Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Fredag 29 maj

klart.se

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad jobbar med covid-19:

Läs mer Stäng

Lindar i Kungsparken flyttas

2020-05-25 Stadsutveckling

Har förberetts under flera växtsäsonger. Två lindar i Kungsparken, vid korsningen Parkgatan och Viktoriagatan, ska flyttas på grund av bygget av Västlänken. Båda träden flyttas norrut i parken under maj och juni.

Trafikkontoret provar digital dialog om ny älvförbindelse

2020-05-25 Stadsutveckling

Samlar in åsikter via nätet. I skuggan av covid-19-pandemin testar trafikkontoret en ny metod för medborgardialog. Nu kan du ta del av information och tycka till digitalt om en planerad älvförbindelse mellan Lindholmen och Stigberget − ska det bli en tunnel, mellanhög bro eller hög bro?

Klart för etapp två av nya Färjenäsparken

2020-05-14 Kultur & fritid

Bygget färdigt hösten 2021. Ny entré vid Monsungatan, stora gräsytor med plats för picknick, aktiviteter och evenemang, varierad växtlighet, belysning och gångstråk som binder ihop parken. Till hösten fortsätter bygget av Färjenäsparken i en andra etapp som ska stå klar hösten 2021.

Firandet av Brunnsparken framflyttat

2020-04-23 covid-19

Covid-19-pandemin ändrar planen. Det har gått två månader sedan Brunnsparken öppnade efter upprustningen och det börjar grönska och blomma så smått. Den 4 juni skulle upprustningen firas med traditionell brunnsmusik och körsång men på grund av covid-19-pandemin så måste det skjutas på framtiden.

Nya öppettider på Älvrummet

2020-04-02 covid-19

Fortsatt öppet måndag till lördag Älvrummet har nya öppettider från och med måndag. Det beror på att antalet besök minskat på grund av covid-19. "Med anledning av covid-19 har vi begränsat våra öppettider, men vi har fortfarande öppet måndag till lördag", säger Maria Karlsson, kommunikationsstrateg på Ävrummet. 

Forskare undersöker hur krisen påverkar stadsbors vanor

2020-04-01 covid-19

Göteborgare kan svara på webbenkät. Hur har dina vanor förändrats under covid-19-krisen? Finns det platser i Göteborg som du nu under krisen undviker att besöka? Det vill KTH och Göteborgs Stad ta reda på genom en enkät på webben.

Tre alternativ för ny Lindholmsförbindelse

2020-03-31 Stadsutveckling

Bro eller tunnel? En hög bro, en mellanhög bro eller en tunnel. Nu finns tre olika alternativ för en helt ny förbindelse över Göta älv för framtidens kollektivtrafik. Målet är att förbindelsen ska vara klar år 2035.

Rösta för bästa idén för ett smart och hållbart Göteborg

2020-03-31 Stadsutveckling

Innovativa förslag i Gothenburg smart city challenge. 100 Chalmersstudenter har utvecklat idéer om hur Göteborgs Stad kan bli en smart och hållbar stad. Nu kan göteborgarna rösta fram bästa förslaget.

Mistra urban futures ombildas

2020-03-12 Stadsutveckling

Nytt centrum för hållbar stadsutveckling. Mistra urban futures har ombildats till Centre for sustainable urban futures. Verksamheten fortsätter att driva forsknings- och kunskapsprojekt om hållbar stadsutveckling – men nu med större lokalt och regionalt fokus.

Gläntan det vinnande förslaget för Västlänkens Station Haga

2020-02-26 Stadsutveckling

”Helhetstänk och omsorg om detaljerna”. Arkitektförslaget Gläntan, ritat av Gottlieb Paludan architects och ÅF vinner arkitekttävlingen att utforma Västlänkens stationsbyggnad i Haga och stadsmiljön och parken runt stationen ovan mark.