Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 28 januari

klart.se

Nationell konferens om segregerat boende

2005-09-12 Tema integration

Återinför en bostadsförmedling i Göteborg, ställ frågan varför det går att säga nej till någon som söker bostad bara för att denne inte har fast jobb och lyft upp segregationsfrågan på dagordningen.Det var några saker som kom upp som förslag och idéer på Göteborgskonferensen om segregation i boendet under måndagen.

Segregation i boendet tas upp på Göteborgskonferens

2005-06-03 Tema integration

Göteborg blir platsen för en av fyra nationella konferenser som Justitiedepartementet arrangerar om integration på olika samhällsområden. Konferensen hålls i september och har boendet som tema.

Nätverk för mångfald diskuterar diskriminering

2005-05-04 Tema integration

Diskriminering i arbetslivet är i fokus när Mångfaldsnätverket i Västra Götaland träffas på Världskulturmuseet på onsdag. Två av Göteborgs sex Equal-projekt kommer att presentera sina resultat. Dessutom introduceras ett nytt projekt mot diskriminering – Make your future.

Tioårigt demokratiprojekt sammanfattas i ny bok

2005-04-29 Tema integration

Det kunde ha blivit ytterligare en trist rapport. Men när Göteborgs stads enhet för mångkulturell utveckling skulle sammanfatta närmare tio års verksamhet inom det så kallade Demokratiprojektet, valde man att göra det i bokform.

Utlandsfödda politiker stöter ofta på hinder

2005-04-15 Tema integration

Personer med invandrarbakgrund har svårt att få fäste i den svenska politiken. Mötestraditioner är ett hinder. Fördomar ett annat. Det framgår av en ny rapport som på fredagen presenterades vid ett politikerseminarium på Emigranternas Hus i Göteborg.

EU-miljoner till stort arbetslivsprojekt i Biskopsgården

2004-11-02 Tema integration

Stadsdelen Biskopsgården får upp till nio miljoner ur EU:s Equal-program till ett nytt unikt arbetslivsprojekt på Hisingen. Privata och offentliga arbetsgivare, Delta-projektet, Kommunal och ideella föreningar ska sam- arbeta för att bekämpa diskriminering och utestängning inom arbetslivet.

Invandrarbakgrund allt vanligare i Göteborgspolitiken

2004-09-21 Tema integration

Antalet folkvalda i Göteborg med invandrarbakgrund har mer än fördubblats på tio år. I januari 2003 hade 140 nämnd- och styrelsepolitiker invandrarbakgrund jämfört med 64 stycken 1993. Detta visar en färsk sammanställning från Göteborgs Stads enhet för mångkulturell utveckling. Antalet personer med invandrarbakgrund och politiska uppdrag blir allt fler i Göteborg. På tio år har antalet folkvalda med annan bakgrund än den traditionellt svenska mer än fördubblats. Det visar en färsk sammanställning från Enheten för mångkulturell utveckling.

Invandrarbakgrund allt vanligare i Göteborgspolitiken

2004-09-21 Tema integration

Antalet personer med invandrarbakgrund och politiska uppdrag blir allt fler i Göteborg. På tio år har antalet folkvalda med annan bakgrund än den traditionellt svenska mer än fördubblats. Det visar en färsk sammanställning från Enheten för mångkulturell utveckling.

Göteborg kan få ny tankesmedja för integrationsfrågor

2004-05-27 Tema integration

Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet har fått 170.000 kronor av Göteborgs Minnesfond för att undersöka om Göteborg kan bli platsen för en ny oberoende tankesmedja för integrationsfrågor. "Vi vet att det finns ett behov av att diskutera begreppet integration. I bästa fall blir det här en samverkan mellan stad, universitet, region och frivilligorganisationer", säger Ingrid Lomfors vid Grundtviginstitutet.

Mångkultur har blivit en kommersiell idé

2004-05-08 Tema integration

Vem bryr sig om kunder med annan etnisk bakgrund än svensk – med annorlunda seder, önskemål och behov? Den frågan riktar Networkers i Biskopsgården till företag och organisationer i Göteborg. ”Vi försöker få företag att upptäcka kommersiella möjligheter med kulturellt anpassade tjänster och produkter”, säger de.