Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 26 maj

klart.se

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad jobbar med covid-19:

Läs mer Stäng

Göteborg hyllar sina veteraner på Veterandagen

2020-05-22 covid-19

Digital ceremoni utan publik. Veterandagen har arrangerats i Göteborg sedan 2011 för att uppmärksamma personal som gjort viktiga insatser på internationella uppdrag. Precis som tidigare år hedrar Göteborgs Stad sina veteraner med flagghissning, tal och tyst minut den 29 maj. Men i år får man följa den filmade ceremonin hemifrån.

Fler containrar via Göteborgs hamn trots covid-19-pandemin

2020-05-20 covid-19

Gods koncentreras till Göteborg.   Europeiska hamnar är hård drabbade av covid-19-pandemin visar en ny rapport. Samtidigt har Göteborgs hamn ökat sin containervolym och inga direktanlöp har ställts in.

Liseberg ställer in alla konserter

2020-05-20 covid-19

70 akter blir framflyttade eller avbokade. Liseberg har beslutat att ställa in hela sommarens konsertprogram på grund av den pågående covid-19-pandemin. Beslutet gäller Stora Scenen, Lilla Scenen och Polketten. Totalt handlar det om 70 akter som flyttas till nästa år eller avbokas.

Stopp för inlämning av prylar på återvinningscentralerna

2020-05-20 covid-19

”Spara sakerna hemma eller skänk själv”. Göteborgs Stads återvinningscentraler kan inte ta emot saker för återbruk under den pågående covid-19-pandemin. ”Eftersom det är bäst för miljön att saker återvänds vill vi uppmana göteborgarna att spara sakerna hemma alternativt sälja eller skänka dem själva”, säger Natali Kjernell, processledare på Kretslopp och vatten.

Göteborgs Stad och regionen har tät kontakt under pandemin

2020-05-18 covid-19

Tidigare samverkan en styrka. Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har tätare kontakt än vanligt under covid-19- pandemin. Tidigare samverkan har visat sig vara en styrka i arbetet. “Det dyker alltid upp bekymmer, de täta mötena vi har nu har gjort att vi oerhört snabbt kan lösa problemet på ett smidigt sätt”, säger Anette Johannesson, avdelningschef äldre, hälso- och sjukvård, och nämner bristen på skyddsutrustning som ett exempel.

Distansundervisningen på gymnasiet fungerar bra

2020-05-18 covid-19

Men arbetsbördan har blivit större. Eleverna på de kommunala gymnasieskolorna i Göteborg har haft distansundervisning i snart två månader. Det är för tidigt att utvärdera, men redan nu märks saker som fungerar bra eller mindre bra. “Det jag tycker är skönt är att jag får mer gjort”, säger Amanda Boström, elev i BG2B på Bernadottegymnasiet.

Göteborgs Stad hissar regnbågsflaggan den 3 juni

2020-05-15 covid-19

”Mänskliga rättigheter grunden för stadens arbete”. Den 3 juni skulle West Pride invigts men på grund av covid-19-pandemin är festivalen inställd. Göteborgs Stad, som har deltagit i West Pride sedan 2007, kommer denna dag att hissa regnbågsflaggan på paradflaggstången på Gustaf Adolfs torg.

Boplats visar lägenheter digitalt under covid-19-pandemín

2020-05-15 covid-19

Hyresvärdar kan lägga upp bilder och filmer. Den som söker lägenhet via Boplats Göteborg får vara beredd på en digital visning i stället för ett besök. Det beror på covid-19-pandemin. “Vi har precis tagit fram ett system där hyresvärdarna ska kunna lägga upp bilder och filmer” säger Mats Ekblad som jobbar med strategisk kommunikation på Boplats.

Göteborgs stad satsar på livemusik för äldre på trygghetsboenden

2020-05-14 covid-19

Lyssna från balkongen eller fönstret. I vår och sommar kan äldre på trygghetsboenden i Göteborgs Stad lyssna till livemusik från balkongen eller genom fönstret. “Kultur till kvarteret” heter satsningen som är en del i att minska ensamheten. “Vi tar kulturen till bostadsgårdar där vi vet att det bor många äldre”, säger Sofia Tillman på Senior Göteborg, stadens utvecklingscenter.

Goda exempel lyfts under Krisberedskapsveckan

2020-05-14 covid-19

Har märkt stor gemenskap och hjälpsamhet. Den här veckan pågår MSB:s krisberedskapsvecka i hela Sverige och temat är att lyfta personer som gjort något bra under covid-19-pandemin. I Göteborgs Stad finns flera goda exempel. “Människor som hjälper sina grannar och företag som bidrar med skyddsutrustning till äldreomsorgen”, säger Åke Söderberg på stadsledningskontoret.