Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 28 juni

klart.se

Ny lägesbild över släktbaserade kriminella nätverk i Göteborg

2022-06-02 Övrigt

Insatser behövs. En ny lägesbild visar hur släktbaserade kriminella nätverk ser ut i Göteborg och att det finns en koppling mellan kriminalitet och hedersstruktur. Göteborgs Stad kan medverka till att bekämpa brottsligheten. “Framför allt kan vi rikta våra insatser till den övriga befolkningen som bor i områden där nätverken har stor påverkan”, säger Lisa Pedersen, planeringsledare på stadsledningskontoret.

50-talskiosken Lyktan i Kortedala återinvigd efter restaurering

2022-05-25 Övrigt

Ska vara en mötesplats. 1958 fanns kung Gustav VI Adolf på plats i Kortedala för att inviga Lyktan, som blev Kortedalabornas frukt- och godisbutik i över tjugo år. Lyktan stod länge tom och riskerade rivning, men nu är den gamla funkisbyggnaden i stället restaurerad. 20 maj återinvigdes den.

Unika Teckenspråksforum fyller 20 år

2022-05-10 Övrigt

Firar med kunskapsdag. Sveriges första och enda medborgarkontor på teckenspråk fyller 20 år. Göteborgs Stads Teckenspråksforum firar genom att uppmärksamma teckenspråkets dag med bland annat föreläsningar på Röhsska museet den 12 maj.

Föreningar och ideella initiativ erbjuds delta på Frihamnsdagarna

2022-05-06 Övrigt

20 platser att söka. Föreningar och ideella initiativ i Göteborg har chans att vara med gratis på Frihamnsdagarna genom att ansöka om ett wildcard. Idrotts- och föreningsförvaltningen har bokat 20 platser. “Vi ser gärna att fler anmäler sig”, säger Tobias Gröndahl, avdelningschef föreningsstöd.

Äldre personers rättigheter är mänskliga rättigheter

2022-05-04 Övrigt

Vad säger göteborgaren till äldreombudsmannen? Kunskapen om äldre personers rättigheter behöver öka, både hos äldre göteborgare och hos dem som fattar beslut i frågorna. Det visar den första rapporten från Göteborgs Stads äldreombudsman. Nu finns en kortversion av rapporten att ladda ner eller att hämta på stadens bibliotek. 

Lokalförvaltningen får utmärkelse för jämställdhet

2022-05-02 Övrigt

Näst bäst i Sverige. Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad satsar på jämställdhet och har nu utsetts till en av Sveriges mest jämställda arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet. “Det är oerhört glädjande och ett kvitto på att vi är på god väg”, säger Marie Bake, lokalförvaltningens HR- och kommunikationschef.

Fokus på helheten tar fler närmare arbete och utbildning

2022-05-02 Övrigt

Lyckat projekt i Nordost. Metodutvecklingsprojektet Arbetsliv och hälsa i Nordost fokuserar på personer som står långt från arbetsmarknaden. En utvärdering visar att samtliga deltagare har närmat sig arbete eller studier.

Göteborgs Stad fick pris för inkludering och mångfald

2022-04-29 Övrigt

Två silver. Göteborgs Stad har fått EU-pris för sitt arbete med inkludering och mångfald för ökad jämlikhet. Staden var nominerad i två kategorier och fick silver i båda.

Göteborgs Stads årsrapport 2021 visar på ekonomi i balans

2022-04-29 Övrigt

”Vi uppfyller våra mål i helhet”.  Göteborgs Stads årsredovisning visar att pandemin i hög omfattning påverkade stadens ekonomi och verksamheter även under 2021. Förra årets överskott är 5,4 miljarder. Den ovanligt höga siffran beror i stor del på försäljning av fastigheter och mark.

Så fick hemlösa stöd när vinterkylan slog till

2022-04-29 Övrigt

Satsning från mitten av december. Nästan alla som behövde hjälp med akut sovplats i vintras fick det. Men det krävdes ett intensivt arbete och nära samarbete mellan Göteborgs Stad och idéburen sektor för att möta behoven. Det visar en rapport från socialförvaltningen Sydväst.