Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Söndag 29 januari

klart.se

Tutanego

2006-02-09 Den ostindiska handeln

Tutanego användes ofta som barlast för att stabilisera skeppen, det användes också för tillverkning av tekannor, teburkar och andra nyttoföremål. Att använda en barlast som dessutom kunde säljas med god förtjänst gjorde att tutanegon blev en efterfrågad vara av de europeiska skeppen.

Faktorierna

2006-02-01 Den ostindiska handeln

Faktorier kallades de handelshus där européerna fick sköta sina uppköp.

Pärlemor

2006-01-25 Den ostindiska handeln

Pärlemor tillhörde de så kallade lyxvarorna som importerades ifrån Kina. Det förekom en livlig debatt om dessa lyxvaror. Skulle Sverige byta ut de för fädernelandet så viktiga varorna som trä och järn samt få tillbaka lyxartiklar som inte var till någon nytta alls

Skeppsförteckning

2006-01-18 Den ostindiska handeln

Oktroj är ett kungligt handelsprivilegium som medgav monopol under en viss tid på all handel med länder öster om Goda Hoppsudden. Förteckningen omfattar alla ostindiska kompaniets fartyg under de två första oktrojerna dvs under åren 1732-1766.

Vapenservis

2006-01-09 Den ostindiska handeln

Bland de miljontals porslinsföremål som fördes hem till Göteborg med Ostindiska Kompaniets skepp så fanns det ett stort antal beställningsserviser. Flera av de högadliga ätterna beställda sina vapenserviser i Kina mellan åren 1731-1813. Sveriges monark, Gustav III, fick som kronprins år 1776 en stor kinesisk servis i gåva av Ostindiska Kompaniet.

Import av te

2005-12-14 Den ostindiska handeln

De äldsta uppgifterna om teimport till Göteborg härrör från 1685 – två Göteborgsköpmän importerade då te ifrån Amsterdam och Hamburg. Teet kom sedan i stora kvantiteter med Ostindiska kompaniets fartyg – merparten av teet exporterades ut på den europeiska marknaden. Endast några procent av teet stannade kvar i Sverige.

Syskrin

2005-12-07 Den ostindiska handeln

Äkta lack är inte bara en ytbehandling utan ett eget material. Det var i likhet med porslin ett tidigare okänt material i Europa.

Glasmålning

2005-11-30 Den ostindiska handeln

Man kan tänka sig vilken uppståndelse det var i Göteborg den 27 augusti 1733 då den första Ostindiefararen med svällande segel nådde Göteborgs hamn efter ett och ett halvt års bortavaro. Vad hade man med sig hem till Sverige – jo ostindiskt porslin i myckenhet, te och sagogryn, siden och lackvaror, över 5.000 poster såldes på den första auktionen.

Resedagbok

2005-11-23 Den ostindiska handeln

Under befäl av kapten Hans Hansson är WASA på väg ut från Göteborg den 20 maj 1803 med destination Canton. Wasa gjorde bara en resa för kompaniet och återköptes till flottan 1808. WASA byggdes ursprungligen för Svenska Flottan som ett 60 kanoners linjeskepp, ritningen är signerad af Chapman 2 juni 1777.

Vapenporslin

2005-11-16 Den ostindiska handeln

Här är ett exempel på så kallat vapenporslin. Europeiska adelsmän lät beställa serviser i Kina med sin ätts vapen som dekor. En färglagd förlaga sändes med. Det är närmare bestämt en servis med svenska ätten Gyllenborgs vapen, beställd omkring 1750.