Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 3 april

klart.se

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad jobbar med covid-19:

Läs mer Stäng

Ungdomsfullmäktige ställer om för att jobba säkert

2020-04-01 covid-19

Extra viktigt synliggöra barns och ungas behov. ”Frågor om barn och unga är minst lika viktiga nu. Vi ställer inte in, utan ställer om för att kunna jobba säkert”, säger Edvin Johansson, vice ordförande i Göteborgs Stads ungdomsfullmäktige.

Nyanlända nöjda med hjälpen att få försörjningsstöd 

2020-03-31 Övrigt

Höga betyg i brukarenkät. Nyanlända som söker försörjningsstöd är mer nöjda än andra som får hjälpen. Det visar 2019 års brukarundersökning. Ett utökat uppdrag som ger möjlighet att möta individerna utifrån deras vitt skilda situationer och erfarenheter är en av förklaringarna tror social resursförvaltning.

Extra informationsinsatser om covid-19 på olika språk

2020-03-27 covid-19

Angeredselever drog igång egen kampanj. Nyheten om att en så stor del av de avlidna i covid-19 i Stockholm var svensksomalier har fått många att reagera. För att ingen ska missa den viktiga informationen om pandemin har alla kommunala bostadsbolag börjat sprida information även på somaliska, arabiska och engelska. Och Jibril Hirsi, elev på Angeredsgymnasiet, drog igång en egen informationskampanj.

Klienterna inom ”Bostad först” är nöjda med stödet

2020-03-26 Övrigt

Ger högt betyg. Bostad först riktar sig till personer som varit hemlösa länge och har bott i många olika boenden utan att det blivit bra. Senaste brukarenkäten visar att klienterna är väldigt nöjda med det stöd och bemötande de får. Andelen som bor kvar ligger på 80 procent – i nivå med de siffror som finns internationellt.

Avtal klart – Röda korset ska samordna volontärinsatser

2020-03-25 covid-19

"Det görs bäst av civilsamhället". Några vill hjälpa till – andra behöver stöd. Nu får Röda korset i uppdrag av Göteborgs Stad att samordna volontärinsatser under spridningen av covid-19.

Nu kan du ansöka om ekonomiskt bistånd hemifrån

2020-03-24 covid-19

Ny rutin ska minska smittspridning. Den som redan beviljats ekonomiskt bistånd behöver inte längre besöka sitt socialkontor. För att minska spridningen av covid-19 har Göteborgs Stad beslutat att ansökningar kan skickas in digitalt eller via brev.

Göteborgs Stad behöver timvikarier

2020-03-24 covid-19

Ökning av antalet sjukskrivna. Är du intresserad av ett nytt extrajobb? Just nu behöver Göteborgs Stad fler timvikarier inom bland annat förskola, äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Du hittar och söker jobben via Göteborgs Stads hemsida.

Läger en fristad med massor av skoj och nya kompisar

2020-03-24 Övrigt

För barn och unga med särskilda behov I år får 360 barn och unga i Göteborg möjlighet att leka, njuta av naturen och framför allt vara sig själva på läger som social resursförvaltning ordnar. ”Lägren är ett andningshål som de älskar”, säger stödpedagog Charlotta Lindgren.

Ny rutin för nödbistånd har gett positiva effekter

2020-03-24 Övrigt

Fler kommer snabbare ut i eget boende. Fler personer som får nödbistånd till boende kommer snabbare ut i eget boende och handläggningen har blivit mer likvärdig inom Göteborgs Stad. Den nya rutin som staden införde i maj förra året har gett positiva effekter både för hushållen och för ekonomin. När det gäller barnfamiljer kan några saker bli bättre.

Så väntas Göteborg befolkning öka

2020-03-23 Övrigt

Göteborgs Stads befolkningsprognos klar. År 2040 förväntas göteborgarna vara 151 000 fler. Många av dem kommer att vara över 85 år, vilket kan bli en utmaning för äldrevård och - omsorg. Samtidigt förväntas antalet göteborgare i arbetsför ålder öka.