Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 27 september

klart.se

Mycket fimpar när plastskräp räknades på kommunala badstränder

2021-08-30 Miljö & kretslopp

Även nedskräpningsbeteende mättes. Under sommaren 2019 och 2020 mättes plastskräpet på flera av Göteborgs kommunala badstränder och kanalsträckor. Resultatet visar att fimpar är det enskilt största problemet och att nedskräpning sker direkt vid stränderna.

Miljöförvaltningen: ”Vi visar alltid legitimation vid kontroller”

2021-08-27 covid-19

Falsk kontrollant oroar. Förra helgen kom en man till en restaurang i Göteborg och låtsades vara en kontrollant från miljöförvaltningen. Angelica Winter, avdelningschef för livsmedelskontroll och tillsyn, påpekar att förvaltningens kontrollanter alltid legitimerar sig vid alla besök.

Anmälningsplikt för fler verksamheter som använder skärande verktyg

2021-08-24 Miljö & kretslopp

Ska vara gjort senast 1 september. Frisörer, barberare, nagelteknologer och liknande – som använder stickande och skärande verktyg där det finns risk för smitta – behöver anmäla sin verksamhet till miljöförvaltningen. Senast 1 september ska det vara gjort.

Återvinningspråmen på hösttur

2021-08-23 Miljö & kretslopp

Lägger till vid fyra kajer. Söndag 29 augusti startar återvinningspråmen sina höstturer. Pråmen kommer att lägga till vid Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen och Skeppsbron.

Göteborgs Stad har skrivit under europeisk plastdeklaration

2021-06-24 Miljö & kretslopp

Ska minska plastavfallet. Göteborgs Stad har skrivit under Eurocities plastdeklaration. Det innebär att staden förbinder sig att på olika sätt arbeta för att minska plastavfallet. “Vi gör redan en hel del när det gäller att minska plastavfallet och kommer att göra mer”, säger Karin Nielsen, processledare på Kretslopp och vatten.

Lyckad inkoppling av stor vattenledning

2021-06-24 Miljö & kretslopp

”Tack för att ni sparade vatten”. Göteborgarna sparade minst 10-15 liter vatten per person och dygn förra helgen när Kretslopp och vatten gick ut med en uppmaning inför inkopplingen av en stor matarledning för dricksvatten.

Pandemin påverkade avfallsmängderna

2021-06-23 covid-19

Mindre matavfall och mer grovavfall. Covid-19-pandemin har påverkat många delar av samhället, även avfallet. Under förra året minskade restavfall och matavfall i Göteborg. Samtidigt ökade grovavfall och farligt avfall när göteborgarna renoverade och rensade.

Sveriges första vätgasdrivna sopbil rullar nu i Göteborg

2021-06-18 Miljö & kretslopp

Släpper bara ut vatten. Helt tyst rullar nu Sveriges första vätgasdrivna sopbil i Göteborg. Den släpper bara ut vatten och drivs, lastas och komprimerar sopor med el som produceras i vätgasdrivna bränsleceller. Värmen som bildas används till att värma hytten. 

Göteborgs förskolor får nya gungor

2021-06-17 Miljö & kretslopp

En del av arbetet för giftfri miljö. De gamla däckgungorna på Göteborgs förskolor kommer i höst att bytas mot nya gungsitsar. Det är lokalförvaltningen som börjar med sista etappen i gungbytet som en del av arbetet för att göra förskolorna så giftfria som möjligt.

Tyck till om Göteborgs Stads energiplan

2021-06-16 Miljö & kretslopp

Ska visa vägen mot klimatmålen. Miljöförvaltningen har tagit fram en ny energiplan för Göteborgs Stad. Till 2030 ska stadens alla verksamheter effektivisera sin energianvändning och minska klimatpåverkan från transporter och till 2025 ska energi enbart produceras från förnybara källor