Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 28 november

klart.se

Varslen

2009-12-04 Göteborg i siffror

Vid den här tiden förra året noterades höga varselnivåer, och det blev tydligt att även Göteborg påverkades av den globala konjunkturen. Volvo hade lagt ett stort varsel redan innan midsommar 2008, men under hösten steg varselnivåerna till höga nivåer.

Arbetslösheten stiger

2009-10-12 Göteborg i siffror

I september 2009 var drygt 26 000 personer i Göteborg arbetslösa eller deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med drygt 83 procent sedan september 2008.

Arbetslösheten i juli

2009-09-02 Göteborg i siffror

I juli 2009 var nästan 25.500 personer i Göteborg arbetslösa eller deltagare i olika arbetsmarknadspolitiska program. Det är en ökning med nära 80 procent sedan juli 2008.

Årskullar

2009-06-22 Göteborg i siffror

Antal barn och ungdomar varierar mellan åren och det påverkar förskolornas och skolornas planering. Mellan 2003 och 2008 har antalet barn ökat i de yngsta åldersgrupperna, 0 år och 1-5 år, samt i gymnasieåldrarna 16-18 år.

Trafikflöden

2009-03-17 Göteborg i siffror

Biltrafiken in och ut från Göteborgs city är nu den lägsta någonsin.Under 2008 minskade biltrafiken under vardagar både inom Göteborg och över kommungränsen.

Vit jul?

2008-12-12 Göteborg i siffror

De senaste tio julaftnarna har det varit snö vid två tillfällen, 2001 och 2004. År 2001 var snödjupet över tio centimeter.

Ytmått

2008-09-07 Göteborg i siffror

Styrsö är Göteborgs till ytan största stadsdelnämnd, ja i varje fall när man räknar in vattenarealen. Sett till landytan är Lärjedalen störst, tätt följd av Torslanda.

Förvärvsarbete 2006

2008-06-27 Göteborg i siffror

Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och förvärvsarbete. Den högutbildade delen av befolkningen i Göteborg förvärvsarbetar i större utsträckning än de med lägre utbildning.

Pendlare

2008-04-07 Göteborg i siffror

SCB's senaste uppgifter visar att det i november 2006 fanns totalt 292.000 personer (16 år och uppåt) som förvärvsarbetade i Göteborg. Av dessa är 191.900 göteborgare, resterande 100.100 pendlar in till Göteborg för att arbeta.

Utflyttning

2008-02-25 Göteborg i siffror

Göteborgare älskar Stockholm! I alla fall om man ska tro de senaste siffrorna från SCB gällande utflyttning. Stockholm finns med bland de topp-fem-kommuner dit flest göteborgare flyttade under 2007, hela 540 lämnade Göteborg för Stockholm.