Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 9 februari

klart.se

Prenumerera på Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Få nyheter från Göteborgs Stad varje vardag eller fredag – anmäl dig här

Läs mer Stäng

Johan Fredrik Carpelan

2004-04-14 Nya gatunamn

Johan Fredrik Carpelan, 1745–1808, utsågs 1800 till landshövding i Göteborgs- och Bohus län. Det var han inte glad för. Han ville hellre stanna kvar i Uleåborgs och Kajana län där han gjort en värdefull insats och där han kom att saknas djupt.

Gillis Edenhjelm

2004-04-14 Nya gatunamn

Gillis Edenhjelm, 1778–1862, var landshövding i Göteborg 1835–1843. Han var ansvarig när fästningsvallarna togs bort och omvandlades till grönskande alléer, ett arbete som han ledde exemplariskt och vars resultat vi har glädje av än idag.

Albert Ehrensvärd

2004-04-14 Nya gatunamn

Albert Ehrensvärd, 1821–1901, är mest känd som mannen bakom ”landshövdingehusen”. Han var landshövding i 21 år och en av de färgrikaste och mest inflytelserika av ”konungens befallningshavare” som verkat i Göteborg.

Johanna Hedén

2004-04-14 Nya gatunamn

Barnmorskorna var först bland kvinnorna att organisera sig fackligt och den som tog initiativet var Johanna Hedén (1837–1912) från Göteborg. Hon var barnmorska men utbildade sig också till fältskär (förr en person inom krigsmakten som behandlade sår och utförde enklare kirurgiska ingrepp).

Burgårdsplatsen

2003-04-11 Nya gatunamn

Platsen där Skånegatan, Sten Sturegatan, Berzeliigatan och Valhallagatan möts var länge namnlös. När den skulle namnsättas år 2000 fanns två namnförslag: Europaplatsen eller Berzelii Plats/Plan. Det blev det något stockholmsbetonade Berzelii Plan.

Lulles Väg

2003-03-31 Nya gatunamn

Lilla Bommen

2003-03-17 Nya gatunamn

Lilla Bommen är ett genuint göteborgsbegrepp. Ursprunget har så att säga ramlat ner i gropen som ska bli tunnelmyningen i Östra Hamngatans norra ände.

Skonaren Ingos Gata

2003-03-03 Nya gatunamn

Johannes Ivarssons Väg

2003-02-17 Nya gatunamn

Valvägen

2003-02-04 Nya gatunamn