Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 9 februari

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Bostäder

2008-01-24 Göteborg i siffror

Den som letar efter en äldre lägenhet har störst chans att hitta en i Majorna. Majorna är den stadsdelsnämnd som har flest bostäder som byggda innan 1940.

Norra Älvstranden

2007-11-09 Göteborg i siffror

Från att ha varit ett område dominerat av varvsverksamheten har Norra Älvsstranden under 1990- och 2000- talet utvecklats till Göteborgs största sammanhängande nya bostadsområde.

Bilar i Göteborg

2007-09-24 Göteborg i siffror

Under 2006 ökade antalet bilar i Göteborg med 2.700 stycken. Vid årsskiftet 2006/2007 fanns 174.701 registrerade personbilar i trafik i staden. Fast det är betydligt fler bilar som rör sig på stadens gator. Statistiken visar bara de bilar som är registrerade i Göteborg. Bilar som är registrerade i kranskommunerna ingår inte.

Utrikes födda

2007-03-19 Göteborg i siffror

Av Göteborgs 490 000 invånare är omkring 80 procent födda i Sverige och 20 procent födda utomlands.

Arbetslöshet

2006-12-11 Göteborg i siffror

I oktober 2006 var den öppna arbetslösheten i Göteborg 4,1 procent enligt Statistiska centralbyråns statistik. Dessutom var 2,5 procent av göteborgarna i konjunkturinriktade arbetsmarknadsprogram. När man räknar in dessa blir den sammanlagda arbetslösheten 6,6 procent.

Småpartier

2006-11-08 Göteborg i siffror

Centerpartiet och Sverigedemokraterna har tagit plats i Göteborgs kommunfullmäktige efter valet 2006.

Val 2006

2006-09-05 Göteborg i siffror

Antalet röstberättigade i Göteborg har ökat. Totalt är 373.760 personer röstberättigade till riksdagvalet och 387.929 till de kommunala valen.

Åldersfördelning

2006-05-19 Göteborg i siffror

Det föds fler pojkar än flickor i Göteborg. Under 2005 föddes det 3.117 flickor jämfört med 3. 295 pojkar. Tittar man bakåt i tiden, på de senaste 35 åren, så har det fötts i genomsnitt 169 stycken fler pojkar per år.

Båtplats

2006-05-02 Göteborg i siffror

Just nu är det full aktivitet runt omkring i stadens alla fritidsbåthamnar, ett säkert vårtecken. Det skuras, skrapas och målas! Det märks att göteborgarna är ett båtälskande folk.

Flyttningar

2006-04-04 Göteborg i siffror

Både in- och utflyttningen från Göteborg var hög under 2005. Totalt var det 27.800 personer som flyttade in till Göteborg och 25.900 som flyttade ut. Inflyttningen motsvarar knappt sex procent av Göteborgs invånarantal och uttflyttningen drygt fem procent.