Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 28 januari

klart.se

Miljösmart och resurseffektivt att använda tekniskt vatten

2023-01-27 Övrigt

Renat avloppsvatten från Gryaab, så kallat tekniskt vatten, ska användas för att kyla den kommande batterifabriken på Hisingen. Att använda tekniskt vatten inom fler områden istället för dricksvatten innebär att Göteborgs stad skulle kunna spara resurser genom bland annat minskade kemikalieinköp.

Tedd Bergman blir ny vd för Göteborgs Stads Leasing

2022-12-13 Övrigt

Tillträder 1 januari. Tedd Bergman, för närvarande tillförordnad vd, har utsetts till vd för Göteborgs Stads Leasing AB. Han har tidigare bland annat varit hamnkapten och affärsområdeschef på Wallhamn AB och verksamhetschef på SOS Alarm AB.

Bettan Byvald får Forsa-priset 2022 för sitt sociala arbete

2022-12-05 Övrigt

“Jättehedrande”. Hallå där, Bettan Byvald, socialarbetare på socialförvaltningen Nordost, som fått Forsa-priset 2022, vad betyder det för dig att få priset?

Se tävlingsbidragen för Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-12-05 Övrigt

Modeller ställs ut. Den 6-7 december kan du se de 112 bidragen som deltar i arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Utställningen består av fysiska modeller i liten skala av cafébyggnaden, tillsammans med presentationer om respektive förslag.

Göteborgs första regnbågshus invigt

2022-11-29 Övrigt

Besökarna formar verksamheten. Göteborgs första regnbågshus invigdes i helgen och öppnar 29 november. “Jag känner mig stolt över att vi tillsammans med målgruppen har format en verksamhet för hela hbtqi-communityt i Göteborg”, säger Lotta Sjöberg, förvaltningsdirektör på demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad.

Tuffare ekonomiska tider väntar Göteborgs Stad nästa år

2022-11-28 Övrigt

Men positivt utfall 2022. Göteborg Stads senaste delårsrapport visar att staden har en god ekonomisk hushållning och det mesta pekar på att det blir ett resultat som är högre än budget. Men tuffare tider väntar när den höga inflationen och stigande räntor sätter tydligare spår nästa år.

2023 års budget klubbad i kommunfullmäktige

2022-11-25 Övrigt

Efter närmare fem timmars budgetdebatt klubbade Göteborgs kommunfullmäktige på torsdagen S, V och MP:s budgetförslag för 2023.

Tre vardagshjältar har gjort en god gärning för sina medmänniskor

2022-11-22 Övrigt

Tar emot pris den 8 december. Sofia Brax, Anders Holme och Wilma Lundberg är tre eldsjälar som engagerar sig i sina medmänniskor och har gjort goda gärningar utöver det vanliga. Därför belönas de med Göteborgs Stads utmärkelse Vardagshjälte 2022.

Göteborgs Stads förvaltningar och bolag ska spara energi

2022-10-28 Övrigt

”Göteborgarna kan också hjälpa till”. Det är elbrist i Europa och det gör att det finns risk för effektbrist i det svenska elnätet i vinter. Därför har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg gett alla nämnder och styrelser i uppdrag att genomföra energibesparande åtgärder vintern 2022/2023. 

Forskningsprojekt gav ny kunskap om trygghet på offentliga platser

2022-10-18 Övrigt

Bygger på inkludering och tillgänglighet. Hur skapar man en offentlig plats som känns trygg för alla människor? Den frågan ställer socialförvaltningen Hisingen i ett forskningsprojekt om trygghet och stadsutveckling utifrån diskriminerade gruppers perspektiv. Resultat är ett analysstöd som kan användas i flera förvaltningars trygghetsarbete.