Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning
2002-09-25 Övrigt

En oenig kommunstyrelse beslutade på onsdagen att de vill att Anders Hedensteth blir ny VD för det kommunägda Göteborg Energi. De borgerliga partierna var inte nöjda och reserverade sig vid beslutet. Sedan i januari har diskussionerna pågått om vem som ska ta över VD-posten.

2002-09-23 Övrigt

Hur kommer livet att gestalta sig för nutidens aktiva människor, när de blir pensionärer? Dagens krav och förväntningar på livet, går inte att jämföra med hur det varit tidigare. Detta är kärnan i äldreberedningens förslag till långsiktig utveckling av äldrepolitiken i Sverige, SENIOR 2005. På måndag den 23 september och på torsdag den 26:e samlas politiker och tjänstemän i Göteborg till inspirationsdagar för att förbereda sig inför det remissvar som kommunens ska lämna senare i höst.

2002-09-19 Övrigt

En webbplats med handfasta råd om vad man gör om det blir konflikter på arbetsplatsen presenterades på torsdagen. Den är knuten till Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Docent Thomas Jordan, en av de som arbetar med webbplatsen, anser att grundläggande färdigheter i konflikthantering borde ingå i allmänbildningen.

2002-09-11 Övrigt

Brottsförebyggande rådet i Väster anordnar torsdagen den 12 september en offentlig konferens om våld och skadegörelse i samarbete med sex stadsdelar i sydvästra Göteborg. Konferensen berör bland annat arbetet med brottsförebyggande insatser och människors upplevelser av brottslighet.

2002-09-09 Övrigt

Över 2.100 personer på äldreboende och institutioner i Göteborg röstade på söndagen. Det ska jämföras med cirka 1.200 förra valet, en ökning med hela 75 procent. Det kan bland annat bero på mer information om valet. Men det stora intresset ställde också till med praktiska problem.

2002-09-05 Övrigt

från tullhus till kasino

2002-08-26 Övrigt

Göteborgs Stad har fått drygt tre miljoner kronor i EU-bidrag för att fortsätta arbetet med att skapa trädgårdar kring äldreboende. Trädgårdarna är viktiga för de äldres rekreation och rehabilitering. Inriktning på projektet blir att hjälpa arbetslösa till jobb och samtidigt arbeta för ökad jämställdhet i arbetslivet.

2002-08-23 Övrigt

Den lokala ungdomsportalen Gecko.nu som nu kört igång på allvar satsar bland annat på en valspecial för att hjälpa förstagångsväljarna. Gecko.nu som drivs av Göteborgs kommun hoppas bli en mötesplats för delaktighet och dialog för stadens ungdomar. Något liknande finns i princip inte i Sverige idag.

2002-06-20 Övrigt

Göteborgs Stads årsbok utkom på onsdagen. Den berättar både vad som skett under 2001 samtidigt som den blickar framåt och beskriver vad som är på gång inom kommunens verksamheter det närmaste året. Samtliga gymnasieskolor i Göteborg får den gratis och tanken är att den ska fungera som lärobok.

2002-06-19 Övrigt

En ny enkät visar att personalen på stadskansliet, som samordnar och leder Göteborgs Stad, både är nöjda och missnöjda med sitt arbete och sin arbetsplats. Högst betyg får arbetstillfredsställelse och trivsel, medan de anställda är mer missnöjda med lön och arbetsbelastning. Undersökningen visar också att var tionde kvinnlig anställd som svarat på undersökningen anser sig ha trakasserats eller särbehandlats.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 17 oktober

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Göteborgs Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck, Göteborgsförslag om löpande redovisning av Västlänkens kostnader, finansiering av Slottsskogsobservatoriet 2019 och färdplan för avveckling av Rosenlundsverket var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 9 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling