Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 20 april

klart.se

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg

De särskilda rekommendationerna för Västra Götaland förlängs till 2 maj. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Göteborgs Stads verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss. Läs mer: Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Läs mer Stäng

Dag Hammarskjöldsleden kan göras om till boulevard

2021-04-08 Stadsutveckling

Studie ute på remiss. Det är möjligt att göra om Dag Hammarskjöldsleden i Göteborg till en boulevard, en bred stadsgata med trädplantering. Det visar en studie som trafikkontoret gjort och som nu är ute på remiss. Om leden byggs om till en stor stadsgata ger det plats för mellan 10 000 och 12 000 bostäder. Spårväg finns också med i projektet för att fler ska kunna åka kollektivt.

Så ska Göteborg utvecklas på lång sikt – nu granskas översiktsplanen

2021-03-24 Stadsutveckling

Lämna synpunkter fram till 28 juni. Idag onsdag 24 mars öppnar granskningen av Göteborgs nya översiktsplan – en plan med övergripande strategier för hur stadens mark och vatten ska användas nu och på lång sikt. För första gången går det att titta närmare på översiktsplanen på en helt ny digital plattform.

Barn bidrar med förslag till framtidens Göteborg

2021-03-10 Stadsutveckling

En del av arbetet med ny översiktsplan. Närhet till vatten, bostäder åt alla och trygga, spännande, gröna mötesplatser – det är några av de förslag som barn har för ett framtida Göteborg. Deras synpunkter och perspektiv ska bidra till stadens arbete med en ny vision för hur kommunens mark och vatten ska användas.

Göteborg är Årets kommun 2020

2021-02-25 Stadsutveckling

Vann pris på Fastighetsgalan. Göteborgs Stad är utsedd till Årets kommun 2020. Staden vinner priset för sin byggtakt och de framtida investeringarna som ligger på rekordnivåer. ”Det är såklart hedrande och är ett bevis på att vi jobbar på rätt sätt. Nu är det bara att fortsätta på den inslagna vägen”, säger kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson.

Åtta digitala lunchkvartar om stadsutveckling i vår

2021-02-18 Stadsutveckling

Hur ska den nya staden se ut? Vid åtta digitala lunchföreläsningar under våren berättar stadsbyggnadskontoret om aktuella stadsutvecklingsprojekt under rubriken ”Den nya staden”. Föreläsningarna tar upp olika teman som till exempel arkitektur och gestaltning, digital översiktsplan, utveckling av innerstaden och Jubileumsparken med mera. Första tillfället är onsdag 22 februari.

Så vill kommunstyrelsen forma nya evenemangsområdet

2021-02-10 Stadsutveckling

Inget köpcenter. Kommunstyrelsen gav på onsdagen stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur evenemangsområdet och arenor ska utvecklas i området vid Scandinavium. Det handlar bland annat om en multiarena och en ny arena som ersätter Lisebergshallen.

Återflytt av träd när utbyggnaden av Färjenäsparken nu startar

2021-01-25 Stadsutveckling

Har stått på plantskola. Färjenäsparken vid foten av Älvsborgsbron och nära Eriksbergs bockkran fortsätter att utvecklas under 2021. 25 januari startar flytten av ett 40-tal ”Västlänkenträd” till parken. Därefter ska den stora gräsytan förbättras och göras redo för större evenemang.

Nu byggs för lek och grönska i Jubileumsparken i Frihamnen

2021-01-14 Stadsutveckling

Första delen av den permanenta parken. Den 18 januari påbörjas arbetena med utflyktslekplats och markytor i den permanenta delen av Jubileumsparken. Bland annat ska 30 stora träd som flyttats på grund av Västlänkenbygget få ett nytt hem här.

Tunnel föreslås under älven mellan Lindholmen och Stigberget

2020-12-18 Stadsutveckling

Utredning om separat gång- och cykelbro. Den framtida förbindelsen mellan Lindholmen och Stigberget har varit ute på remiss. Majoriteten vill se en tunnel och det är också det förslag till beslut som lämnas till trafiknämnden. Samtidigt föreslås en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

Guidning av Älvstaden blir digital

2020-12-16 covid-19

Ta en tur med familj och vänner i jul.   I vanliga fall tar Älvrummet emot besökare i sina lokaler på Lindholmspiren. Nu erbjuder de i stället en digital tur runt Älvstaden. Den guidade visningen tar besökaren med till Älvstadens alla områden och ger en inblick i de projekt som planeras och som har genomförts.