Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 3 april

klart.se

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad jobbar med covid-19:

Läs mer Stäng

Återvinningspråmen tillbaka i höst

2020-04-02 covid-19

Inställt i vår på grund av covid-19 Pråmen för grovavfall i Göta älv kommer tillbaka, men först i höst. Att det blir uppskjutet beror på covid-19. “Vi hade en väldigt hög andel äldre besökare senast, de tillhör riskgruppen”, säger Peter Årnes, strateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad

Nu vårstädas Göteborg

2020-04-02 Miljö & kretslopp

Storstädning för 25:e året. Innan gräset börjar gro på allvar är det dags att vårstäda Göteborg. I veckan startade stadens årliga storstädning för att få bort skräp i naturen utmed vägar och vid bostadsområden.

Farligt avfall-bilen säkert vårtecken

2020-03-26 Miljö & kretslopp

Möter trogna besökare. Den 30 mars rullar farligt avfallbilen ut från sin vintervila. Genom att stanna nära bostadsområden har bilen i 15 år gjort det lättare för göteborgarna att slänga sitt farliga avfall. ”Den har trogna besökare som återvänder år efter år”, säger Åsa Tärnström på Kretslopp och vatten.

Så säkerställs driften på Ryaverket

2020-03-25 covid-19

Avloppsreningen måste vara igång. Gryaab renar Göteborgs avloppsvatten. Verksamheten kan inte avstanna. ”Vi har genomfört en rad åtgärder för att säkra driften under smittspridningen av covid-19”, säger Karin van der Salm, vd på Gryaab.

På lördag är det dags att släcka ljuset under Earth Hour

2020-03-24 Miljö & kretslopp

En timma för klimatet. Nu på lördag 28 mars blir det lite mörkare i Göteborg under en timme. Göteborgs Stad och privatpersoner uppmärksammar Earth Hour mellan klockan 20.30 och 21.30.

Så säkras dricksvatten, avloppshantering och sophämtning

2020-03-19 covid-19

Krisplanerna förberedda. Vad händer om de som förser göteborgarna med vatten, hämtar sopor och hanterar avlopp drabbas av covid-19? På förvaltningen Kretslopp och vatten är krisplanerna förberedda. ”Vi har en rad olika metoder redo att sätta in för att de här viktiga samhällstjänsterna ska fungera”, säger Hilda Kraamer som är chef på Göteborgs Stads avfallsavdelning.

Nytt program för att Göteborg ska bli en ekologiskt hållbar stad

2020-03-18 Miljö & kretslopp

Kraftsamling för naturen, klimatet och människan. Med färre mål och bara ett styrande dokument ska det bli lättare att fokusera på rätt saker för att öka takten i arbetet mot ett ekologiskt hållbart Göteborg. Nu krävs en kraftsamling från hela samhället och Göteborgs Stad kan visa vägen, är budskapet i förslaget på nytt miljö- och klimatprogram som miljö- och klimatnämnden beslutade om på tisdagen.

Fler ska sortera matavfall

2020-03-18 Miljö & kretslopp

”Gör det inte svårare än vad det är”. I Göteborg sorteras 45 procent av matavfallet. Målet är 50 procent. För att nå dit lanserar Kretslopp och vatten en ny kampanj med uppmaningen "Gör det inte svårare än vad det är".

Stående döda träd förankras och ger liv åt fåglar

2020-03-11 Miljö & kretslopp

Samverkan för biologisk mångfald. När hamnbanan nu byggs testas nya metoder för att bevara den biologiska mångfalden. Stora gamla trädstammar skruvas fast i berget för att bli hem och kiosk åt fåglar och insekter.

Elektrifierat transportsystem kräver bred samverkan

2020-03-06 Miljö & kretslopp

Fossilfritt i Göteborg om 10 år. Om tio år ska Göteborgs Stad ha ett helt fossilfritt transportsystem. För att målet ska nås måste många aktörer jobba tillsammans. ”Det kan till exempel handla om hur vi bygger en laddinfrastruktur som stödjer omställningen till elektrifierade transporter”, säger Maria Strömberg på Business Region Göteborg, som har fått uppdraget att samordna stadens samlade insatser för omställningen.