Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Torsdag 20 februari

klart.se

Storstadssatsningen i Göteborg får 77,5 miljoner kronor

2002-06-06 Övrigt

Regeringen beslutade på torsdagen att storstadssatsningen i Göteborg ska få ett tillskott på 77,5 miljoner kronor. Statsrådet Mona Sahlin anser att det är viktigt med det arbete som pågår i Bergsjön, Hjällbo, Gårdsten och Norra Biskopsgården för att minska segregationen.

Forskare skriver bok om Göteborgskravallerna

2002-06-05 Övrigt

Lagom till årsdagen av kravallerna i Göteborg förra sommaren utkommer i nästa vecka boken "Gatans politik. Göteborgsdemonstrationerna i juni 2001 Ur mediernas, polisernas och demonstranternas perspektiv" En rad svenska forskare tar upp frågor som demokratisyn, proteströrelser och rättssamhälle. I samband med boken utgivning håll ett seminarium på Göteborg universitet.

Örgryte får ny hemsida

2002-06-03 Övrigt

Mer innehåll och lättare att hitta. Det är två av de viktigaste nyheterna när Örgryte stadsdelsförvaltning sjösatte sin nya hemsida på måndagen. Den nya webbplatsen serverar också örgryteborna menyn till bamba, förskolor och äldreboende.

Budget 2003: Så vill partierna förändra Göteborg

2002-06-03 Övrigt

I år är det ju valår och vi kan därför förvänta oss en extra het debatt kring Göteborg Stads budget för 2003. Vårt Göteborg har träffat representanter för de sex partierna i kommunfullmäktige, som i år lägger var sitt budgetförslag. Ta del av de frågor partierna vill lyfta fram och hur man tänkt sig klara ekonomin.

Kampanj ska öka valdeltagandet i Bergsjön

2002-05-31 Övrigt

Bergsjöns föreningsråd startar en unik kampanj för att försöka öka valdeltagandet i stadsdelen. Bergsjön som är en mycket invandrartätstadsdel hade bland det lägsta valdeltagandet i Sverige 1998. Detta trots att stadsdelen har ett rikt föreningsliv med många engageradeboende.

Göteborgs Stad får informationspolicy

2002-05-29 Övrigt

Kommunens information till invånarna blir allt viktigare. Det är huvuddraget i den nya informationspolicy för hela Göteborgs Stad som kommunstyrelsen sa ja till på onsdagen. Förvaltningar och kommunala bolag måste i allt sitt arbete tänka på information. Policyn betonar att information ska betraktas som en strategisk och prioriterad fråga i allt arbete inom kommunen.

Göteborgs Stads informationspolicy

2002-05-29 Övrigt

Majorna sparar 4,5 miljoner kronor

2002-05-23 Övrigt

Majorna inför övertidsstopp, inköpsstopp och en rad andra åtgärder för att få balans i ekonomin. Det beslutade stadsdelsnämnden på onsdagen. Sammanlagt ska 4,5 miljoner kronor sparas i år. Delårsbokslutet, som kom för en tid sedan, visade på ett ökat underskott som beräknas landa på 30 miljoner kronor vid årsskiftet.

Västra Götalandsregionen utbildar letter i demokrati

2002-05-13 Övrigt

Politiker och tjänstemän ur Västra Götalandsregionen ska bygga upp kompetensen hos politiker och tjänstemän i den nybildade Zemgale-regionen i Lettland. Att skapa goda kontakter mellan olika nivåer är ett av målen. 2 miljoner ur regeringens så kallade ”Östersjömiljard” finansierar projektet.

Lars Roslund ny stadsdirektör i Göteborg

2002-05-04 Övrigt

Lars Roslund blir ny stadsdirektör och högste tjänsteman i Göteborg. Både de politiska partierna i kommunstyrelsen och de fackliga företrädarna är helt eniga. De hoppas att Roslund, med lång erfarenhet av liknande arbete, ska kunna leda Göteborg på ett bra sätt de kommande åren.