Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 6 december

klart.se

Göteborgs Stad uppmärksammar internationella funktionshinderdagen

2021-12-03 Övrigt

Alla ska vara delaktiga på lika villkor. Den 3 december är det internationella funktionshinderdagen, en av FN:s särskilda temadagar. Var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning och många av dem begränsas från delaktighet i samhället. Göteborgs Stad har uppdraget att sträva efter att alla ska vara delaktiga på lika villkor. Men hur ska det gå till? Och har staden kommit någon bit på väg?

Nya ungdomsfullmäktige är valt

2021-12-03 Övrigt

Skolmaten viktig fråga för Fawzia och Filip. Valet till Göteborgs ungdomsfullmäktige är klart och de invalda kan ladda för 2022. “Det känns jättebra, jag vill arbeta för bättre skolmat, säger Fawzia Kalefa-Osman om att bli invald för första gången.

Kraftig minskning av pappersreklam med Stadens buds nya arbetssätt

2021-12-03 Övrigt

”Stor insats för miljön och underlättar för chaufförerna”. Göteborgs Stads arbete med att minska mängden reklam i pappersform till förvaltningar och bolag har på kort tid blivit framgångsrikt. Från 20 till 100 kilo reklam om dagen till 10 till 15 kilo per vecka.

Pandemin påverkar stadens verksamheter mindre än tidigare

2021-11-26 Övrigt

Och ekonomin är i balans. Varje år producerar stadsledningskontoret en delårsrapport för kommunstyrelsen. Den visar att Göteborgs Stad har en bra ekonomisk hushållning. Den berättar också att sjukfrånvaron bland stadens anställda har sjunkit jämfört med förra året, men att covid-19 fortfarande påverkar stadens verksamheter.

Så minskar du brandrisken hemma

2021-11-26 Övrigt

Kolla brandvarnaren! Antalet bränder ökar i december. Därför vill Räddningstjänsten i Storgöteborg göra allmänheten uppmärksammad på hur man kan minska riskerna i sitt hem.

Lundbys medborgarbudget fick internationellt hedersomnämnande

2021-11-25 Övrigt

Bra exempel på medborgarinflytande. "Din idé - medborgarbudget i Lundby i samverkan" blev i våras nominerad till en internationell utmärkelse. Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, SKR, skickade ansvariga in bidraget till IOPD Award "Best practice in citizen participtation". Din idé fick ett hedersomnämnande av juryn.

Teknikguider inspirerar seniorer till att bli mer digitala

2021-11-22 Övrigt

Pilotprojekt i Nordost. Teknikguiderna är ett pilotprojekt som drivs i Nordost för att inspirera seniorer att bli mer digitala. Även anhöriga uppmanas att tipsa seniorer som kan behöva råd och stöd med mobilen, datorn eller surfplattan för att få en enklare digital vardag.

Göteborg lyser i orange för att uppmärksamma våld mot kvinnor

2021-11-19 Övrigt

Orange day 25 november. Orange day är FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Den uppmärksammas i Göteborg med ljusmanifestation och byggnader belysta i orange.

Två Vardagshjältar belönas av Göteborgs Stad

2021-11-18 Övrigt

Tar emot pris den 9 december. Två eldsjälar som engagerar sig i sina medmänniskor och gjort goda gärningar utöver det vanliga. Därför belönas Emelie Andersson och Adam Youssef med Göteborgs Stads utmärkelse Vardagshjälte 2021.

Hbtqi+-personer behöver fler trygga mötesplatser i Göteborg

2021-11-18 Övrigt

71 förslag för enklare vardag. Hur kan Göteborgs Stad förenkla vardagen för hbtqi+-personer? Det var frågan som ställdes till besökare under West Pride i en undersökning som genomfördes av Göteborgs Stad. Svaren berättar om behov av trygga mötesplatser och högre hbtqi+-kompetens i stadens verksamheter.