Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 25 september

klart.se

En bra ledare behöver stöd

2003-04-01 Övrigt

Ledarskap är en egen profession och för att kunna vara en bra ledare behöver man stöd. Mötesplatser, utvecklingsgrupper över förvaltnings- och bolagsgränserna, ”Center för urval och utveckling” är några av insatserna som erbjuds Göteborgs Stads cirka 1.800 ledare.

Historiskt möte med stadens ledare

2003-04-01 Övrigt

För första gången i historien möttes alla chefer inom Göteborgs Stad. Drygt 1.500 ledare från alla slags verksamheter träffades på tisdagen. Arrangemanget är startskottet för att öka kommunikationen mellan stadens chefer. Det ska leda till en större gemenskap i en koncern med 42.000 anställda och också vara till nytta för alla göteborgare. Samtidigt sjösattes också en helt ny webbplats för stadens ledare som ska ge stöd och inspiration.

Historiskt möte med stadens ledare

2003-04-01 Övrigt

För första gången i historien möttes alla chefer inom Göteborgs Stad. Drygt 1.500 ledare från alla slags verksamheter träffades på tisdagen. Arrangemanget är startskottet för att öka kommunikationen mellan stadens chefer. Det ska leda till en större gemenskap i en koncern med 42.000 anställda och också vara till nytta för alla göteborgare. Samtidigt sjösattes också en helt ny webbplats för stadens ledare som ska ge stöd och inspiration.

Göteborgs Stads chefer nöjda med sitt arbete

2003-04-01 Övrigt

Göteborgs Stads chefer är nöjda med sitt jobb och känner trygghet. Arbetstakt och lön är de mindre nöjda med. Det visar den första ledarenkät som någonsin gjorts bland stadens alla chefer. Drygt 1.200 chefer har deltagit i undersökningen som gjorts av Statistiska centralbyrån. Arbetstillfredsställelse är den kvalitetsfaktor som får högst betyg av cheferna, medan arbetstakt/arbetsbelastning är den mest kritiska faktorn. Det framgår av svaren från 1.235 ledare i Göteborgs Stads ledarenkät som genomfördes i höstas.

Göteborgs Stads chefer nöjda med sitt arbete

2003-04-01 Övrigt

Göteborgs Stads chefer är nöjda med sitt jobb och känner trygghet. Arbetstakt och lön är de mindre nöjda med. Det visar den första ledarenkät som någonsin gjorts bland stadens alla chefer. Drygt 1.200 chefer har deltagit i undersökningen som gjorts av Statistiska centralbyrån. Arbetstillfredsställelse är den kvalitetsfaktor som får högst betyg av cheferna, medan arbetstakt/arbetsbelastning är den mest kritiska faktorn. Det framgår av svaren från 1.235 ledare i Göteborgs Stads ledarenkät som genomfördes i höstas.

En bra ledare behöver stöd

2003-04-01 Övrigt

”Ledarskap är en egen profession och för att kunna vara en bra ledare behöver man stöd”. Det säger Catarina Dahlöf, personaldirektör och ställföreträdande stadsdirektör i Göteborgs Stad i en intervju om sin syn på ledarskap. Ledarskap är en egen profession och för att kunna vara en bra ledare behöver man stöd. Mötesplatser, utvecklingsgrupper över förvaltnings- och bolagsgränserna, ”Center för urval och utveckling” är några av insatserna som erbjuds Göteborgs Stads cirka 1.800 ledare.

En bra ledare behöver stöd

2003-04-01 Övrigt

”Ledarskap är en egen profession och för att kunna vara en bra ledare behöver man stöd”. Det säger Catarina Dahlöf, personaldirektör och ställföreträdande stadsdirektör i Göteborgs Stad i en intervju om sin syn på ledarskap. Ledarskap är en egen profession och för att kunna vara en bra ledare behöver man stöd. Mötesplatser, utvecklingsgrupper över förvaltnings- och bolagsgränserna, ”Center för urval och utveckling” är några av insatserna som erbjuds Göteborgs Stads cirka 1.800 ledare.

Brottsförebyggande Rådet i Väster lyfter fram ungdomars problem

2003-03-27 Övrigt

Drygt 150 personer kom till Ungdomsdagen i Frölunda kulturhus under torsdagen när Brottsförebyggande Rådet i Väster satsade på debatt och information kring ungdomsfrågor. Och satsningen omfattar också ett kvällsprogram dit ytterligare besökare väntas komma.

Storstadssatsningen satsar på att synas

2003-03-26 Övrigt

Storstadssatsningen i Göteborg satsar mer på att visa upp sin verksamhet. Projektet som arbetar för att minska segregationen lanserade på onsdagen en ny webbplats. Syftet är att sprida erfarenheter och berätta om allt det som händer inom satsningen.

Nybyggen får Göteborgs befolkning att öka

2003-03-20 Övrigt

Göteborg kommer att växa med 4.750 personer i medeltal per år de kommande åren och göteborgarna blir också allt fler i förhållande till Sveriges befolkning. Det visar den nya befolkningsprognosen från Göteborgs Stad. En av orsakerna är att bostadsbyggandet ökar kraftigt.