Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Lördag 31 juli

klart.se

Nu finns appen Cykelstaden i ny uppdaterad version

2021-06-24 Trafik

”En del i att göra Göteborg mer cykelvänligt”. Trafikkontoret har släppt en ny Cykelstaden-app.  Den är en modern och avskalad version av den tidigare appen, med stora möjligheter att utvecklas med funktioner som cyklisterna vill ha.

Korsning vid Lillhagen byggs om för att öka säkerheten

2021-06-17 Trafik

Åtgärder efter krocken i mars. I sommar kommer Göteborgs Stad och Trafikverket att göra ett antal mindre ombyggnader för att öka säkerheten i korsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen där även tågen på Bohusbanan passerar. Planeringen har skyndats på efter den svåra olyckan i mars då ett tåg krockade med en buss som blivit stående på järnvägsspåren. Ingen människa kom dock till fysiskt skada.

Göteborgs Stad med i nationell trafiksäkerhetssatsning

2021-06-17 Trafik

Zhero ska ändra beteenden i trafiken. Göteborgs Stad är med i den nationella satsningen Zhero som ska öka engagemanget för trafiksäkerhetsfrågor. Det handlar om att ändra människors beteende i trafiken för att nå Nollvisionen.

Digital information ska göra Göteborgs vintertrafik säkrare

2021-06-07 Trafik

Göteborg första kommun i världen att testa ny teknik. Med hjälp av digital teknik och 3000 uppkopplade fordon ska Göteborgs Stad samla in data om väglaget i realtid. Det kommer att bidra till snabbare och mer effektiv halkbekämpning.

Ingen spårvagnstrafik över älven i sommar

2021-06-07 Trafik

Räkna med längre restid. Räkna med längre restid om du ska åka kollektivt över Göta älv i sommar. Från den 12 juni till 15 augusti går ingen spårvagnstrafik. Resenärerna får i stället åka buss via Hisingsbron.

Öppning av bussarnas framdörrar skjuts upp i Göteborg

2021-06-04 covid-19

Införs efter sommaren. Påstigning genom framdörrarna på bussarna i Göteborg skjuts upp till efter sommaren. Det beror på att Västtrafik inte hittat någon säker lösning för förare som måste resa kollektivt mellan sina arbetspass.

Hållplats Nordstan stängd i sommar

2021-05-21 Trafik

29 maj till 16 augusti. Lördag 29 maj stängs hållplats Nordstan helt för att öppna igen i slutet av sommaren. Det innebär att vissa linjer får nya körvägar och att resenärer får räkna med ett extra byte och längre restid.

Extra Styr & Ställ-stationer i sommar

2021-05-17 covid-19

”Lättare att ta sig till badet på coronasäkert sätt”. I sommar blir det sju extra Styr & Ställ-stationer i Göteborg. Förra året fanns det två, de blev populära och det har kommit önskemål om fler. “Vi vill ju göra det lättare att ta sig till badet på ett coronasäkert och hållbart sätt”, säger Emma Edvardsson, planeringsledare på trafikkontoret.

Byggstart för Masthuggskajen

2021-05-17 Trafik

Digitalt verktyg ska underlätta för trafiken. Nu börjar bygget av Masthuggskajen – det första projektet i Älvstaden. I första etappen görs förberedande arbeten bland annat på Första Långgatan och Nordhemsgatan. Etappen väntas pågå en bit in i 2022.

Ny spårväg utreds i Nya Allén

2021-05-11 Trafik

Ska avlasta centrum. Spårvägsnätet i Göteborg är föråldrat och behöver uppgraderas för att klara framtida transportbehov i en stad som växer.  Nu utreds en spårväg i eller längs Nya Allén som skulle ge snabbare kollektivtrafik och avlasta Brunnsparken och Drottningtorget.