Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 25 september

klart.se

Göteborgs 400-årsjubileum flyttas till 2023

2020-09-02 covid-19

Göteborgs 400-årsjubileum flyttas fram till 2023 på grund av covid-19-pandemin. På den officiella 400-årsdagen den 4 juni nästa år blir det ett formellt historiskt firande. “Jubileet är så mycket mer än en fest, det handlar om att använda sammanhanget som en drivkraft för stadens utveckling, och det blir nu möjligt att fortsätta med till 2023”, säger Therese Brusberg, chef för Göteborgs 400-årsjubileum på Göteborg & Co.

Göteborgs Stad anpassar sin krisberedskap

2020-09-02 covid-19

"Vi har god beredskap att kunna skala upp igen”. Smittspridningen av covid-19 har minskat och det gör att Göteborgs Stad anpassar sin krisberedskap. ”Men vi behöver fortsätta att samordna vissa saker, till exempel skyddsutrustning och rapportering. Vi har en god beredskap för att kunna skala upp igen”, säger Anders Frelek, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Samtal med invånarna på dialogpunkter i stadsdelarna

2020-08-31 covid-19

”Möten har varit viktigt”. Under sommaren har det funnits dialogpunkter i sex stadsdelar i Göteborgs Stad. Många invånare har haft funderingar kring covid-19-pandemin eller velat ha tips på sommaraktiviteter. “Mötet har varit viktigt, att få till ett samtal med invånarna”, säger Anna Pellegrini, en av två projektledare för dialogpunkterna. 

Ordinarie öppettider på Göteborgs stadsmuseum

2020-08-31 covid-19

Programverksamhet tillbaka i höst. Göteborgs stadsmuseum har de vanliga öppettiderna från första september. Programverksamheten kommer tillbaka i oktober och är anpassad efter covid-19-pandemin.

Göteborgs befolkning har ökat långsammare under covid-19

2020-08-27 covid-19

Lägre invandring och fler döda. Befolkningen i Göteborg kommer sannolikt bara att öka hälften så mycket som befolkningsprognosen visade i våras. Det beror på covid-19-pandemin och två orsaker är en betydligt lägre invandring och en ökad dödlighet.

Näst intill smittfritt i Göteborgs Stads verksamheter

2020-08-27 covid-19

”Vi har jobbat hårt för att minska smittan”. I mitten av maj fanns runt 300 brukare med covid-19 i Göteborgs Stads verksamheter. Nu är siffran nästan noll. ”Vi har jobbat hårt för att minska smittan. Nu förbereder vi oss för att snabbt kunna bromsa smittspridning om den skulle uppkomma”, säger Babbs Edberg, stadsdelsdirektör i Centrum och Majorna-Linné.

Betydligt färre turister i Göteborg i sommar

2020-08-26 covid-19

Allvarligt för turistnäringen. Det har varit betydligt färre turister i Göteborg i sommar på grund av covid-19-pandemin. Många stora evenemang har ställts in, Liseberg har inte kunnat öppna och många hotellrum står tomma. “Det är svårt att ge en generell bild, men överlag är det klart att det varit det tuffaste året någonsin”, säger Stefan Gadd, presschef på Göteborg & Co.

 Äldre över 65 får gratis digitalt stöd

2020-08-21 covid-19

“Viktigt att motverka känslan av utanförskap”. Är du över 65 år och vill bli mer digital? Då går det att få gratis digitalt stöd av Göteborgs Stad. Det går bland annat att få tips på sociala aktiviteter, appar och hur man bäst googlar. “Det är viktigt att motverka känslan av utanförskap och ensamhet”, säger Anna Hildesson, sektorschef äldreomsorg, hälso- och sjukvård i Angered.

God tillgång på skyddsutrustning

2020-08-19 covid-19

"Vi har lager för två till fyra månader". Under sommaren har tillgången på skyddsutrustning varit god och läget inför hösten ser bra ut. ”Vi har en stabil situation”, säger Henrik Karlsson, förvaltningsdirektör på inköps- och upphandlingsförvaltningen, INK.

Smittspårning som gett resultat

2020-08-17 covid-19

Flera smittade men utan symptom. Sommaren på Toftaåsens äldrecenter i Västra Göteborg har präglats av intensiv smittspårning. Trots att flera i personalen testat positivt har ingen av de boende insjuknat under sommarmånaderna.