Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 30 mars

klart.se

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad jobbar med covid-19:

Läs mer Stäng

Göteborgs Stad i stabsläge

2020-03-19 covid-19

"Vi behöver en central samordning". Stadsledningskontoret samordnar sedan januari Göteborgs Stads arbete med covid-19. "Det behövs en central samordning och därför har vi gått över till en stabsorganisation", säger Anders Frelek, stabschef på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.

Följ Göteborgs Stads information om covid-19 på webben

2020-03-13 covid-19

”Viktigt med källkritik och pålitliga källor”. Med anledning av spridningen av covid-19 går Göteborgs Stad löpande ut med information.  Informationen finns i första hand på goteborg.se.

Besöksförbud införs i flera av Göteborgs Stads verksamheter

2020-03-12 covid-19

Viktigt skydda riskgrupperna. Göteborgs Stad stoppar nu besök på kommunala äldreboenden, korttidsboenden och andra boenden för riskgrupper. Samtidigt stängs öppna kommunala verksamheter som riktar sig till riskgrupper. Övriga kommunala boenden uppmanas att undvika onödiga besök.

Undvik onödiga besök på äldreboenden 

2020-03-11 covid-19

Skydda de mest sårbara. Inom Göteborgs Stads äldreomsorg finns många som är extra sårbara när en smitta som det nya coronaviruset sprider sig.  "Vi uppmanar anhöriga att undvika onödiga besök i våra verksamheter, och att anhöriga aldrig besöker oss om de har symptom på luftvägsinfektion", säger Carin Bringestedt, sektorchef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i stadsdelen Centrum.  

Nelson Mandela Bay lär sig mer om ungdomsinflytande

2020-03-09 Övrigt

Besök från Sydafrika. Under sex dagar har en delegation från Göteborgs Sydafrikanska partnerstad Nelson Mandela Bay varit i Göteborg. De har bland annat fått kunskap och inspiration om ungdomsinflytande genom workshops och besök hos Östra Göteborgs ungdomsråd och Streetgames i Angered.

Göteborgs Stad förberedd för covid-19

2020-03-05 covid-19

"Vi följer händelseutvecklingen noga". Göteborgs Stad har sedan en månad tillbaka en arbetsgrupp som följer händelseutvecklingen när det gäller coronaviruset covid-19. "Vi följer händelseutvecklingen noga och är beredda att göra tydliga prioriteringar om läget blir mer ansträngt", säger Anders Frelek, planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för samhällsskydd och beredskap.

Färre barn lever med försörjningsstöd

2020-03-05 Övrigt

Fler göteborgare har egen försörjning. Antalet göteborgare som behöver försörjningsstöd har minskat med 31 procent mellan 2015 och 2019. Och trenden håller i sig - fler göteborgare har en egen försörjning.

Göteborg fortsätter växa

2020-03-03 Övrigt

Befolkningen nu över 580 000. Göteborgs befolkning fortsätter att öka. 2019 blev göteborgarna 7 413 fler. Befolkningsstatistiken från Statistiska centralbyrån visar också på några eventuella trendbrott: Fler utvandrar samtidigt som färre invandrar och inflyttningen från kranskommunerna ökar.

Nu kan du prenumerera på ungdomsfullmäktiges nyhetsbrev

2020-02-28 Övrigt

Skickas ut en gång i månaden. Vilka frågor är viktiga för unga i Göteborg, vilka sitter i ungdomsfullmäktige och vad händer med ungdomsfokus i staden? Allt det och lite till går att läsa i det digitala nyhetsbrevet UF-Bladet, som nu skickas ut direkt till din mejladress.

Formverkstan visar upp sina konstverk i Karlstad

2020-02-26 Övrigt

”Vi har följt Lerins lärlingar tillsammans”. - Jag har fjärilar i magen! Så säger en av konstnärerna från Formverkstan inför utställningen i Karlstad 29 februari på temat ”betraktelser”. Formverkstan är en av Göteborgs Stads dagliga verksamheter och här arbetar personer med funktionsvariation med skapande i bild och form.