Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 22 januari

klart.se

Många trafikomläggningar i vår

2022-01-18 Trafik

Påverkas av stora byggprojekt. Götaälvbron ska rivas och Tingstadstunneln ska renoveras. Det är bara två av flera stora byggprojekt som kommer att påverka Göteborgstrafiken de närmsta månaderna. Här är listan på vinterns och vårens stora trafikhändelser.

Det blir inget tillfälligt p-däck över Rosenlundskanalen

2021-12-17 Trafik

Trafikverket finansierar alternativa åtgärder. Ökade kostnader, försenad tidplan och osäkerhet kring tillståndsprocessen gör att planerna på ett tillfälligt p-däck över Rosenlundskanalen skrotas. Parkeringsdäcket var tänkt att ersätta parkeringar som försvunnit i samband med bygget av Västlänken. Istället kommer Trafikverket att finansiera alternativa parkerings- och mobilitetsåtgärder i området, via projekt Västlänkens budget.

Ny tvärförbindelse ger kortare transporttid från hamnen

2021-12-17 Trafik

Halvors länk avlastar Vädermotet. I dag 17 december – fyra månader tidigare än planerat – öppnar den nya vägförbindelsen Halvors länk för trafik. Godstransporter via Hisingsleden till Göteborgs hamn kan nu separeras från trafiken över Älvsborgsbron. Det innebär bättre framkomlighet till och från hamnen.  

Götatunnelns båda rör öppnas

2021-12-13 Trafik

Men först stängs tunneln helt. Ett års förstärkningsarbete av Götatunneln är färdigt. Den 20 december öppnar tunnelns båda rör och trafiken återgår till det normala. Dagarna innan är den dock helt avstängd i båda riktningar på grund av arbeten inför öppnandet.

Dags att boka serviceresa inför jul och nyår

2021-12-09 Trafik

Högt tryck första dagen. Ska du ut och resa i jul eller nyår och har färdtjänst? Då är det dags att boka resan nu. “Det är känsliga resor och därför ställer personalen extra frågor vid bokningen. Allt för att det ska bli en så bra resa som möjligt för resenären”, säger Thomas Karlsson, enhetschef för serviceresor på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Så snöröjer och halkbekämpar Göteborgs Stad

2021-12-07 Trafik

Full beredskap 15 oktober till 15 april. Göteborgs Stad har full beredskap för att hantera snö och halka från 15 oktober till 15 april. Snöröjning på vägar och gator med kollektivtrafik, huvudvägnätet och cykelbanor startar när det kommit två-tre centimeter snö.

Fler cykelparkeringar på Drottningtorget

2021-11-15 Trafik

Plats för 500 cyklar. Cykelparkeringen på Drottningtorget ska få dubbelt så många platser och samtidigt ska ytan rustas upp med planteringar och sittplatser. Den nya parkeringen ska vara klar våren 2022. 

Kampanj om trafiksäkerhet manar till självreflektion

2021-11-15 Trafik

Göteborg deltar i nationell satsning. Göteborgs stad deltar i Trafikverkets nationella kampanj Zhero som ska öka engagemanget för trafiksäkerhet. Nu formas en inriktning på arbetet som utgår från Göteborgs Stads behov.

Götatunneln öppnar den 20 december

2021-11-05 Trafik

Normal trafik igen. Götatunnelns båda tunnelrör öppnar för trafik den 20 december. Trafiken kan då återgå till det normala. Den har varit dubbelriktad i det södra tunnelröret sedan december 2020. 

Göteborg provar smarta lösningar för gods- och persontrafik

2021-10-27 Trafik

Teststad i EU-projektet Move21. Den 27 oktober lanseras Göteborg som teststad inom EU-projektet Move21. Det innebär att nya lösningar som till exempel gör det smidigare att ta sig fram och parkera sin cykel när man ska vidare med buss, spårvagn eller färja. Det är i tre områden i Göteborg som detta ska testas: Lindholmen, Klippan och Nordstan.