Hjälplänkar

Göteborgs Stads tidning
Tisdag 28 juni

klart.se

Se film om bullerstudien längs linje 60

2022-06-09 Trafik

Förbättrade hälsan för boende. En studie visar att eldrivna bussar gav bättre hälsa för boende längs linje 60 i Göteborg. Nu går det att ta del av bullerstudien i en nyproducerad film. “Det är ett väldigt enkelt sätt att sprida nyttorna med omställningen och informera medborgarna om vad staden gör”, säger Belma Krslak, miljöutredare/bullersakkunnig på miljöförvaltningen, som representerar staden i filmen.

37 miljoner ska underlätta för cyklisterna i Göteborg

2022-06-02 Trafik

Statligt bidrag. Trafikkontoret i Göteborgs Stad har fått drygt 37 miljoner kronor i stöd till cykelåtgärder av Trafikverket. Pengarna ska användas till tre gång- och cykelbanor. “Åtgärderna bidrar till bättre förutsättningar för göteborgarna att cykla och gå”, säger Lovisa Berg, planerare på trafikkontoret.

Serviceresor saknar fordon i högtrafik

2022-05-31 Trafik

Göteborgs Stad prioriterar skolskjutsarna. Från och med onsdag 1 juni, saknar Serviceresor ett stort antal fordon på morgnarna och eftermiddagarna. Göteborgs Stad tvingas därför prioritera i första hand barns resor till skolor och fritidshem.

Göteborg firar Cykelns dag

2022-05-31 Trafik

Gratis Styr & Ställ och cykelservice Fredag 3 juni är det Cykelns dag. I Göteborg firas det med gratis cykelturer med Styr & Ställ och cykelservice på Selma Lagerlöfs torg i Backa.

Lättare att ringa serviceresor

2022-05-31 Trafik

Ett nummer för alla ärenden. Tidigare har det krävts många olika telefonnummer för att ringa serviceresor. Nu ska det bli ändring på det. Från den 1 juni är det ett enda nummer som gäller − oavsett om du ska beställa en resa, efterlysa ett fordon eller ansöka om färdtjänst.

Nytt p-hus byggs söder om Liseberg

2022-05-16 Trafik

Klart nästa år. Efterfrågan på parkering i närheten av Liseberg är stor och ökar ytterligare när området utvecklas. Nästa år öppnas därför ett nytt parkeringshus med cirka 1 550 parkeringsplatser i fem våningar.

Nu finns Styr & Ställ-cyklar i Backa

2022-05-03 Trafik

Ska få fler att cykla. Tre stationer med Styr & Ställ-cyklar har öppnat i Backa. De finns på Körkarlens gata, Selma Lagerlöfs torg och Backa kyrkogata. “Det är en del i vår satsning att få fler att börja cykla i Backa”, säger Emma Edvardsson, planeringsledare på trafikkontoret Göteborgs Stad.

Eldrivna bussar gav bättre hälsa för de boende längs linje 60

2022-04-27 Trafik

Ny studie från Göteborgs universitet. Boende längs busslinje 60 i Göteborg mådde betydligt bättre efter att helt eldrivna bussar ersatte hybridbussarna. Med sänkta bullernivåer minskade också sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Köer och längre restider när Tingstadstunneln renoveras

2022-04-04 Trafik

Undvik rusningstid och välj andra färdsätt. Från 22 april i år till oktober 2023 ska Tingstadstunneln renoveras och uppdateras till dagens säkerhets- och miljöstandard. Renoveringsarbetet kommer kraftigt att påverka trafiken under hela perioden. Projektet inleds med en total avstängning av tunneln och E6 mellan Olskroksmotet och Ringömotet mellan fredag 22 april klockan 22 och måndag morgon klockan 05.00 den 25 april.

Ökat resande i Göteborg under 2021

2022-03-28 Trafik

Men cyklandet minskade. Göteborgarnas resvanor har förändrats under pandemin. Det totala resandet ökade under 2021 jämfört med 2020 enligt en ny rapport från trafikkontoret. “Vi står nu inför utmaningen att ta vara på de positiva förändringar som skett, samtidigt som vi behöver arbeta för att den ökade andelen bilresor inte blir permanent”, säger Annika Nilsson, analytiker på trafikkontoret.