad

Göteborg får nya studentbostäder

2002-01-16 Bostad

SGS Bostäder invigde tillsammans med Poseidon 124 nya studentlägenheter i Backa. Ett helt höghus har byggts om på Blendas gata 59 - 65 i Backa.

Debatt om bristen på studentbostäder

2002-01-10 Bostad

I år är det svårare än på länge för nyblivna studenter att hitta en bostad och läget har förvärrats under hela 1990-talet.

Miljardvinst för Göteborgs Stads bostadsföretag

2001-12-21 Bostad

Det preliminära resultatet för 2001 visar på en vinst på 1,5 miljarder kronor. Det kraftiga överskottet beror på att koncernen Förvaltnings AB Framtiden börjat tillämpa nya rekommendationer för hur företaget ska redovisa värdet på sina fastigheter.

Backa säger ja till utbyggt OBS! i Bäckebol

2001-12-19 Bostad

Backa stadsdelsnämnd sa på onsdagen ja till planerna på en utbyggnad av OBS Bäckebol i ett remissvar till Byggnadsnämnden.