Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 30 januari

klart.se

Forskningsprojekt gav ny kunskap om trygghet på offentliga platser

2022-10-18 Övrigt

Bygger på inkludering och tillgänglighet. Hur skapar man en offentlig plats som känns trygg för alla människor? Den frågan ställer socialförvaltningen Hisingen i ett forskningsprojekt om trygghet och stadsutveckling utifrån diskriminerade gruppers perspektiv. Resultat är ett analysstöd som kan användas i flera förvaltningars trygghetsarbete.

Nytt statligt servicekontor öppnar på Vårväderstorget i Biskopsgården

2022-10-06 Övrigt

Satsning på större lokal statlig närvaro. Göteborg får sitt sjunde statliga servicekontor. Torsdag 6 oktober öppnar Statens servicecenter ett nytt servicekontor i Göteborgslokalers lokaler på Vårväderstorget. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten samlas under samma tak och servicehandläggare finns på plats för att hjälpa besökarna med myndigheternas e-tjänster.

Åldersvänliga Göteborg bjuder in till samtal på pratbänkarna

2022-10-05 Övrigt

”Att prata om livet kan göra stor skillnad”. Att våga prata med någon kan vara första steget till att må bättre och kan rädda liv. Under vecka 41 med start den 10 oktober - Världsdagen för psykisk hälsa - bjuder Åldersvänliga Göteborg in till pratbänkarna för samtal om rättigheter och möjligheter att söka hjälp och stöd.

Så plockar du ihop din krislåda

2022-09-27 Övrigt

Hur förberedd är du om krisen kommer? Har du en krislåda hemma? Om inte kan det vara dags att börja skapa en nu. Under krisberedskapsveckan som pågår just nu är ett av målen att få fler privatpersoner att skaffa sig en bättre hemberedskap. Här får du tips på hur du går tillväga.

Fredrik Johansson ny direktör för socialförvaltningen Nordost

2022-09-27 Övrigt

Tillträder 1 november. Socialnämnden Nordost utsåg på tisdagen Fredrik Johansson till ny förvaltningsdirektör i socialförvaltningen Nordost. Sedan i maj har han varit tillförordnad förvaltningsdirektör vid sidan av sin tjänst som förvaltningens ekonomichef.

Samarbete med fastighetsägare ska öka tryggheten runt Järntorget

2022-09-23 Övrigt

Började med trygghetsvandring. Ett nybildat nätverk med representanter från fastighetsägare ska tillsammans med Göteborg Stad och polisen arbeta brottsförebyggande och stärka tryggheten vid Järntorget och Långgatorna. Nätverkets första större insats är en trygghetvandring för att kartlägga vad som behöver göras.

Sallader ska produceras av sociala företag med nytt ramavtal

2022-09-22 Övrigt

Ekologisk hållbarhet lyfts också. Göteborgs Stad har slutfört en så kallad reserverad upphandling och tecknat ramavtal med sociala företag. Avtalet gäller cateringtjänster av sallader och syftet är att stödja social och yrkesmässig integration.

Göteborg uppmärksammar Krisberedskapsveckan

2022-09-21 Övrigt

Medvetenheten har ökat. Vecka 39 varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Krisberedskapsveckan. Göteborgs Stad är en av alla kommuner som deltar i informationskampanjen och i år gör staden mer än tidigare för att uppmärksamma veckan.

15-årsgräns på Lisebergs nya skräckhus under Halloween

2022-09-19 Kultur & fritid

Öppnar 7 oktober. Skräckhuset 7 är en av årets Halloween-nyheter på Liseberg och utmanar besökaren på ett annat sätt än vad som tidigare gjorts. Parken har därför för första gången tvingats sätta en 15-årsgräns. 

Vägen ut! firade 20 år

2022-09-19 Övrigt

Hoppas på fortsatta och fler samarbeten. Hallå där Petra de Boer kommunikatör för Vägen ut! kooperativen som firar 20 år i år, hur uppmärksammade ni detta? ”Vi firade på Vägen ut! Lärjeåns kök och trädgårdar i Angered. Det kom ungefär 100 gäster från hela staden och som på olika sätt följt med oss på den här resan”.