Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 23 maj

klart.se

Unika Teckenspråksforum fyller 20 år

2022-05-10 Övrigt

Firar med kunskapsdag. Sveriges första och enda medborgarkontor på teckenspråk fyller 20 år. Göteborgs Stads Teckenspråksforum firar genom att uppmärksamma teckenspråkets dag med bland annat föreläsningar på Röhsska museet den 12 maj.

Föreningar och ideella initiativ erbjuds delta på Frihamnsdagarna

2022-05-06 Övrigt

20 platser att söka. Föreningar och ideella initiativ i Göteborg har chans att vara med gratis på Frihamnsdagarna genom att ansöka om ett wildcard. Idrotts- och föreningsförvaltningen har bokat 20 platser. “Vi ser gärna att fler anmäler sig”, säger Tobias Gröndahl, avdelningschef föreningsstöd.

Äldre personers rättigheter är mänskliga rättigheter

2022-05-04 Övrigt

Vad säger göteborgaren till äldreombudsmannen? Kunskapen om äldre personers rättigheter behöver öka, både hos äldre göteborgare och hos dem som fattar beslut i frågorna. Det visar den första rapporten från Göteborgs Stads äldreombudsman. Nu finns en kortversion av rapporten att ladda ner eller att hämta på stadens bibliotek. 

Lokalförvaltningen får utmärkelse för jämställdhet

2022-05-02 Övrigt

Näst bäst i Sverige. Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad satsar på jämställdhet och har nu utsetts till en av Sveriges mest jämställda arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet. “Det är oerhört glädjande och ett kvitto på att vi är på god väg”, säger Marie Bake, lokalförvaltningens HR- och kommunikationschef.

Fokus på helheten tar fler närmare arbete och utbildning

2022-05-02 Övrigt

Lyckat projekt i Nordost. Metodutvecklingsprojektet Arbetsliv och hälsa i Nordost fokuserar på personer som står långt från arbetsmarknaden. En utvärdering visar att samtliga deltagare har närmat sig arbete eller studier.

Göteborgs Stad fick pris för inkludering och mångfald

2022-04-29 Övrigt

Två silver. Göteborgs Stad har fått EU-pris för sitt arbete med inkludering och mångfald för ökad jämlikhet. Staden var nominerad i två kategorier och fick silver i båda.

Göteborgs Stads årsrapport 2021 visar på ekonomi i balans

2022-04-29 Övrigt

”Vi uppfyller våra mål i helhet”.  Göteborgs Stads årsredovisning visar att pandemin i hög omfattning påverkade stadens ekonomi och verksamheter även under 2021. Förra årets överskott är 5,4 miljarder. Den ovanligt höga siffran beror i stor del på försäljning av fastigheter och mark.

Så fick hemlösa stöd när vinterkylan slog till

2022-04-29 Övrigt

Satsning från mitten av december. Nästan alla som behövde hjälp med akut sovplats i vintras fick det. Men det krävdes ett intensivt arbete och nära samarbete mellan Göteborgs Stad och idéburen sektor för att möta behoven. Det visar en rapport från socialförvaltningen Sydväst.

Nytt statligt servicekontor invigdes i Gamlestaden

2022-04-28 Övrigt

Stor betydelse för Nordost Statens servicecenter invigde det sjätte servicekontoret i Göteborg under onsdagen. Det nya servicekontoret ligger i Gamlestaden. På servicekontoren får besökarna information och service kring tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Det offentliga Sverige möts på Kvalitetsmässan i Göteborg

2022-04-28 Övrigt

Tema omställning. Göteborgs Stad är med på Kvalitetsmässan på Svenska mässan i Göteborg 2-4 maj. Det övergripande temat är omställning. “En av de absolut viktigaste anledningarna till att mötas på Kvalitetsmässan är att lära av varandra och göra omställningen tillsammans”, säger Ulrica Ramstedt, planeringsledare på demokrati och medborgarservice.