Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 15 juni

klart.se

Fem finalister klara för Göteborgs hållbarhetspris Win win award

2021-03-09 Miljö & kretslopp

Arbete mot korruption är årets tema. En isländsk visselblåsare, en ideell afghansk organisation som jobbar mot korruption och en italiensk åklagare är tre av de fem finalisterna i årets Win win awards, Göteborgs internationella hållbarhetspris på en miljon kronor.

Fortsatt behov att kontrollera trängseln på serveringar i Göteborg

2021-03-08 covid-19

Arbetar också förebyggande. Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad har det senaste året gjort ungefär 1500 trängselkontroller på restauranger, krogar och caféer. "Vi tycker generellt att man som krögare i den här staden har en mycket god vilja att göra rätt för sig. Men vi ser ett fortsatt behov av att göra kontroller och jobba med förebyggande arbete, för problematiken är inte löst", säger Angelica Winter, avdelningschef för livsmedelskontroll.

Göteborgs största termos nu på plats

2021-03-04 Miljö & kretslopp

Rymmer 22 miljoner liter varmvatten. Göteborg Energi har nu en 60 meter hög ackumulatortank på plats i energihamnen på Hisingen. Denna termos-liknande tank fylls på med vatten när efterfrågan på värme är låg. 22 miljoner liter fjärrvärmevatten får plats och det kan användas när efterfrågan på värme ökar.

Göteborg Energi provborrar efter värme från jordens inre

2021-03-01 Miljö & kretslopp

Ner till en kilometers djup i Högsbo. Göteborgs Energi provborrar just nu ner till en kilometers djup på kommunal mark i Högsbo. Värme från jordens inre kan nämligen bli ett nytt sätt att värma fjärrvärmevattnet. Syftet med borrningen är att se hur långt ner man behöver borra för att nå 120 grader.

Flera åtgärder testas mot Göteborgs råttproblem

2021-02-25 Miljö & kretslopp

Park- och naturförvaltningen samordnar. I området runt Fredsgatan och Kungsportsavenyn genomförs just nu flera åtgärder för att minska antalet råttor i staden. Inventeringar, avloppsfällor och nya råttsäkra papperskorgar är några av insatserna.

Återbruket öppnar Facebook-butik

2021-02-10 covid-19

Coronalösning kan bli permanent. Nu går det återigen att fynda bland Göteborgs Stads begagnade byggmaterial. Återbruket i Alelyckan är fortfarande stängt på grund av pandemirestriktioner − men nu öppnar verksamheten ett skyltfönster på Facebook.

Första vinterstädningen av Göteborgs säl- och fågelskyddsområden

2021-02-02 Miljö & kretslopp

1,1 ton skräp hittills. Det är svårt att städa säl- och fågelskyddsområden under sommaren på grund av tillträdesförbud. Nu städas områden i Göteborgs skärgård för första gången vintertid och det är möjligt med pengar från Naturvårdsverket.

Göteborgs nya solcellspark klar

2021-02-01 Miljö & kretslopp

“Intresset för solenergi är stort”. Göteborg Energis nya solcellspark i Utby är färdigbyggd. Den beräknas producera 5,4 gigawattimmar (GWh) förnybar el per år vilket räcker till hushållsel för ungefär 1000 villor.

Fortsatt svaga isar på Delsjöarna

2021-01-29 Miljö & kretslopp

”Gå inte ut på isen”. I helgen väntas soligt och fint väder men isarna på både Stora och Lilla Delsjön är fortsatt osäkra. Det beror på att vattennivån varierar eftersom Göteborgs Stad tar vatten för dricksvattenproduktion från Delsjöarna.

Mer land-el i Göteborgs hamn

2021-01-26 Miljö & kretslopp

Minskar utsläpp och buller. Tystare hamnmiljö, bättre arbetsmiljö ombord på fartygen och en kraftig minskning av koldioxidutsläppen. Det blir resultatet när de anlöpande fartygen till Göteborgs Hamn inom kort kan koppla upp sig mot el vid ytterligare en kaj.