Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 9 juni

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Rakfat

2006-06-07 Den ostindiska handeln

Ofta förknippas ostindiskt porslin med matserviser. Men olika tider har olika behov. Idag är det sällan vi talar om tvättporslin annat än just när vi installerar toalett, badkar och handfat. Förklaringen är enkel: innan man hade rinnande vatten och avlopp i våra hus var behovet av tvättporslin ett annat.

Javabesök

2006-05-02 Den ostindiska handeln

Som en aktuell koppling till att ostindiefararen Götheborg besöker Jakarta under tio dagar i juni efter stoppet i Freemantle följer här några anteckningar om ön Java på 1700-talet. Anteckningarna är hämtade ur loggboken för ostindiefararen Cronprinzen Adolph Friedrich.

Nickedocka

2006-04-20 Den ostindiska handeln

Figuren är en av två som infördes till Sverige troligen någon gång under 1700-talet, över 1,20 hög är det ett tämligen udda föremål även i en museisamling och är beskrivet som en nickedocka vilket ger indikation på att huvudet åtminstone ursprungligen varit rörligt.

Elfenbensskrin

2006-04-05 Den ostindiska handeln

Föremål kan vara intressanta utifrån många olika perspektiv. Ibland är de kopplade till en känd person, en spektakulär historia eller av stort ekonomiskt värde. Ibland är själva resan till museet ett mysterium i sig. Ska man då bry sig om föremål med en dunkel historia? Har kunskapen gått förlorad en gång för alla?

Solfjäder

2006-03-29 Den ostindiska handeln

I Göteborgs Stadsmuseums samlingar finns åtminstone 179 solfjädrar. Det kan tyckas många men solfjädern var ett absolut måste för en dam av högre social status under 1700- och 1800-talet. Efterfrågan på just solfjädrar återspeglades också i den ostindiska handeln.

Lisebergsservis

2006-03-23 Den ostindiska handeln

Tekista

2006-03-15 Den ostindiska handeln

Eftersom te är en både smak- och fuktkänslig vara krävdes täta och tåliga transportemballage för att klara den långa färden, utan att förstöras på vägen av saltvatten.

Punschbål

2006-03-08 Den ostindiska handeln

Den dryck som ostindiska kompaniet introducerade i Sverige var punsch. Huvudingrediensen arrak fanns i Asien och blandat med vatten, citron och socker blev det en populär dryck.

Finland

2006-03-01 Den ostindiska handeln

Sannolikt har konstnären Jacob Hägg använt en teckning ur boken, "Capitaine Carl Gustav Ekebergs Ostindiska resa åren 1770 och 1771", som förlaga när han målade tavlan. Kapten Carl Gustav Ekeberg beskriver stormen i boken.

Tekanna

2006-02-20 Den ostindiska handeln

Ett exempel på beställningsarbete av porslinsservis med vapensköld.