Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

puffbild
2019-01-15 Övrigt
puffbild

Över 550 inkomna förslag till digital förslagslåda. Göteborgsförslaget är som en förslagslåda på nätet där vem som helst kan skicka in en idé till stadens beslutsfattare. Nu firar Göteborgsförslaget två år sedan starten i januari 2017. Göteborgs Stad hoppas att fler göteborgare ska ta chansen att komma med idéer på förbättringar.

puffbild
2019-01-14 Övrigt
puffbild

Göteborgs Stad efterlyser fler familjehem. Har du och din familj funderat på att bli familjehem men är osäkra om det är ett uppdrag för er? Den 21 januari och 5 februari håller Familjehem Göteborgs Stad informationsmöten om vad det innebär, vad som krävs och det stöd du får.

puffbild
2019-01-10 Övrigt
puffbild

"Vårt nästa fokus är barnfamiljer". Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Jämlikt Göteborg, Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad. Vi frågade Andreas Lökholm, förvaltningschef för Arbetsmarknad och vuxenutbildning om hur arbetet inom fokusområdet Skapa förutsättningar för arbete, går just nu.

puffbild
2019-01-09 Övrigt
puffbild

Lyfter Lövgärdesskolan som bra exempel. Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad. Vi frågade stadsdelsdirektör Maria Lejerstedt, som leder fokusområdet En god start i livet och Goda uppväxtvillkor, hur arbetet går just nu.

puffbild
2019-01-09 Övrigt
puffbild

Vill bli bäst senast 2023. Den nybildade ideella föreningen Göteborg Citysamverkan har som mål att skapa en ökad samhällsnytta – och hoppas dessutom bidra till att Göteborg vinner priset som årets stadskärna senast under år 2023.

puffbild
2019-01-09 Övrigt
puffbild

Presenterar konkreta åtgärder. Göteborgs Stad har som den tredje av de större städerna i EU signerat ett löfte om att leverera insatser för sociala rättigheter. Nu påbörjas arbetet med flera konkreta åtgärder inriktade framför allt på utbildning.

puffbild
2019-01-08 Övrigt
puffbild

Ska stärka personalen i arbetet. Många av Göteborgs Stads medarbetare kan tänkas möta människor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Därför erbjuder nu social resursförvaltning en ny utbildning för att höja kunskapsnivån och stärka personalen i deras arbete.

2019-01-08 Övrigt

Jämlikhet för de yngsta. Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad.  Vi frågade Katarina Othelius – stadsdelsdirektör för Örgryte-Härlanda och fokusledare för området ”En god start i livet” inom satsningen Jämlikt Göteborg – hur det gått hittills.

puffbild
2019-01-07 Övrigt
puffbild

Intervju med stadsbyggnadsdirektören. Göteborgs Stad satsar långsiktigt för att skapa en mer jämlik stad. Vårt Göteborg har följt upp arbetet med Jämlikt Göteborg. Först ut i en serie på fyra artiklar är stadsbyggnadsdirektör Henrik Kant. Han berättar om hur arbetet inom fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer går just nu.

puffbild
2018-12-20 Övrigt
puffbild

Trångboddheten borta. För hundra år sedan var Haga en tätbefolkad arbetarstadsdel där människorna bodde trångt. I dag är mycket förändrat. Det syns tydligt i siffrorna hos stadsledningskontorets statistikavdelning, en kommunal inrättning som under 2018 firat 100-årsjubileum.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Göteborgs Stads servicepolicy, återremiss för ärendet om projekt Skeppsbron samt återremiss för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet var något av det som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 6 februari. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 31 januari

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling