Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 31 januari

klart.se

Distriktssköterskan Pirjo fick utmärkelsen Årets covidinsats

2022-05-17 covid-19

“Blev jätteglad”. Distriktssköterskan Pirjo Palosaari på Fyrväpplingens vård- och omsorgsboende i Göteborgs Stad har fått utmärkelsen Årets covidinsats. Den delas ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige.

Detta gäller i förskolan efter slopade restriktioner

2022-02-09 covid-19

Hög sjukfrånvaro fortfarande. Från och med 9 februari hävs de allra flesta restriktionerna som rått i Sverige under pandemin. I förskolan gäller inte längre karantänsregler om någon i familjen är sjuk. Däremot fortsätter förskolorna i Göteborgs Stad med några av de arbetssätt och anpassningar som pandemin fört med sig.

Förvaltningar arbetar tillsammans för att lösa det stora vikariebehovet

2022-01-26 covid-19

”Vi hoppas att många söker”. För att lätta på det ansträngda bemanningsläget kan nu vård- och omsorgsarbetet inom Göteborgs Stad få förstärkning. Cirka 1600 personer med någon form av vårdbakgrund som är inskrivna på förvaltningen för arbetsmarknad- och vuxenutbildning har fått frågan om de kan hoppa in och jobba där det behövs

Gothenburg horse show ställs in

2022-01-24 covid-19

Köpta biljetter gäller 2023. Gothenburg horse show tvingas ställa in på grund av rådande restriktioner. “Det är naturligtvis väldigt tråkigt, vi har längtat efter att kunna ta in publiken i Scandinavium. Vi får komma tillbaka 2023 när Göteborg firar sitt 400-årsjubileum”, säger Erika Olsson, projektledare.

Göteborgs Stad söker timvikarier

2022-01-20 covid-19

Personalbrist på grund av hög smittspridning. Den rekordstora smittspridningen och höga frånvaron skapar personalbrist inom flera verksamheter i Göteborgs Stad. Hårdast drabbad är äldreomsorg, funktionsstöd, socialförvaltningar, förskola och skola. ”Vi tar gärna emot timvikarier till våra bemanningsenheter”, säger Tina Liljedahl Scheel, HR−direktör i Göteborgs Stad.

Ansträngt läge på Göteborgs grundskolor

2022-01-20 covid-19

Många hemma med symtom. Sedan vårterminen började för drygt en vecka sedan är många elever och medarbetare hemma på grund av sjukdom. Andelen med konstaterad covid-19 har ökat, men framför allt beror frånvaron på att medarbetare är hemma när de har symptom.

Tufft för personalen på Göteborgs Stads förskolor

2022-01-17 covid-19

Hög sjukfrånvaro och vab. Den kraftiga smittspridningen av covid-19 i samhället innebär en stor påfrestning på förskoleförvaltningens verksamheter med personalbrist på många förskolor. ”Utgångspunkten är att förskolorna ska hålla öppet så långt som möjligt, men några förskolor har vi behövt stänga ett par dagar, säger Johan Forsstrand, utbildningschef på förskoleförvaltningen.

Så ska framtidens byggnader pandemisäkras

2022-01-17 covid-19

Forskningsprojekt om smittsäkra lokaler. Forskningsprojektet ”Byggnader efter corona” ska arbeta fram hur byggnader bör vara konstruerade för att vara hållbara och ha en hälsosam inomhusmiljö med minimal risk för överföring av luftburna sjukdomar.

Bemanningsläget ansträngt på äldreboenden och inom hemtjänsten

2022-01-14 covid-19

Smittan fortsätter öka i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen, både bland omsorgstagare och bland medarbetare. Bemanningsläget är ansträngt på grund av hög sjukfrånvaro, vård av barn, nationella restriktionerna kring exempelvis hemkarantän och pågående smittspårningar. Förvaltningen arbetar aktivt med att hantera situationen bland annat genom att prioritera och omfördela resurser.

Mycket ansträngt bemanningsläge i förvaltningen för funktionsstöd

2022-01-13 covid-19

Samarbetar för lösning. Bemanningsläget inom förvaltningen för funktionsstöd är mycket ansträngt och innebär att vissa uppgifter måste bortprioriteras. På några enheter är frånvaron så hög som 50 procent. ”Vi jobbar för högtryck för att hitta en lösning”, säger förvaltningsdirektören Camilla Blomqvist.