Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 30 maj

klart.se

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad jobbar med covid-19:

Läs mer Stäng

Ny plan stärker arbetet med jämlikhet i Göteborgs Stad

2020-04-28 Övrigt

Planen ger förutsättningar. Göteborgs Stads arbete med jämlikhet stärks ytterligare efter att kommunfullmäktige den 16 april godkänt planen för jämlik stad. ”Planen ska göra det enkelt att arbeta med programmet, så att Göteborg blir en mer jämlik stad”, säger Jeanette Werner, planeringsledare jämlik stad.

Göteborgs Stad öppnar Center mot hemlöshet

2020-04-24 Övrigt

Mötesplats på webben och på Kronhusgatan. Center mot hemlöshet heter en ny samlingsplats där Göteborg Stad tagit ett samlat grepp för människor i hemlöshet. Satsningen, som är den första i sitt slag i Sverige, öppnade på webben fredagen. Framöver öppnar också lokalen på Kronhusgatan, något försenat på grund av covid-19-pandemin.

Göteborg Energi har säkrat leveranserna under pandemin

2020-04-24 covid-19

”Vi är väl förberedda”. Det kommunala energibolaget Göteborg Energi ansvarar för bland annat Göteborgs elnät och fjärrvärme. Genom noggrant beredskapsarbete är läget stabilt trots covid-19-krisen.  ”Även om den här situationen som uppstått är en helt ny typ av kris som vi aldrig sett tidigare så är vi väl förberedda”, säger bolagets säkerhetschef Petter Markhede.

Göteborgs Stad utvecklar samarbetet med Chalmers och universitetet

2020-04-23 Övrigt

En markering av vad staden vill. Det ska bli tydligare vilka samarbeten som finns mellan Göteborgs Stad, Göteborgs universitet och Chalmers. Därför har de tecknat en avsiktsförklaring. ”Det blir en markering av vad staden vill och vår ambition när det gäller samarbeten med universitet och Chalmers, säger Lars Ekberg på stadsledningskontoret.

Stadsteatern tillverkar skyddsutrustning till vården

2020-04-20 covid-19

Vill bidra i svåra tider. Kostymmästarna på Göteborgs Stadsteater tillverkar sedan några dagar skyddsmaterial till vården och omsorgen. Fredag den 17 april levererades de första 300 skyddsförklädena.  

Många volontärer redo att hjälpa till

2020-04-17 covid-19

Röda Korset samordnar insatserna. ”Jättemånga vill hjälpa till och vi har resurser till insatser som behöver volontärer”, säger Anna Arndt från Svenska Röda Korset. Sedan 25 mars samordnar de frivilliginsatser på uppdrag av Göteborgs Stad.

Stadens anställda ska få mer kunskap om mänskliga rättigheter

2020-04-15 Övrigt

"Finns en tydlig önskan om stöd". Det ska bli lättare för anställda i Göteborg Stad att arbeta med mänskliga rättigheter. Första steget är en ny sida på intranätet där det går att läsa hur man kan jobba med olika frågor. “Det finns en tydlig önskan från stadens medarbetare att få stöd i arbetet med mänskliga rättigheter”, säger projektledaren Alex Snäckerström vid stadsledningskontoret. 

Flera beslut om covid-19-åtgärder vid extrainsatt kommunstyrelsemöte

2020-04-08 covid-19

Ändrade direktiv och riktlinjer för stadens bolag. Smittsäkra resor för personal i äldreomsorg och hemtjänst, gymnasieelever får hämta lunch på grundskolor och tillfälliga ändringar i regler för kommunala bolag var några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på onsdagen med anledning av covid-19-pandemin.

Ökad beredskap för social oro och våld i nära relationer

2020-04-08 covid-19

Göteborgs Stad tar fram en plan. Risken för social oro bland unga och våld i nära relationer ökar med covid-19. Därför tar Göteborgs Stad nu fram en plan för att vara beredd. ”Generellt sett är det ganska lugnt just nu i Göteborg när det gäller social oro, men vi följer utvecklingen”, säger Michael Ivarson, direktör social resursförvaltning.

Framtidsveckan byter namn till Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland

2020-04-06 Övrigt

Namntävlingen avgjord. Hållbarhetsfestivalen Västra Götaland är det nya namnet på Framtidsveckan. Inspirationen till det kommer från Viveca Risberg. “Hennes beskrivning passade bra in på det som är kärnan och som vi vill behålla”, säger Helena Kristiansson, projektledare från Studiefrämjandet.