Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning
2002-04-11 Övrigt

Bergsjön är en av de stadsdelar i landet som får statliga pengar för att minska segregationen. Nu tilldelas stadsdelen ytterligare närmare 40 miljoner. De nya storstadspengarna är öronmärkta för satsningar inom arbete och utbildning samt språk och skola.

2002-04-08 Övrigt

Göteborgarnas egna statistiska årsbok, som utkommit sedan 1900, finns nu i ny upplaga. Den 101:a upplagan av ”Statistisk Årsbok Göteborg 2001/2002” är mer modern, med bilder, ny layout och färgtryck för att den ska vara mer attraktiv och lättläst. Boken är unik för Göteborg eftersom den innehåller mycket nyttig information om staden och verksamheten.

2002-04-05 Övrigt

Göteborgs Stad har utsetts till Årets Marknadsförare 2001 av Marknadsföreningen i Göteborg MiG. Juryn skriver i sin motivering att Göteborg spelar i den europeiska elitserien som mötes- och evenemangsstad.

2002-03-20 Övrigt

Kvinnor i Västra Götalandsregionen har en sämre arbetsmiljö och sämre tillgång till företagshälsovård än kvinnor i landet i övrigt. Det visar en undersökning från Yrkes- och miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

2002-03-19 Övrigt

Stadsdelsnämnden Linnéstadens invånare ska på ett enkelt sätt få lämna idéer och förslag på verksamheten i stadsdelen. Det beslutade Linnéstadens stadsdelsnämnd på tisdagen. Dessa så kallade medborgarförslag kan till exempel gälla boende, trafikfrågor eller samhällsplanering.

2002-03-19 Övrigt

Underskotten fortsätter att vara stora i stadsdelsnämnderna i Göteborg. Flera stadsdelar redovisade på tisdagen mångmiljonunderskott i sina prognoser för 2002. Kortedala räknar med ett underskott på 12,5 miljoner kronor, Linnestaden tio miljoner och Lundby 5,5 miljoner.

2002-03-14 Övrigt

För att öka ungdomars intresse för demokrati och engagemang i politiken hålls nästa vecka ”Demokratirådslag” för gymnasieelever i Västra Götaland. Tanken med Demokratirådslaget är att ha demokratiarbete på dagordningen hos lärare, elever och förtroendevalda under samma vecka. Mötesplatser anordnas i flera delar av regionen. Dessutom bjuds förtroendevalda och partier in till skolorna.

2002-03-11 Övrigt

De närmaste åren kommer befolkningen i Göteborg att öka med uppskattningsvis 4.400 personer per år enligt en ny prognos från stadskansliet. Det är allt fler som väljer att flytta till Göteborg, men ökningen beror också på att det föds fler barn. De kommande fyra åren beräknas Göteborgs befolkning öka med 17.700 personer.

2002-03-10 Övrigt

Svenska kyrkan i Göteborg har arbetat hårt under de senaste åren för att kunna möta människors sökande på deras villkor. Därför kan vi nu möta kyrkan på krogen och diskutera trosfrågor över ett glas öl.

2002-03-10 Övrigt

Påsken är den kristna kyrkans största högtid. En tid som inleds med smärta och sorg och avslutas i glädje och hoppfullhet. ”Påsken spar det bästa till sist. Och med den kommer även ljuset och våren i all dess prakt”, säger Roland Persson, domprost i Göteborgs stift.

Fler nyheter

Visa fler artiklar »»

Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling