Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 18 augusti

klart.se

Succé för fler feriejobbare

2022-08-05 Miljö & kretslopp

Sköter Göteborgs Stads grönområden. På två år har antalet feriejobbare som under sommaren tar hand om skötseln av stadens naturområden, parker och badplatser ökat från 50 till 300. Det som från början var en konsekvens av covid-19-pandemin har gett fler unga arbetslivserfarenheter, avlastat den ordinarie personalen och skapat trivsel åt göteborgarna.

Feriejobbare mäter nedskräpningen

2022-08-04 Miljö & kretslopp

Resultatet jämförs med tidigare år. Hur stor är nedskräpningen i Göteborgs Stad? Det mäter feriearbetare på utvalda punkter i staden under några veckor. “Huvudsyftet är att kunna jämföra med tidigare år för att se om nedskräpningen ökat eller minskat”, säger David Gutierrez Arvidsson, projektledare på park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Göteborg Stads nya grönplan presenteras på Frihamnsdagarna

2022-08-03 Miljö & kretslopp

Åhörarna bjuds in till diskussion. I slutet av augusti arrangeras Frihamnsdagarna på Bananpiren i Göteborg. En demokratisk mötesplats för samtal och idéer som kan leda till förändring. Under tre dagar ska mer än 150 punkter på sju olika scener avhandlas.

Lär dig mer om havet på Västerhavsveckan i augusti

2022-08-03 Miljö & kretslopp

Från Koster i norr till Helsingborg i söder − via Floda och Lidköping. Precis som Västerhavet ringlar sig Västra Götalandsregionens temavecka för havsmiljön utmed kusten och in i landets avrinningsområden. Med hundratals olika aktiviteter, mellan den 6 och 14 augusti, sprids engagemang och kunskapen om Västerhavets miljö.

Kol eller gasol? Så grillar du säkert i sommar

2022-07-21 Kultur & fritid

Råd från räddningstjänsten Kol eller gasol? Det är den stora frågan för många inför grillsäsongen. En mindre vanlig fråga är hur brandsäkra alternativen är. Ändå uppstår många allvarliga bränder i nära anslutning till våra hem. Vårt Göteborg vände sig till Peter Södergren, som arbetar med brandskydd i bostad på Räddningstjänsten Storgöteborg, för att ta reda på hur du kan grilla brandsäkert i sommar.

Så minskar du din vattenförbrukning när det är varmt

2022-07-20 Miljö & kretslopp

Under dagar med hög värme är det många som fyller upp poolen och spolar längre i kranarna för att få riktigt kallt vatten. Därför är det extra viktigt att tänka på vattenhushållningen och att inte ändra sitt förbrukningsbeteende. En som kan mycket om det är Josefin Lundberg Abrahamsson, avdelningschef för dricksvattenproduktion på Kretslopp och vatten.

Robotgräsklippare på Göteborgs fotbollsplaner

2022-07-14 Miljö & kretslopp

Ger många vinster. På mer än tio av idrotts- och föreningsförvaltningens bollplaner används robotgräsklippare. I år ökar användningen ytterligare och i västra Göteborg används numera enbart robotgräsklippare. ”Fördelarna är många −framför allt för klimatet och arbetsmiljön, säger Andreas Nilsson, enhetschef Väster.

Gårdstensbostäder bygger ut solenergin ytterligare

2022-06-27 Miljö & kretslopp

Stor satsning på 25 hustak. Gårdstensbostäder ska under de närmaste åren installera solcellspaneler på ytterligare 25 tak i västra och norra Gårdsten. Det innebär mer än en fördubbling av kapaciteten.

Ny grönplan visar vägen i Göteborg

2022-06-21 Miljö & kretslopp

Göteborgarna kommer märka arbetet. Göteborg har en ny grönplan. Den visar hur Göteborgs Stad ska planera, bygga och förvalta för att bevara och stärka den biologiska mångfalden och vara en hållbar stad. För göteborgarnas del innebär det till exempel att det byggs nya parker i staden.

Göteborgs Hamn lanserar världsunikt koncept för att elansluta tankfartyg

2022-06-21 Miljö & kretslopp

Säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt. För att kunna elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn AB arbetat fram ett helt nytt världsunikt koncept som gör det säkert, miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö.