Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 2 juli

klart.se

Nytt avsnitt av Götepod ute nu

2022-04-11 Stadsutveckling

Om gestaltad livsmiljö i stadsutveckling. Det finns ett nytt avsnitt av Göteborgs Stads stadsutvecklingspodd Götepod. Temat den här gången är gestaltad livsmiljö och vad det betyder för Göteborg.

Göteborgs offentliga rum blir utställningsarena

2022-04-07 Stadsutveckling

Prototyp Göteborg 2023. Sommaren 2023, när Göteborg ska fira 400 år, blir stadens offentliga rum till en stor utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen kommer att byggas upp stegvis fram till 2023.

Åldersvänliga Göteborg ska stärka äldres perspektiv

2022-03-24 Stadsutveckling

Teknikstöd och framtidsutvecklare. Svenskar lever allt längre. Mellan 2020 och 2040 förväntas antalet 65-plussare i Göteborg öka med fyrtio procent. Göteborg ska vara en bra plats att åldras på och genom stadsutvecklingsarbetet Åldersvänliga Göteborg ska äldres perspektiv stärkas.

Göteborgarna vill ha grönska och fler sittytor på Olof Palmes plats

2022-03-23 Stadsutveckling

Förstudie klar. Fler och olika typer av ytor att sitta på, fler lekmöjligheter och mer grönska. Det är några av önskemålen från allmänheten när det gäller utvecklingen av Olof Palmes plats.  Förhoppningen är att upprustningen av platsen kan börja om drygt ett år.

Nytt avsnitt av Götepod ute nu

2022-03-14 Stadsutveckling

”Hur skapar vi en levande stadskärna?” Podden om stadsutveckling i Göteborg är tillbaka. Nya avsnitt med intressanta ämnen och spännande gäster kommer att släppas under vårens gång. I den nya säsongens första avsnitt gästas Björn Siesjö av Christina Heikel och Henrik Olsson.

Första etappen av Färjenäsparkens möte med älven är klar

2022-03-14 Stadsutveckling

Hela parken öppnar till sommaren. Första delen av utbyggnaden av Färjenäsparken med evenemangsplats och naturlika planteringar är klar. Till sommaren, när gräs och växter etablerat sig, öppnas parken helt.

Hjällbo ska få 1000 nya bostäder

2022-03-08 Stadsutveckling

Tyck till om de nya planerna. Hjällbo ska utvecklas till en tryggare, mer sammanhållen och varierad stadsdel. Bostäder av olika typer, stadsgator och cykelvägar som knyter ihop området och ett grönt stråk mellan Lärjeån och Hjällboskogen är några av förslagen i stadsbyggnadskontorets program för ett framtida Hjällbo. Nu är det invånarnas tur att ge sina synpunkter på förslagen.

Ny riktlinje för jämlika offentliga platser i Göteborg 

2022-02-22 Stadsutveckling

Vill vara en förebild. Park- och naturförvaltningen har en ny riktlinje för jämlikhetsarbete i parker, naturområden och stadsrum. “Den ska vara ett stöd i vårt arbete, en riktlinje, den säger inte exakt hur man ska göra, utan stöttar i att arbetet sker i rätt riktning”, säger Linn Ryding, samhällsplanerare.

Högstadieelever visar framtidsvisioner i Älvrummet

2022-02-10 Stadsutveckling

Lyxbutiker och aktivitetsytor. Hur skulle området vid Lilla Bommen utvecklas om stadens unga fick bestämma? 200 högstadieelever på Svartedalsskolan och Sjumilaskolan har jobbat med just detta. Nu visas deras kreativa förslag på Älvrummet under två veckor.

Enklare hitta detaljplaner med ny kartfunktion på webben

2022-02-07 Stadsutveckling

All samlat på en karta. Vill du veta vad och hur du får bygga på din fastighet? Nu har det blivit enklare att söka svaret på Göteborgs Stads hemsida.