Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 20 februari

klart.se

Börshuset har återfått sin forna glans

2020-02-19 Övrigt

Restaurering blottade dolda skatter. Börshuset på Gustaf Adolfs Torg kan nu möta sina besökare på samma sätt som för 150 år sedan. En två år lång och varsam rengöring och restaurering är färdig. Rum har återskapats, utdöda hantverkmetoder har återupptäckts, dolda väggmålningar har tagits fram och en och annan gåshud har drabbat de inblandade.

Små förändringar i resultatet för stadens medarbetarenkät

2020-02-17 Övrigt

Fler svarade. Små förändringar men en lite högre svarsfrekvens. Det visar resultaten av Göteborgs Stads medarbetar- och chefsenkät. Årets enkät var kortare för att ge mer tid för förvaltningar och bolag att följa upp resultaten.

Försvarsmakten förtydligar var man får bygga i södra skärgården

2020-02-14 Övrigt

Ny gränslinje delar upp området i öster och väster. I delar av Göteborgs södra skärgård har Försvarsmakten skjutövningar och området är därför ett så kallat riksintresse för Försvarsmakten. Detta påverkar både möjligheterna att detaljplanera för ny bebyggelse och att få bygglov för nya hus eller utbyggnader

Dags att nominera till Västra Göteborgs miljö- och folkhälsopris

2020-02-13 Övrigt

Prisutdelning på Tynneredsdagen. Vet du någon som gjort en insats för folkhälsan eller miljön i Västra Göteborg, eller för att göra stadsdelen tryggare? Då kan du fram till den 15 april nominera den eller dem till Miljö och folkhälsopriset 2020.

Framgångsrikt arbete mot könsstympning lyfts på konferens

2020-02-03 Övrigt

Nationell samling i Göteborg. Den 6 februari träffas yrkesverksamma och ideella organisationer som på olika sätt möter kvinnlig könsstympning på en nationell konferens i Göteborg. Där lyfts goda exempel på framgångsrikt arbete mot det grova övergreppet.

Fler Angeredsbor känner sig trygga

2020-01-31 Övrigt

Trygghetssatsning har gett resultat. 81 procent av Angeredsborna känner sig trygga i sitt bostadsområde och allt fler känner sig mycket trygga. Det visar den senaste trygghetsundersökningen från stadsdelen.

Polisen sätter extra fokus på Olskrokstorget och Redbergsplatsen

2020-01-28 Övrigt

Nytt medborgarlöfte för ökad trygghet i Örgryte–Härlanda. 300 fotpatruller i området kring Redbergsplatsen och Olskrokstorget har gett resultat. Nu fortsätter polisen i samverkan med stadsdelen sitt arbete i området i ett nytt medborgarlöfte.

Aktivitetshus Centrum får unikt höga betyg av sina brukare

2020-01-27 Övrigt

”Vi har aldrig sett så fina resultat.” Aktivitetshus Centrum som stödjer människor i sin återhämning från psykisk ohälsa gör ett väldigt bra jobb enligt brukarna. Det visar en färsk brukarrevison där besökarna ger verksamheten rekordhöga betyg för allt från bemötande till lokaler.

Gårdstensbostäders vd är Årets samhällsbyggare 2019

2020-01-23 Övrigt

Har lyckats lyfta Gårdsten. Den 1 mars förra året ströks Gårdsten från polisens lista över ”särskilt utsatta bostadsområden” i Göteborg. En drivande kraft bakom utvecklingen är områdets kommunala bostadsbolag. Nu prisas Gårdstensbostäders VD Michael Pirosanto som årets samhällsbyggare 2019.

Göteborgs Stad deltar i Totalförsvarsövning 2020

Göteborgs Stad deltar i Totalförsvarsövning 2020

2020-01-20 Övrigt

Övar skydd av samhällsviktiga funktioner. Under året pågår Totalförsvarsövning 2020 där Göteborgs Stad deltar. Övningen utgår från ett scenario där det råder krigsfara eller krig. ”Under höjd beredskap, det vill säga krigsfara eller krig, ska kommunen fortsätta att leverera samhällsviktig verksamhet”, säger Peter Loewenstein, lokal övningsledare för Totalförsvarsövning 2020 vid stadsledningskontoret.