Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 20 april

klart.se

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg

De särskilda rekommendationerna för Västra Götaland förlängs till 2 maj. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Göteborgs Stads verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss. Läs mer: Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Läs mer Stäng
Göteborgs Stad sprider goda exempel på trygghetsfrämjande insatser

Göteborgs Stad sprider goda exempel på trygghetsfrämjande insatser

2021-04-19 covid-19

Nordiskt samarbete genom Safe city tour. Göteborgs Stad kommer den här veckan att sprida goda exempel på sitt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Presentationerna görs inom det nordiska samarbetet Nordic safe cities. Veckan inleds med att kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson berättar om Göteborgs Stads arbete och visioner för ett tryggare och säkrare Göteborg.

Center mot hemlöshet deltar i konferens om mänskliga rättigheter

2021-04-19 covid-19

"Självklart att vi ska vara med på MR-dagarna" Center mot hemlöshet i Göteborgs Stad ställer ut på Mänskliga rättighetsdagarna som pågår digitalt 19 till 21 april. Temat är Mänskliga rättigheter - en fråga om var du bor? “Det är precis det vi jobbar med, mänskliga rättigheter kopplat till människors boende, därför ska vi självklart vara med”, säger koordinator Jenny Martinsson.

Higab har köpt Hagabion

2021-04-12 Övrigt

Ny ägare sen 1 april. Det kommunala fastighetsbolaget Higab är ny ägare till Viktoriahuset på Linnégatan där bland annat Hagabion har sin verksamhet. Köpet innebär inga förändringar för nuvarande hyresgäster. “Ett av våra viktigaste uppdrag är att vårda stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Därför är det med största respekt och varsamhet som vi nu tar hand om Viktoriahuset”, säger Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Regionala rekommendationerna för Västra Götaland förlängs igen

2021-03-29 covid-19

Gäller nu till 18 april. De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 18 april. Det beslutade Smittskydd Västra Götaland i onsdags, 24 mars.

Respons alkoholrådgivning finns för alla göteborgare över 20

2021-03-23 covid-19

Ingen kö just nu. Respons alkoholrådgivning i Göteborgs Stad vänder sig till göteborgare som på något sätt är berörda av alkoholproblem. Just nu är det ingen kö. “Vi vet att människor far mer illa under pandemin när samhället inte har samma insyn och därför är det viktigt att förmedla att vi finns. Kom till oss, om än i digital form, här finns hjälp att få”, säger Heléne Lewinsky, samtalsbehandlare på mottagningen.

Trafiknämnden vill ha tunnel mellan Lindholmen och Stigberget

2021-03-18 Övrigt

"Känns bra att ett första beslut är taget". Trafiknämnden beslutade på torsdagen att en tunnel ska förbinda Lindholmen och Stigberget under Göta älv. “Det känns bra att ett första beslut är taget, vi har jobbat brett med tre olika alternativ och nu kan vi koncentrera oss på att jobba vidare med tunneln”, säger Ma-Lou Wihlborg, projektledare, och tillägger att ärendet ska upp till beslut i fler instanser.

Ungdomshandledaren Faton Begu utsedd till årets förebild

2021-03-16 Övrigt

“Det är ett kvitto” Ungdomshandledaren Faton Begu i Göteborgs Stad har utsetts till årets förebild i kategorin Lokal verkan av organisationen Förebildarna. “Det känns väldigt kul och hedrande. Det är ett kvitto på att det jag gör faktiskt betyder något”, säger han.

Polisen varnar för vaccinationsbedragare

2021-03-10 covid-19

”Logga inte in och lämna inte ut siffror.”  De utger sig för att vara vårdpersonal som vill boka in dig för en vaccinationstid. Genom att sedan be om legitimering eller signering kan de lätt ta för sig av dina pengar. I samband med att vaccineringen går in i fas två varnar polisen för vaccinationsbedragare med hjälp av en stor informationskampanj.

Göteborgs Stad behöver fler gode män

2021-03-09 Övrigt

"Viktigt uppdrag som gör stor skillnad". En god man företräder personer som annars har svårt att klara sin vardag. Nu söker Göteborgs Stad fler som vill bli gode män. ”Det är ett viktigt uppdrag som gör stor skillnad för individen”, säger Gunnar Johnsson, verksamhetschef på överförmyndarverksamheten.

Göteborgs Stads medarbetare utbildas om romers rättigheter

2021-03-01 Övrigt

Tydligare krav i ny lagstiftning. Romano center i väst har växlat upp arbetet med att utbilda Göteborgs Stads medarbetare om romernas historia och den romska minoritetens rättigheter. ”Jag tycker att vi har lyckats bygga fungerande broar och många medarbetare har vänt sig tillbaka till oss för att få stöd”, säger Wicia Wiszniewski, en av dem som håller i utbildningen.