Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 28 januari

klart.se

Så blir Göteborgs nya stationshus

2023-01-26 Stadsutveckling

En av Västlänkens tre uppgångar. Nu är det klart att det blir Oslobaserade Reiulf Ramstad Arkitekter som får uppdraget att utforma ett nytt stationshus vid Centralen. Det är den största av de tre uppgångarna för Västlänkens station Centralen.

Tyck till om detaljplanen för Svenska Mässans fjärde torn

2023-01-26 Stadsutveckling

Samrådsmöte 8 februari. Svenska Mässan planerar för ytterligare ett höghus vid Korsvägen. Detaljplanen för +One, som fjärde tornet kallas, är nu ute på samråd. Den 8 februari är det samrådsmöte som alla är välkomna till. “Vi vill ha in så många synpunkter som möjligt”, säger Sabina Uzelac, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Högre betyg för stadsdelstorgen

2023-01-11 Stadsutveckling

Tuve torg i topp. En undersökning visar att göteborgarna gillar sina lokala torg. Tuve torg fick högst helhetsbetyg och Axel Dahlströms torg upplevs som mest tryggt. “Vi är väldigt glada för resultaten. Våra stabila betyg är ett resultat av långsiktigt och lokalt engagerat arbete, säger Pia Johnson, marknads- och kommunikationschef på Göteborgslokaler.

Marina kolonilotten ska heta Flytevi

2022-12-21 Stadsutveckling

Namntävlingen avgjord. När Göteborgs första marina kolonilott invigdes i början av november utlystes en namntävling. Nu är tävlingen avgjord och det är klart att den flytande havsodlingen ska heta Flytevi.

Här är det vinnande förslaget för Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-12-16 Stadsutveckling

"Har varit ett omfattande arbete" Brunnsparken fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar från arkitekturbranschen med 112 bidrag till arkitekttävlingen. Nu har tävlingsjuryn fattat ett beslut.

Samarbete viktigt när organisationen inom stadsutveckling förändras

2022-12-15 Stadsutveckling

Fyra nya nämnder efter årsskiftet. En mer sammanhållen stadsutvecklingsprocess samt ökad effektivitet och transparens. Det är syftet med den nya organisationen inom stadsutvecklingsområdet som Göteborgs Stad får vid årsskiftet. ”Vi levererar mycket av det redan i dag. Tanken är att vi ska bli ännu bättre”, säger Henrik Kant, direktör för den nya stadsbyggnadsförvaltningen.

Nodi kontorshus Göteborgs bästa byggnadsverk 2022

2022-12-12 Stadsutveckling

Hedersomnämnande till Förskolan Hoppet. Nodi kontorshus har korats till Göteborgs bästa byggnadsverk 2022 och får ta emot pris ut Per och Alma Olssons fond. ”Byggnaden är väldetaljerad, och samtidigt stramt vacker till sin karaktär. Samtida och historisk byggnation på samma gång”, säger Carina Ridenius, ledamot i priskommittén.

Stora satsningar på skola, fritid och arbete för framtidens Bergsjön

2022-12-06 Stadsutveckling

Ett gemensamt handslag. Business Region Göteborg, Framtidenkoncernen, Fastighets AB Balder och industrikoncernen Saab inleder samarbete för en positiv utveckling i Bergsjön. “Det ökande engagemanget, som vi upplever från näringslivet, för att vara med och bidra till stadens utveckling är ett styrkebesked för Göteborg”, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Göteborgs Stad bjuder in till informationsmöte om uteserveringar

2022-12-02 Stadsutveckling

Digitalt möte för kafé- och restaurangägare. Driver du kafé eller restaurang i Göteborg och vill ha uteservering under 2023? Då är det en god idé att vara med på ett digitalt informationsmöte den 9 december. “Tanken är att ge en samlad bild på vad man ska tänka på inför att ansöka om tillstånd för uteservering”, säger Henrik Kytö, verksamhetsutvecklare på trafikkontoret.

Göteborgs digitala tvilling fick pris

2022-11-29 Stadsutveckling

“Ett erkännande” Göteborgs Stad har fått pris för den digitala tvillingen Virtuella Göteborg. “Det är inspirerande för oss som arbetat med projektet att få ett erkännande på det här viset”, säger Eric Jeansson, projektledare Virtuella Göteborg på stadsbyggnadskontoret.