Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Måndag 30 januari

klart.se

Sju nominerade till priset för Göteborgs bästa byggnad 2021

2022-11-23 Stadsutveckling

Vinnaren presenteras 12 december. Hisingsbron, den fossilfria föskolan Hoppet och Slottsskogsvallens entrépark är tre av de sju byggnadsverk som är nominerade till att bli Årets bästa byggnad 2021.

Så ska Färjenäsparken möta älven

2022-11-22 Stadsutveckling

Strandpromenad, grönska och trädäck. I december startar utbyggnaden av Färjenäsparken i mötet med älven. Ny grönska, olika typer av sittplatser och belysning, trädäck, bryggor och ny markbeläggning är några av åtgärderna för att öka tillgängligheten och stärka kontakten med vattnet.

Över 100 bidrag till tävlingen om Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-11-17 Stadsutveckling

Se bidragen i digital utställning. Det har kommit in över 100 bidrag till arkitekttävlingen för Brunnsparkens nya cafébyggnad. Ambitionen med utformningen av byggnaden är att den ska bli ett landmärke i den lilla skalan, och stärka Brunnsparken som trygg mötesplats. Nu kan du ta del av alla tävlingsbidragen i Göteborgs Stads digitala utställning.

Nya idéer sökes till Frihamnen

2022-11-16 Stadsutveckling

Projekttävling för nytt gång- och cykelstråk. Sommaren 2023 firar Göteborg 400-årsjubileum. Då ska stadens offentliga rum förvandlas till utställningsarenan Prototyp Göteborg. Det är en utställning med blicken riktad mot möjligheter, lösningar och utmaningar i Göteborgs utveckling. Tanken är att lyfta initiativ som kan påskynda en hållbar omställning. Genom en projekttävling vill nu stadsbyggnadskontoret få in idéer och förslag.

Samtal om stadskärnan i Älvrummet

2022-11-04 Stadsutveckling

Sista delen i samtalsserie En tillgänglig och hållbar stadskärna i dag och i framtiden. Det är temat för samtalet som hålls i Älvrummet den 16 november. Bakom står den ideella föreningen Göteborg citysamverkan.

Fler delar av centrala Göteborg har fått lila flagg för tryggare stadskärna

2022-10-26 Stadsutveckling

Förnyad Purple flag-certifiering. Belysning, tryggare gångstråk och ett större utbud av verksamheter och kulturaktiviteter kvällstid är några exempel på satsningar för att göra Nordstan, Fredstan, Lilla Bommen och Västra Nordstan tryggare. På tisdagen certifierades de fyra områdena med så kallad Purple flag, ett stort samarbete för att göra Göteborgs stadskärna tryggare och mer attraktiv under kvällar och nätter.

En del av vår nutid göms i nya Lundbyskolans väggar

2022-10-21 Stadsutveckling

För framtida byggarbetare att upptäcka. På en hemlig plats, någonstans i väggarna till den nya Lundbyskolan ligger en väl förseglad låda. Den ska ge framtiden en inblick i hur livet i Sverige och på Hisingen såg ut när skolan byggdes.

Avenytävlingen avgjord

2022-10-20 Stadsutveckling

Här är det vinnande förslaget och teamet. Nyréns arkitektkontor med team vinner med förslaget AveNy. Tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare och övriga intressenter kommer förslaget att ligga till grund för fortsatt arbete med utveckling av stadsmiljön på Avenyn och Götaplatsen.

Slottsskogen kan bli kulturreservat

2022-10-19 Stadsutveckling

Göteborgs första. Slottsskogen, en av Göteborgs äldsta och mest populära parker, kan bli kulturreservat. Det skulle innebära ett starkare skydd av parken men också högre krav på utveckling och förvaltning. Förslaget går nu ut på samråd från 2 november till 27 december och stadsbyggnadskontoret vill ha in synpunkter från allmänheten.

Klimatfrågan diskuteras i nya avsnittet av Götepod

2022-10-14 Miljö & kretslopp

Hur ska Göteborg bli klimatneutralt? Ja, den frågan ställs i det senaste avsnittet av Götepod – Göteborgs Stads podcast om stadsutveckling.