Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning
2002-03-01 Övrigt

Göteborgs Stad riskerar ett underskott på 200-300 miljoner kronor i nämndverksamheten under 2002. För att uppnå det av kommunfullmäktige budgeterade nollresultatet för kommunen och klara det lagstadgade balanskravet krävs ett överskott i finansförvaltningen i samma storleksordning.

2002-03-01 Övrigt

Kommunens överskott 2001 blev 227 miljoner kronor, motsvarande siffra för år 2000 var 404 miljoner kronor.

2002-03-01 Övrigt

För att göteborgarna ska få en tydligare bild av kommunens verksamhet har kommunfullmäktige beslutat om en enhetlig logotyp och ett grafiskt profilprogram. Logotypen bygger på stadsvapnet med lejonet som Göteborg haft som symbol sedan 1621. Symbolen kompletteras med ordbilden Göteborgs Stad.

2002-02-25 Övrigt

Västra Götalandsregionens resultat för år 2001 visar ett överskott på 218 miljoner kr, ett resultat som är 1.258 miljoner kr bättre än året innan.Nettolöneskulden krympte med 975 miljoner kr, från - 3.674 miljoner till 2.699 miljoner kr.Investeringarna på 1.013 miljoner kr har finansierats med egna medel. Antalet anställda uppgår till 48.265.

2002-02-22 Övrigt

Kunderna till energibolaget Plusenergi har den senaste tiden begärt att få ut registerutdrag enligt personuppgiftslagen, PuL, som trädde i kraft i höstas. Sedan i januari har ett 50-tal personer begärt ut uppgifter och nya förfrågningar kommer varje vecka.

2002-02-20 Övrigt

Mottagandet av ensamma flyktingbarn fungerar förhållandevis bra i Göteborg men det finns också brister i omhändertagandet. Det beskedet fick kommunstyrelsen på onsdagen, efter att ha begärt information om de ensamma flyktingbarnens situation i kommunen, med anledning av den senaste tidens skriverier om de ensamma flyktingbarnens svåra situation i Stockholm.

2002-02-18 Övrigt

Den första filmen om storstadssatsningen i Bergsjön är klar och ska inom kort premiärvisas för de boende i stadsdelen. Videofilmen är gjord för bergsjöborna och den skildrar det som gjorts för att öka trivseln och tryggheten i Bergsjön.

2002-02-12 Övrigt

De som bor i centrum har på onsdag chansen att chatta med sina politiker. Stadsdelsnämnden Centrum erbjuder, som första stadsdel i Göteborg, en politikerchatt. En gång i månaden sitter politikerna bakom tangentbordet redo att ta del av invånarnas synpunkter.

2002-02-10 Övrigt

Vårt Göteborg satsar på unga skribenter. Idag startar vinjetten ”Mitt Göteborg” där elever skriver om, och fotograferar, platser och företeelser i staden. Elevernas arbeten görs under skoltid och ingår i deras utbildning.

2002-02-10 Övrigt

Per-Anders "Palle" Lundborg är en av de göteborgare, 600 har chansen, som vill utnyttja möjligheten att bli ledig från jobbet ett helt år.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Inriktningsbeslut för stadsutveckling på Backaplan, detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen i Askim och ansökan om att Göteborg ska bli en UNESCO City of Literature var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdag 13 mars. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se kommunfullmäktiges webbsändning 28 mars

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs Stads kalendarium

Sök bland Göteborgs Stads små och stora aktiviteter i Göteborgs stads kalendarium – klicka här!

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling