Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 28 mars

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Körkortsinnehav

2012-01-24 Göteborg i siffror

I alla åldrar är andelen män med körkort betydligt högre än andelen kvinnor. Särskilt hög är skillnaden bland pensionärerna, där det är dubbelt så vanligt att män har körkort i vissa åldersgrupper.

Blir julen vit eller grön?

2011-12-20 Göteborg i siffror

Efter två vita jular, 2009 och 2010 så inställer sig frågan om vi kan räkna med en vit jul också i år. En genomgång av snöstatistiken sedan 1900 visar att det varit snö på ungefär 30 procent av julaftnarna i Göteborg.

Inflyttade göteborgare

2011-10-17 Göteborg i siffror

Majoriteten av dagens göteborgare är födda i Västra Götalands län, vilket är ganska naturligt med tanke på att Göteborg ligger i Västra Götaland. Mer förvånande är kanske att det näst vanligaste födelselänet är Stockholms län.

Befolkningsutveckling 2010

2011-04-15 Göteborg i siffror

Göteborgs folkmängd uppgick vid årsskiftet 2010/2011 till 513 751 personer. Detta innebär att befolkningen ökade med 6 421 personer under året. Det är historiskt sett en hög siffra men något lägre än de båda senaste åren.

Bostadsfördelning

2011-02-07 Göteborg i siffror

Bostadsfördelningen i stadsdelarna skiljer sig kraftigt åt. I Västra Göteborg är drygt 60 procent av bostäderna småhus medan det knappt finns några småhus alls i de centrala stadsdelarna.

Dödsfall

2010-10-29 Göteborg i siffror

Det dör färre människor i Göteborg nu än under 1980- och 90-talen. Drygt 3500 personer har registrerats som avlidna under 2009. Det beror på att befolkningsstrukturen är sådan att det inte finns lika många människor i hög ålder nu som under tidigare årtionde.

Fiskhamnen

2010-09-24 Göteborg i siffror

Räkan är det fiskeslag som Göteborgs hamn redovisar störst uppfångst av. Hela 1048 ton under år 2009. Det följs av havskräftan där 920 ton fiskades upp under år 2009. Västkustens delikatesser dominerar alltså i Göteborgs hamn.

Bilägande

2010-06-28 Göteborg i siffror

Det finns drygt 150 000 bilar i Göteborg som ägs av enskilda personer eller personliga företag. Företagsbilar om ägs av juridiska personer räknas ej. Det är 301 bilar/1000 invånare i Göteborg.

Födelsetalet

2010-05-21 Göteborg i siffror

Det föddes mer än 7 500 barn i Göteborg under 2009, det är fler än vad det fötts under de senaste 40 åren. Det har skett en ökning av antalet födda under varje år de senaste tio åren.

Folkmängden

2010-03-01 Göteborg i siffror

Under 2009 ökade antalet invånare i Göteborgsregionen med nästan 11 300 personer, varav drygt 7 100 personer i Göteborg.