Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 31 juli

klart.se

Göteborgs veteraner hedras på Veterandagen 29 maj

2021-05-20 covid-19

Digital ceremoni med tal och musik. Veterandagen – högtidsdagen för att hedra krigsveteraner och civila som deltagit i fredsbevarande och humanitära insatser runtom i världen – har firats officiellt av Göteborgs Stad sedan 2018. Precis som förra året blir ceremonin den 29 maj digital.

Behandling motverkar sexköp

2021-05-19 Övrigt

Ny forskningsstudie visar att hjälpen gör skillnad. Verksamheten Kast, som vänder sig till personer som köper sex, har funnits i Göteborg sedan 1997. Kuratorn Maia Strufve har varit med sedan start och vet att hjälpen de erbjuder gör stor skillnad. Nu visar även en ny forskningsstudie samma sak.

Ny studie ska förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer

2021-05-19 Övrigt

Tidigare utsatta delar med sig av sina erfarenheter. En ny studie som Göteborgs Stad beställt visar att hbtq-personer som utsätts för våld i en nära relation känner osäkerhet och tvivel inför att söka stöd.  I vissa fall leder det till att man undviker att söka stöd, i andra fall till att man söker stöd hos många olika personer och instanser.

Bred samverkan mot hedersrelaterat våld inför sommarlovet

2021-05-19 Övrigt

Informationsutskick till skolor och sjukvård. Det är snart sommarlov, och då ökar risken att barn och unga som lever i en hederskontext far illa. Därför gör Göteborgs Stad, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen en gemensam mobilisering för att höja uppmärksamheten hos medarbetarna.

Madlén Persson och Krister Asplund får Lejonpriset 2021

2021-05-07 Övrigt

Belönas för sitt arbete med brandskydd. Madlén Persson och Krister Asplund får Lejonpriset 2021. De arbetar som säkerhetssamordnare respektive elinstallatör/säkerhetshandläggare på Familjebostäder i Göteborg AB.

Försiktigt positiv utvärdering av projekt för ungdomar i riskzon

2021-05-04 Övrigt

“De har ändrat sina liv till det bättre”. Ungdomar i riskzon har fått möjlighet att göra andra livsval genom en tidsbegränsad anställning hos Räddningstjänsten Storgöteborg.

Göteborgs Stad i samarbete med Kivra

2021-05-03 Övrigt

Enklare och säkrare för kunder och brukare. Göteborgs Stad har inlett ett samarbete med den digitala post- och betaltjänsten Kivra. Fakturor som tidigare har varit av papper skickas istället ut digitalt till de kunder och brukare som har anslutit sig till tjänsten.

Smittskyddet förlänger regionala rekommendationer till 16 maj

2021-04-28 covid-19

Fortsatt hög smittspridning i Västra Götaland. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Smittskyddsläkaren har därför beslutat att förlänga de skärpta regionala rekommendationerna till och med 16 maj. För gymnasieskolor är råden fortsatt lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Göteborgs Stads inköp påverkas av pandemin

2021-04-27 covid-19

Minskning av vissa livsmedel och resor. Pandemin har satt sina spår hur Göteborgs Stad handlar till sina olika verksamheter. Samtidigt har den sammanlagda summan som staden spenderat ökat med nästan en miljard.

Göteborgs Stads skadekostnader ökar

2021-04-23 Övrigt

Vattenskador ökar över tid. Göteborgs Stads kostnad för skador på egendom var förra året 353 miljoner kronor, vilket är 53 miljoner mer än 2019. Bland annat har vattenskadorna ökat över tid och står nu för 42 procent av totalkostnaden. Det visar en sammanställning som det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon har gjort.