Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 25 september

klart.se

Göteborgs Stad har gått med i EU:s Gröna städer

2021-09-23 Miljö & kretslopp

Samarbete för miljö och klimat. Göteborgs Stad har skrivit under Green city accord. “Staden åtar sig att skynda på den omställning vi redan driver. Konkret handlar det om buller, luftföroreningar, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald och avfallshantering”, säger kommunalråd Emmyly Bönfors (C) som skrev på överenskommelsen för Göteborgs räkning.

Praktik på Stadsmissionen lär unga mer om hållbarhet

2021-09-23 Miljö & kretslopp

Samarbete för Grön omställning. I Göteborgs Stadsmissions stora sorteringshall i Bellevue arbetar man med att sortera kläder och prylar som skänkts till verksamheten. I år får man hjälp av unga vuxna som deltar i insatsen Grön omställning. Det är en kombination av praktik och lärande med fokus på hållbarhet.

Bättre luftkvalitet i Kungsparken med göteborgarnas hjälp

2021-09-16 Miljö & kretslopp

Enkät och luftmätare. Passerar du ofta Kungsparken i centrala Göteborg? Då kan du vara med i en nordisk studie för att förbättra luftkvaliteten i stan. Svara på en enkät och låna en luftmätare och var med och bidra till projektet.

Göteborg och Kungsbacka ska hjälpa varandra med vatten

2021-09-16 Miljö & kretslopp

Gemensam avsiktsförklaring. Om Göteborgs Stad eller Kungsbacka kommun tillfälligt riskerar att få brist på dricksvatten kommer de i framtiden att kunna hjälpa varandra. Man ska också samarbeta mer kring sina avloppssystem. Det är innebörden av den avsiktsförklaring som de båda kommunerna enades om i veckan.

Många göteborgare beredda att ändra sina elvanor

2021-09-13 Miljö & kretslopp

Personliga initiativ kan göra stor nytta. Fyra av tio göteborgare kan tänka sig att ändra sina vanor för att bidra till minskade effekttoppar i det lokala elnätet. Det visar en ny undersökning som Göteborg Energi tagit fram.

Magnetfiske och ploggning på stor skräpplockardag i Göteborg

2021-09-08 Miljö & kretslopp

Lördag 18 september. Ploggning, magnetfiske och dykning. Skräpplockningen under World cleanup day i Göteborg den 18 september sker på många olika sätt och tanken är att allmänheten ska hjälpa till.

Kampanj minskade fimpskräpet

2021-09-07 Miljö & kretslopp

Nudging är effektivt. Fimpomater är ett effektivt sätt att minska nedskräpning av fimpar. I en kampanj som Göteborgs Stad gjorde under juni månad, i samarbete med bland annat organisationen Håll Sverige Rent, minskade nedskräpningen markant.

31 träd har flyttat in i Jubileumsparken

2021-09-03 Miljö & kretslopp

Grönska direkt. Jubileumsparken har fått 31 nya träd som flyttats från andra ställen i Göteborg i och med bygget av Västlänken. “För jubileumsparken innebär det att vi får en volym av grönska direkt, som man kanske får vänta på i många år om man planterar mindre träd”, säger Malin Gustafsson, projektledare för Jubileumsparken på park- och naturförvaltningen

Höststart för farligt avfall-bilen

2021-09-03 Miljö & kretslopp

Farligt avfall-bilen har höstpremiär i Göteborg på måndag 6 september. Där kan göteborgarna lämna till exempel batterier, lampor, målarfärg och lösningsmedel. “Det får absolut inte spolas ner i avloppet eller läggas i den vanliga soppåsen”, säger Anders Lisle på kretslopp och vatten.

Miljöförvaltningen vill skydda fler ålgräsängar och blåmusselbankar

2021-08-31 Miljö & kretslopp

”Stort värde för människor”. Havets ålgräsängar är en viktig livsmiljö för marina arter och hjälper till att minska effekterna av övergödning. På den svenska västkusten minskar utbredningen och fler ålgräsängar i Göteborgs kustvatten behöver skyddas, slår miljöförvaltningen fast i en rapport. Detsamma gäller blåmusselbankar.