Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

puffbild
2019-01-11 Miljö & kretslopp

Långt framme. Egen odling, koll på matsvinn och minskad energiförbrukning. Vallareledens förskola i Utby har gjort flera små och stora saker för att aktivt minska sin klimatpåverkan. Redan nu är förskolan nära att uppnå Göteborgs Stads klimatstrategiska mål för år 2030.

puffbild
puffbild
2019-01-10 Miljö & kretslopp

Hållbara lösningar lockar. Göteborgsregionen kommer att få fler besök av internationella beslutsfattare framöver. Business Region Göteborg ska ansvara för besöken och det är främst innovativa lösningar för kollektivtrafik, fjärrvärme och stadsutveckling som lockar de utländska gästerna.

puffbild
puffbild
2018-12-20 Miljö & kretslopp

Bostadsbolaget satsar på förnybart. För att minska sin klimatpåverkan har Bostadsbolaget satt upp 654 kvadratmeter nya solceller på taken till sina hus på Hammarkulletorget 31–51.

puffbild
puffbild
2018-12-19 Miljö & kretslopp

Energianvändningen ska ner med 30 procent. Senast år 2030 ska Göteborgs allmännyttiga bostadsbolag göra av med 30 procent mindre energi och vara fossilfria. Det är målen i Allmännyttans klimatinitiativ – ett upprop från branschorganisationen Sabo för att minska utsläppen av växthusgaser.

puffbild
puffbild
2018-12-19 Miljö & kretslopp

Nytt livsmedelsavtal på plats. Minst 50 procent av alla livsmedel som serveras i Göteborgs Stads verksamheter ska vara ekologiska. Förvaltningen för inköp och upphandling hoppas att det nya livsmedelsavtalet ska hjälpa verksamheter att nå målet.

puffbild
puffbild
2018-12-14 Miljö & kretslopp

Nya Solevi det vinnande namnförslaget. Sveriges största solcellspark finns nu i Göteborg. Parken, som ligger vid Säve flygplats får namnet Nya Solevi och invigdes på fredagen. I parken som är elva hektar stor, en yta nästan lika stor som 16 fotbollsplaner, kommer solceller producera förnybar el motsvarande hushållsel för 1100 villor under ett år.

puffbild
puffbild
2018-12-07 Miljö & kretslopp

Energieffektivisering i unikt samarbetsprojekt. I Riksbyggens bostadsrättsförening Viva testas nu för första gången att lagra solel från taket i begagnade batterier från elbusslinje 55. Energilagret ger möjlighet att kapa topparna i den egna förbrukningen, men elen kan också säljas vidare i Göteborgs elnät.

puffbild
puffbild
2018-12-07 Miljö & kretslopp

Utbildning och struktur nyckel till framgång. Förskolorna i Lundby har lyckats öka andelen ekologisk mat rejält, utan att det kostar ett öre mer. ”Det här har genomsyrat hela verksamheten och bygger på en ökad medvetenhet i alla led”, säger enhetschef Pernilla Axelsson Nyström.

puffbild
puffbild
2018-12-05 Miljö & kretslopp

82 åtgärder lyfts fram i ny rapport. Om Göteborg ska bli fossilfritt inom ramen för FN:s 1,5-gradersmål krävs en minskning av de konsumtionsbaserade utsläppen med 32 procent per år – med start omgående. Det visar en rapport från miljöförvaltningen. Rapporten innehåller 82 konkreta åtgärder som kommunfullmäktige nu har fått att ta ställning till.

puffbild
puffbild
2018-12-05 Miljö & kretslopp

Ska ge ökad kunskap och fler odlingar. För att öka kunskapen om och få i gång fler odlingar satsar Göteborgs Stad en miljon kronor på att utrusta verksamheter med växthus. Skolor, förskolor, service- och seniorboenden kan anmäla intresse före den 21 december.

puffbild

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads plan för jämställdhet var ett av de ärenden som kommunstyrelsen
beslutade om onsdag 16 januari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 22 november

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling