Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 30 januari

klart.se

Göteborg Energi tipsar om hur du kan spara energi hemma

2022-12-28 Miljö & kretslopp

Med stigande elpriser och ett ansträngt läge på energimarknaden i Europa är det en god idé att se över din elanvändning i hemmet. Här tipsar vi om smarta vanor inför vintern, men också inför framtiden.

Vinden en kraft att räkna med

2022-12-28 Miljö & kretslopp

Vintern är här och med den kyligare och blåsigare dagar. I Göteborg Energis energimix finns vindkraften som en stadig pelare när vinden ligger på.

Så möter Europa Energikrisen

2022-12-27 Miljö & kretslopp

I vinter är energin på allas läppar. Rysslands krig mot Ukraina och stoppade gasleveranser till Europa har lett till höga energipriser och risk för energibrist i många länder. I Sverige spar kommuner på belysningen och Svenska Kraftnät har på uppdrag av Regeringen presenterat ett elprisstöd. Så här hanteras krisen i några andra av Europas länder.

Så jobbar Göteborgs Stad långsiktigt med energianvändningen

2022-12-27 Miljö & kretslopp

Plan tar samlat grepp. Göteborgs Stads energiplan klubbades av kommunfullmäktige i slutet av april. Den innehåller åtgärder för att bidra till miljö- och klimatprogrammets mål kopplat till energi. Fler solceller på stadens tak och fjärrvärme av enbart förnybar och återvunnen energi är några konkreta åtgärder.

Energirådgivaren Björn tipsar: Lufta de vattenburna elementen

2022-12-27 Miljö & kretslopp

Ha rätt tryck i värmesystemet. Har du luftat dina vattenburna element inför vintern? Det är bra att göra för att få vattnet att cirkulera ordentligt och kontrollera även trycket i expansionskärlet efteråt.

Energirådgivaren Björn tipsar: Så sparar du el när du lagar mat

2022-12-22 Miljö & kretslopp

Använd lock! Det finns många enkla sätt att spara energi när du lagar mat. Använd vattenkokare, ha lock på kastrullen och tina mat i kylen är några tips.

Förslag från medarbetarna sparar energi på Gryaabs avloppsreningsverk

2022-12-20 Miljö & kretslopp

Motsvarar 17 normalstora villor. Gryaab har tagit fasta på att varje kilowattimme räknas. I oktober fick alla medarbetare ge tips på hur bolaget skulle kunna använda mindre el och värme. Det har gett resultat. Sedan den 9 december har Gryaab sparat energi motsvarande årsförbrukningen för 17 medelstora villor.

Höjda taxor för avfall och VA i Göteborg nästa år

2022-12-20 Miljö & kretslopp

Beslut av kommunfullmäktige. Taxorna för avfall och för vatten och avlopp höjs i Göteborg nästa år. Det beror på att det blivit dyrare att hämta och ta hand om sopor på grund av ökade kostnader för drivmedel, men också underhåll av förbränningsanläggningen i Sävenäs. Hög investeringstakt gör att kostnaderna ökat för vatten och avlopp.

Energirådgivaren Björn tipsar: Så tvättar du energisnålt

2022-12-19 Miljö & kretslopp

Använd eco-läget. Fyll tvättmaskinen, undvik förtvätt och använd eco-läget. Då sparar du energi när du tvättar kläder.

Göteborgs Stad dämpar gatubelysningen för att spara el

2022-12-15 Miljö & kretslopp

Inga lampor kommer att vara helt släckta. För att minska belastningen på det svenska elnätet dämpar Göteborgs Stad nu ner belysningen på vägar, gator, gång- och cykelbanor och i parker.